Duivensites.nl
 
Tijdens de wedvluchten (3)
Ton v/d/ Brink  6-5-2010
 

Ik loop eigenlijk al een paar weken te piekeren of ik deze regels aan het papier zal toevertrouwen. Vaak is het verstandiger niet te reageren als mensen kritiek uitoefenen op wat je aan het doen bent. Maar soms ook moet je daarop een reactie geven, wil je niet ongeloofwaardig worden.

Toen een paar weken geleden, een nogal kritisch, niet erg overdacht artikel in een ander duiveblad verscheen, dat kennelijk aan mijn adres gericht was, besloot ik het niet helemaal over me heen te laten gaan. Zeker toen er daarna nog een waarschuwing van een dierenarts verscheen tegen het gebruik van gekiemd voer aan duiven.

Ik hoop dat u door dit artikeltje toch weer aangezet wordt uw eigen liefhebberij nog eens onder de loop te nemen. Ook al zitten we midden in ons vliegseizoen, toch is er altijd wel een moment voor bezinning. In het artikel waar ik het over had, wordt ons verweten de duivenliefhebberij onnodig ingewikkeld te maken.

"Bij vragen aan mensen waarom zij gekiemd graan aan hun duiven geven, weten die gozers niet eens hoeveel zij daarvan moeten geven en waarom. En dat geleuter over thee slaat helemaal nergens op"'

Dat was de trend waarin het hele verhaal zo'n beetje geschreven was. Voor ik inga op de kritiek, die kant noch wal raakt, wil ik u vertellen wat de duivensport volgens mij ingewikkeld maakt. Wie weet zet het u aan het denken en neemt u niet zonder meer de mening aan die u door anderen wordt opgedrongen. De duivensport wordt onnodig ingewikkeld gemaakt, omdat er een heleboel mensen om de duivensport heen draaien, die zich op onze hobby hebben geworpen om daar financieel wijzer van te worden. (In mijn kladje had ik eerst de vergelijking met aasgieren gemaakt, maar dat zal ik hier maar weglaten). Deze mensen lichten u vaak voor, verkopen producten of duiven en komen op allerlei manieren voor het voetlicht. Hun mening geldt vaak als de mening. Ik zal u een paar voorbeelden geven.

Journalisten

Er zijn duivensportjournalisten die schrijven voor het geld en er zijn mensen die schrijven om u op een eerlijke manier voor te lichten. Het is voor u als buitenstaander alleen zo moeilijk om te bepalen bij welke categorie iemand past. Er zijn mensen die schrijven over hokken en liefhebbers, waar ze dan later duiven van verkopen in openbare verkopingen of door verkopen naar het buitenland. Diezelfde mensen schrijven dan ook weer in de buitenlandse bladen om de namen van hun kampioenen daar te pas en te onpas uit de pen te laten rollen. Het enige dat telt is die duiven af te schilderen als béreduiven van een supermelker. Duiven die zo "simpel als maar kan" gehouden worden en zomaar een generaal kampioenschap bij elkaar vliegen. Als u bij zo'n kampioen duiven haalt hoort u zo bij het rijtje supervedetten.

Dat het daarbij gaat om prijzen van een paar honderd gulden voor een jonkie wordt gemakshalve vergeten. Maar wie valt daar nou over. Het zijn toch fantastische vogels van een prima melker. Je mag al blij zijn als de betreffende kampioen je binnenlaat en je ook nog te woord wil staan! Laat u toch niet voor de gek houden door dit geleuter.

Niet eenvoudig

Duivensport is niet eenvoudig. Het spelen niet en het kweken niet. Bij sommige mensen, en daar heb ik het al meer over gehad, gaat het inderdaad vanzelf. Die hebben het gevoel en de intuïtie, waardoor zij elke keer weer bij het rijtje kampioenen komen. Vaak weten zij zelf niet hoe dat komt, en vaak kunnen ze u dat niet leren ook.

Voor de meeste mensen, en dat hebt u ook in het artikel van Frans Peters een aantal weken geleden verschenen, kunnen lezen, is dat om de dooie dood niet het geval. Je moet verdomd goed weten waar je mee bezig bent, anders kun je het in onze sport wel vergeten. Een eerlijke voorlichting om u daarbij te helpen kan daar alleen maar nuttig bij zijn. En dat dit soms een beetje inspanning van een liefhebber vraagt is helemaal niet erg. Gekiemd voer en thee zijn uitstekend en kosten haast geen geld. Misschien komt het wel door het laatste, dat sommige mensen er zo negatief op reageren.

Voorlichting door dierenartsen

Ook deze voorlichting is vaak erg ondoorzichtig. Is zij nu objectief of is de enige intentie bepaalde preparaten aan de man te brengen? Hoewel ik vaak kritische geluiden aan het adres van onze dierendokters geuit heb, mag duidelijk zijn dat zij uitkomen waar ze voor staan. Bij hen weet je tenminste wat hun achtergrond, interesse en motivatie is. Als je dat maar goed in het oog houdt is daar best redelijk mee om te gaan.

Wij zijn voorstanders van een natuurlijke begeleiding van uw duiven, om redenen die we al vaker verwoord hebben. Het is ieders goed recht er een andere mening op na te houden en de duiven via een strakke medische begeleiding te houden. Het is niet onze weg, maar daarom nog niet legitiem.

Om vanuit deze hoek echter te vernemen dat je geen gekiemd voer aan je duiven moet geven, omdat het bijvoorbeeld kan gaan schimmelen, vind ik een heel kortzichtig advies. Ik ga mensen toch ook niet afraden emtryl aan hun duiven te geven, omdat ze dan evenwichtsstoornissen kunnen krijgen. Geschimmeld kiemvoor en evenwichtsstoornissen door het gebruik van emtryl zijn beide het gevolg van een verkeerde behandeling. Dan moeten de mensen de gebruiksaanwijzing beter lezen!

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.