Duivensites.nl
 
Tijdens de wedvluchten (5)
Ton v/d Brink  18-5-2010
 

Tijdens de wedvluchten hoor je wel eens van die vreemde verhalen, waar je haren recht van overeind gaan staan. De afgelopen week was het helemaal bar. Ik heb hooguit vijf melkers gesproken, maar hun verhalen kwamen allemaal op hetzelfde neer.... "verloedering van de sport"..... ga er maar aanstaan. Het valt zwaar om de sport waar je je zo mee verbonden voelt te zien afglijden.

Afijn, ik zal u als een journalist, die uit is op sensatieverhaaltjes, vertellen wat die melkers mij te vertellen hadden... misschien herkent u een en ander en is het nog niet te laat om dergelijke ontwikkelingen een halt toe te roepen.

1. LIEFHEBBER SLAAT ANDERE LIEFHEBBER OVER DE TAFEL...

In een vereniging zijn er een paar prachtige prijzen te winnen. Eén van de liefhebbers bad zijn goeie kampioen-doffer voor de hoofdprijs gezet.... en wat gebeurt er..... de man pakt de doffer knalvroeg. De man is In de zevende hemel, want de echte prijzen gingen meestal zijn neus voorbij. Maar... toen gingen de klokken open en het bleek dat er een vergissing was gemaakt met de nummers van de gummi's. De man achter de tafel had per ongeluk het nummer van de geconstateerde gummi achter het ringnummer van een duif gezet die nog niet eens thuis was!

Hierop zei de betreffende liefhebber dat er een fout was gemaakt, de gummi's waren verkeerd opgeschreven......kom maar mee in mijn hok kijken, zei hij er nog achter aan. Op dat moment echter kreeg hij een knal voor zijn hoofd en werd hem te verstaan gegeven dat hij verder zijn.... maar moest houden, anders kon hij er nog een krijgen...

2. MAN LICHT KRING OP VOOR EEN PAAR DUIZEND GULDEN...

Een rekenaar van een kring vond het nodig zichzelf op de om of andere manier te verrijken, ten koste van de leden van die kring. Naast de inkomsten die die melker uiteraard verkreeg voor het uitrekenen van de uitslagen, wist hij via slimme weggetjes allerlei neveninkomsten te verkrijgen, waar hij duidelijk geen recht op had. Een groot gedeelte van die " malafide " handelingen zijn boven tafel gekomen, maar u begrijpt met welke emoties, beschuldigingen en represailles zoiets gepaard gaat....

3. DUIVENMELKER SLAAT ANDERE LIEFHEBBER TUSSEN DE STRUIKEN...

Een liefhebber die ermee stopte samen met iemand te vliegen, was weer voor zichzelf begonnen. Ze hadden hun vroegere kampioenen verkocht en hij was met andere duiven opnieuw begonnen. Niets vermoedend liep hij tijdens een wielerkoers, waar hij naar was gaan kijken, in de armen van een andere melker, die hem met de woorden "De rotzooi verkopen en zelf de goeie houwen", hem tussen de struiken ramde.

4. MAN TREKT PISTOOL IN ZIJN CLUB...

In een vereniging is in het voorjaar, tijdens de vergadering besloten, dat voor de jonge-duiven-vluchten iedere liefhebber een "gezondheidsverklaring" van de dierenarts moet tonen, anders worden de duiven niet ingekorfd.

Op de allereerste vlucht voor de jonkies komt een liefhebber met zijn jongen binnen, maar bij heeft geen briefje bij zich. De duiven worden geweigerd! De man maakt zich echter zo verschrikkelijk kwaad dat hij een pistool trekt....

5. ARGELOZE VOORZITTER WORDT CLURGEBOUW UITGEMEPT...

Een vereniging springt nogal luchtig om met afspraken die er vanuit de vervoersstichting gemaakt zijn. Hoewel de voorzitter van de vervoersstichting gewaarschuwd is dat het er in de betreffende club nogal ruig aan toe kan gaan, gaat de man erheen om de zaak uit te praten. Hij kreeg echter amper de gelegenheid het lokaaltje te betreden, want bij werd er met dezelfde gang weer "uitgeramd".

Als ik deze berichtjes, die door de vertellers hier en daar ongetwijfeld aangedikt zijn, nog eens voor mezelf doorlees word ik er gewoon niet goed van. 

Berichten over diefstal, fraude en bedreiging van "lossingsfunctionarissen" heb ik zelfs nog achterwege gelaten....

Je zou toch van duivenmelkers verwachten dat ze "een duif in hun hart hebben". Wie begint er anders aan een sport waarin je oog moet hebben voor het dier, dat geheel en al van onze "liefdevolle" zorg afhankelijk is? Kennelijk zijn er ook een heleboel mensen bij wie het alleen maar om het geld, de sensatie of zelfs "afreageren van agressie" gaat.

Ik hoop dat deze vijf voorvalletjes, die ik binnen een paar dagen optekende, geen "trend-setters" zijn, anders gaat het met onze sport behoorlijk bergafwaarts!!!

En nu over de alledaagse werkelijkheid....

Orleans zit erop. Het is behoorlijk tegengevallen. Waar we eigenlijk al een beetje bang voor waren is gebeurd. Onweer en plensregen. En dat is echt een beetje teveel van het goede voor maart-jongen die heel slecht in de veren zitten. Gelukkig zijn we er niet veel kwijt en dat is lang niet bij iedereen zo, maar we hadden er veel meer van verwacht.

Rond vier uur viel de eerste, een lichtkrasdoffer, die ook op St. Ghislain al een keer de eerste prijs had verzeten. Hij maakte totaal geen aanstalten om binnen te komen. Hij pikte in zijn veren en ging op het randje van een dakkapel zitten rondkoekeloeren. Pas na een dikke tien minuten kwam meneer naar binnen, en dat kun je echt niet hebben als je een vroege prijs wilt spelen.

Laten we hopen dat het weer een beetje verbetert, dan kunnen we onszelf misschien op Dourdan of Bourges rehabiliteren! Misschien volgend jaar toch maar weer een rondje winterjongen fokken, ook al staan we daar niet voor te trappelen.

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.