Duivensites.nl
 
Weblog Albert de Jong
7-5-2010
 

Maandag 3 mei was de persconferentie waarop het bestuur het document Vlucht naar de Toekomst heeft gepresenteerd. Er was opnieuw belangstelling van Belgische en Duitse bladen. Blijkbaar is men bij onze buren ook geïnteresseerd in het proces wat we, met het oog op de toekomst, gestart zijn. In het persgesprek heb ik in de toelichting een stelling gebruikt die Arnold Vanderlyde vrijdag uitsprak bij Pauw en Witteman.

Arnold zei: "We moeten ons ideaal nastreven. Daarvoor moeten we bij de basis beginnen. Of we de stip op de horizon bereiken is de vraag, maar het proces daar naartoe is net zo belangrijk". Het aangeven van het proces,de weg als het belangrijkste is de spijker op de kop slaan. Dit geldt ook voor ons veranderingstraject. Ook het document wat er nu ligt en deze week bij elk lid bezorgd wordt is geen doel op zich. Het helpt ons op de weg van verandering voort te gaan. Het doel wat we ons gesteld hebben is de weg inslaan naar een moderne sportorganisatie. We hebben met dit document weer een stap gezet.

Als bestuur hebben we er vertrouwen in dat we op hoofdweg de goede stappen zetten. In vergelijking met het basisdocument dat in maart door de AV met algemene stemmen is aanvaard is de stap naar het nieuwe document niet erg groot maar de inrichting van de ontwikkeling staat vast. Dit is een bewuste keuze geweest omdat we de overtuiging kregen dat we op dit moment geen grotere stap kunnen verdragen. In de Vlucht naar de Toekomst is in het hoofdstuk "De competitie" Sport en Spel uitgewerkt. De sport centraal is snel gezegd maar daar zijn nog wel een paar hindernissen te nemen en toch ligt daar de oplossing voor de situatie waar we in terecht gekomen zijn.

Willen we perspectief dan is er maar één oplossing mogelijk en dat is de Vlucht naar de Toekomst. De sport is immers de drager, het centrale element van onze sport. Als resultaat van de uitwerking van de uitgangspunten volgt er het inkorfprogramma. Dit is een keuzeprogramma. Na het inrichten van de disciplines krijgen de leden zeggenschap over het inkorfprogramma. Zeggenschap van de leden is een belangrijke en noodzakelijke verandering. Verder zijn de kaders van de randvoorwaarden duidelijk aangegeven. Deze punten worden straks uitgewerkt door de in te stellen werkgroepen uit de leden. Zoals u kunt lezen in het document wordt dit op 31 mei in een openbare vergadering voorgelegd aan de AV. De procedure in onze vereniging is dat het bestuur een document vaststelt en het vervolgens voorlegt aan de AV.

Met dit document ,met het hele proces streven we naar een ideaal waarbij we zoveel mogelijk aansluiten bij de wensen van de leden voor zover ze bij ons bekend zijn. Het is dus geen klassiek bestuursstuk, maar primair een vertaling van de wensen zoals die onder de leden leven. Dit is de wijze van nieuw denken om de duivensport nieuwe kansen te geven.

Albert

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.