Duivensites.nl
 
Chemotherapeutica
Peter Boskamp  10-5-2010
 

De laatste weken krijg ik regelmatig ook mailtjes van liefhebbers die een goede reeks prestaties ineens gevolgd zien worden door een geweldige dip.

Doorvragen levert dan als antwoord op dat er medicijn x, y of z preventief is gegeven. Vaak betreft het dan een middel voor het geel. Wat veel liefhebbers niet weten, of zich niet realiseren is dat de resistentie tegen het geel de laatste tien tot vijftien jaar behoorlijk is toegenomen. Dierenartsen die zich met de medische begeleiding van de duivensport bezig houden zien zich dan ook genoodzaakt de sterkte van de medicijnen aan te passen aan de gewijzigde gevoeligheid van de parasieten en bacteriën voor deze medicijnen.

Niet alleen wordt de sterkte van de medicijnen daardoor vaak anders, ook de dosering moet meer en meer verhoogd worden. Tien jaar geleden was een halve gram per liter drinkwater van het middel ronidazole 10% voldoende om effectief te zijn. Nu is een dosering van twee tot twee en een halve gram nodig om hetzelfde effect op de parasieten te hebben.

Wat mensen daarbij soms uit het oog verliezen is dat veel medicijnen voor duiven behoren tot de klasse van de chemotherapeutica. We noemen ze wel allemaal antibiotica voor het gemak, maar ronidazole is en blijft een chemotherapeuticum.

Ronidazole is een middel dat invloed op het erfelijke materiaal kan hebben en dat maakt dat we er met zijn alle verstandig en voorzichtig mee om moeten gaan. Ik hoor nu genoeg duivenliefhebbers die dit lezen denken: ‘Ach wat, dat zal wel meevallen’. En natuurlijk valt het mee als we er verstandig mee om gaan en de voorschriften in acht nemen. Wat ik wil duidelijk maken is dat chemotherapeutica geen snoepgoed zijn. En als zodanig ook niet gebruikt moeten worden. Kortom gebruik chemotherapeutica met beleid.

Ik tip dit onderwerp hier aan om ook te waarschuwen voor plotselinge tegenvallende prestaties na het gebruik van dit soort middelen, zeker nu het noodzakelijk is geworden door de kracht van de parasieten die er mee bestreden moeten worden, om de dosering te verhogen. De bijwerkingen van deze middelen komen dan ook meer op de voorgrond, met als gevolg een toenemende kans op vormverlies. Nu zijn de chemotherapeutica die we voor de duiven gebruiken niet te vergelijken met de middelen die in de tumortherapie in de ziekenhuizen worden gebruikt. Maar we begrijpen allemaal donders goed dat we van iemand die op het ziekenhuis een chemo(therapeutica)kuur heeft gehad niet mogen verwachten dat hij een topprestatie kan neerzetten.

Welbeschouwd is de noodzaak die is ontstaan om de medicijnen hoger te doseren teneinde hetzelfde effect te blijven bereiken, een reden te meer om meer te investeren in het gezond houden van de duiven, in plaats van het bestrijden van ziekten bij duiven waarbij de gezondheid en algemene weerstand onvoldoende aandacht hebben gekregen.

Basiscombinatie

Een punt van kritiek dat ons met betrekking tot onze voedingssupplementen wel eens bereikt is dat mensen die de producten niet kennen of er geen ervaring mee hebben wel eens willen verzuchten dat ze door de bomen het bos niet meer kunnen zien. Ik kan me bij deze opmerkingen wel iets voorstellen.

In de loop der tijd zijn er zoveel producten (bij) gekomen dat een scheiding tussen de diverse categorieën wel gewenst is.

We hebben daarom een aantal pakketten samengesteld. Een daarvan is de basiscombinatie. In dit pakket zijn een aantal voedingssupplementen opgenomen die welbeschouwd een goede basis kunnen bieden voor een meer natuurlijke aanpak. Het betreft de Bony-SGR, de Basiskern, de BMT, de Bony M en de Bony-omega-nucleovit.

Met deze combinatie kan een ieder zichzelf overtuigen dat natuurlijk aanpak zin heeft.

Ondersteunende voedingssupplementen 

Tot de ondersteunende voedingssupplementen die helpen de vorm te verhogen kunnen we de volgende producten rekenen. De Bonymineral. Dit betreft een oplossing van vooral vloeibare chelaatmineralen die zeer goed benutbaar zijn.

De dosering is slechts 10 druppels op een liter drinkwater op de dag van en voor korven.

Als de vluchten zwaarder worden kan ook Vluchtsupport worden verstrekt op de dag van en voor korven. Dit product bevat een hoge dosering vitamine B12. Catplus bevat dit ook maar bevat niet de aminozuren en het actief ijzer dat de Vluchtsupport extra bevat.

Tot de voedingssupplementen die de conditie helpen bevorderen behoren de Bony-glutavit die zoals de naam aangeeft extra glutamine bevat.

De Topconditie, De Bony MR-supplement en de Bony MR-plus. Waarbij de producten achtereenvolgens ontwikkeld zijn voor de kortere, middel en langere afstanden.

Producten die op de langere termijn effect kunnen hebben zijn Creatine en Bony-endurance. Het laatste product bevat octacosanol dat zoals ik in een vorige nieuwsbrief al schreef pas effect heeft als het gedurende een maand achtereen is verstrekt tijdens de trainingsfase.

Onthoudt echter wel: voedingssupplementen kunnen bijdragen aan de vorm, maar ze moeten niet gebruikt worden om de ziekte van duiven te verbloemen. Dus een eerste vereiste is en blijft dat de duiven gezond zijn. Laat daarom de duiven door uw duivenarts controleren of dit inderdaad het geval is voordat u geld uitgeeft aan supplementen die hun doel niet kunnen bereiken omdat de duiven niet optimaal gezond zijn.

Succes

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.