Duivensites.nl
 
Rumoer over Vlucht naar de Toekomst
Bestuur NPO  21-5-2010
 

Op 3 mei 2010 heeft  het NPO-bestuur de Vlucht naar de toekomst gepresenteerd. Dit document is de start van een proces op weg naar een moderne sportorganisatie. Inmiddels is er behoorlijk wat rumoer ontstaan in het land en zijn er geruchten die niet op waarheid berusten.

Het NPO-bestuur heeft op 17 mei jl. een gesprek gehad met de afdelingsvoorzitters. Het was een goed gesprek waarbij het NPO-bestuur bij monde van voorzitter Albert de Jong aangaf goed naar de voorzitters geluisterd te hebben. De conclusie was dan ook dat er wederzijds meer begrip is ontstaan. Tevens heeft Albert de Jong de conclusie getrokken dat ook de afdelingsvoorzitters van mening zijn dat een veranderingstraject gewenst is en dat het document Vlucht naar de Toekomst richting geeft aan dit proces. Naar de uitwerking zal nog goed gekeken moeten worden  en dat het proces in de ogen van een aantal afdelingsvoorzitters te snel gaat.
Afgesproken is dat de Algemene Vergadering van 31 mei gewoon doorgaat en dat daar het debat gevoerd gaat worden.

Het NPO-bestuur is echter zeer ontstemd nu op de website forumhetpraathuis.nl wordt aangegeven dat de afdelingsvoorzitters het document hebben afgewezen. Die mededeling staat in schril contrast met de conclusies van het gesprek op 17 mei jl.
Het NPO-bestuur houdt vast aan de ingezette lijn om het debat op de AV te voeren. Overigens wijst Albert de Jong er op dat de democratische lijn in de NPO is dat het NPO-bestuur voorstellen doet aan de AV en dat de AV debatteert en besluiten neemt. Dit is geen verantwoordelijkheid van bestuur NPO en de afdelingsvoorzitters.
“Aan die democratische lijn houdt het NPO-bestuur natuurlijk vast,”zo verklaart Albert de Jong.

Veenendaal, 20 mei 2010.

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.