Duivensites.nl
 
Veranderingen
Weblog Albert de Jong  24-5-2010
 

Veranderingen in de wereld vonden in het verleden plaats na oorlogen. Tegenwoordig is dat niet meer het geval en zien we dat veranderingen in verhoudingen in de wereld ontstaan na gebeurtenissen zoals de val van de Muur en na een financiële crisis.  In 2005 wees o.a. ons land de Grondwet voor Europa af met als argument dat dit tot verlies van autonomie zou leiden.  Door de financiële crisis leverden de lidstaten vorig weekend heel veel autonomie in door de overeenkomst tussen de ministers van financiën en later tussen de regeringsleiders. Vijf jaar geleden was dit ondenkbaar. Tussen de lidstaten en de bij de FCI aangesloten landen , en tussen de Europese Commissie en het FCI-bestuur zijn zomaar parallellen te trekken. Een vergelijking met onze nationale duivenwereld is ook te trekken.

Leo Mackaay en ik waren vorige week in Brussel voor een FCI-vergadering  over elektronische systemen en ringen. Besloten is om  als FCI de custom-ID's uit te geven per leverancier en eerst een nieuwe "ID"uit te geven als de eerder toegewezen" ID'"vol is. Als NPO hebben we ons steeds voor deze werkwijze ingezet maar kregen tot voor kort  hiervoor onvoldoende steun.Tevens zal elk systeem getest moeten worden door een door de FCI aangewezen instantie. Zoals het nu is betreft dit SmitsTechniek. Na een  test wordt het rapport aangeboden aan de FCI. Bj een positief advies  verstrekt de FCI  vervolgens een verklaring : FCI-gecertificeerd. Alleen resultaten behaald met  FCI gecertificeerde systemen zullen in de toekomst geaccepteerd worden voor door of namens de FCI georganiseerde evenementen.

Maandag 17 mei vond er een gesprek plaats met de afdelingsvoorzitters .  Doel was de voorzitters bij te praten over de Vlucht naar de Toekomst en de mogelijke positie van de voorzitters bij de verdere  ontwikkeling. In een dergelijk gesprek worden geen besluiten genomen.  De discussie over het document vindt plaats op de reeds in oktober '09 aangekondigde Algemene Vergadering van 31 mei aanstaande. Dat is onze verenigingsstructuur. Het NPO- Bestuur doet voorstellen en de Algemene Vergadering/kiesmannen geven vervolgens hun mening, kunnen voorstellen tot wijziging doen en besluiten nemen.

Albert

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.