Duivensites.nl
 
Algemene Vergadering niet akkoord met vlucht naar de toekomst
Van de NPO  1-6-2010
 

Op 31 mei 2010 kwam de AV van de NPO bijeen om te spreken over het door het bestuur voorgestelde Vlucht naar de toekomst.
Door de reacties van de kiesmannen tijdens de vergadering was het bestuur genoodzaakt te besluiten niet over het document te stemmen.
Ook een volgende poging van het bestuur door middel van het indienen van een resolutie kon niet op instemming rekenen. Daardoor is het op dit moment nog niet mogelijk om via de nog op te richten disciplines het gesprek over het Vlucht naar de toekomst verder te voeren.
Het bestuur NPO beraadt zich thans op de ontstane situatie.
Binnenkort zal het bestuur bekend maken op welke wijze zij deze situatie tegemoet wil treden.

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.