Duivensites.nl
 
Tegenwind
Weblog Albert de Jong  14-6-2010
 

Twee weken geleden vond de reeds in oktober 2009 bekend gestelde Algemene Vergadering plaats met als belangrijkste onderwerp het document Vlucht naar de Toekomst. In het voorwoord heb ik  extra benadrukt dat het document een gewenste ontwikkelingsrichting aangeeft en geen dictaat of een in beton gegoten stuk is. Deze uitleg werd echter niet geaccepteerd. Inhoudelijk hadden verschillende kiesmannen wel kritiek zonder de leden gehoord te hebben. Een groot deel van de kiesmannen wilde de bespreking van het document uitstellen naar het najaar omdat men eerst met de leden wilde overleggen. Het bestuur is na twee schorsingen meegegaan met dit voorstel en heeft het stuk niet in stemming gebracht. Om de voortgang niet te vertragen bracht ik namens het bestuur een resolutie in. Een paar kiesmannen konden hier ,vreemd genoeg,weinig begrip voor opbrengen. Een bestuur anticipeert echter te allen tijde voor het geval een voorstel niet haalbaar is of niet in stemming gebracht wordt en komt dan met een andere optie om het proces niet te verlammen en toch voortgang te kunnen boeken. De stemming was echter inmiddels van dien aard dat het niet wijs was om deze resolutie verder te bespreken en in stemming te brengen.

In het voorwoord ben ik ook ingegaan op de verschillende rollen van bestuur NPO en de kiesmannen. Deze rolverwarringen verlammen onze organisatie behoorlijk. Tijdens de discussie over de in te stellen werkgroepen en de te verstrekken opdrachten aan de werkgroepen kreeg ik de indruk dat er kiesmannen waren die op de stoel van het bestuur gingen zitten. Het instellen van werkgroepen is een zaak van het bestuur evenals het formuleren van de bestuursopdracht. Er ligt hier geen taak,laat staan,bevoegdheid voor een AV.  Het resultaat wordt door het bestuur voorgelegd aan de kiesmannen die dan op hoofdlijnen kunnen toetsen of de gestelde kaders gehaald zijn.  Dat voorzitters graag in een klankbordgroep over de opdrachten aan de werkgroepen willen meedenken is nog wel in te voelen maar het bestuur blijft vanzelfsprekend verantwoordelijk voor de opdracht aan de werkgroepen. Deze scheiding van verantwoordelijkheden moet gerespecteerd worden willen we een werkbare en effectieve organisatie  houden.                                                           

Al met al een AV zonder besluiten maar de standpunten werden wel duidelijk. Buitengewoon plezierig zijn de vele mails die bij mij en op het bureau binnenkwamen . De strekking is er een van ongeloof over het standpunt van de kiesmannen en de oproep om gewoon door te zetten op de ingeslagen weg. Het bestuur zal zeker verder werken aan het proces wat we in 2009 gestart zijn. De komende weken zullen we de nodige initiatieven ontplooien om de Vlucht naar de Toekomst met een podiumplaats te bekronen.

Albert

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.