Duivensites.nl
 
Duiven houden (2)
Ton van den Brink  21-6-2010
 

In het vorige artikel heb ik het al aangestipt ...... Adriaan de Bruin. De man waarmee ik een jaar of zes geleden de basis heb gelegd voor alle activiteiten die er in het kader van de natuurlijke begeleiding van postduiven door ons ontwikkeld zijn.

Zo'n jaar of zes geleden waren we er al van overtuigd dat we moesten proberen de ontwikkeling in de postduivensport van een toenemend medicijn- en preparaatgebruik, van een steeds grotere invloed van dierenartsen, fabrikanten en andere specialisten in onze liefhebberij, een halt toe te roepen. Maar dat valt niet mee, zeker als je beseft welke financiële belangen er allemaal mee gemoeid zijn, en hoe moeilijk het is een dergelijke visie op andere melkers over te dragen. Dat hebben we inmiddels aan den lijve ervaren.....

Hoe staat Adriaan nu, na zes jaar, tegenover de natuurlijke begeleiding van postduiven en wat zijn zijn bevindingen van het afgelopen vliegseizoen. Welke ervaringen heeft hij over te dragen en welke suggesties heeft hij u aan de hand te doen? Ik hoop dat het een leerzaam artikel wordt.

RESULTATEN 1988

Ik zal er nog uitgebreid op terug moeten komen in een reportage. Hij heeft het afgelopen seizoen namelijk uitstekend gepresteerd. Zoals ik het vorig jaar al memoreerde, heeft hij 1985 vooral gebruikt om de gaten in zijn vliegploeg te stoppen, die waren ontstaan door de verkoop van bijna al zijn overjarige vliegduiven. Dit jaar kon bij met een sterke jaarlingenploeg weer aan de start verschijnen. Zijn doel was het generale kampioenschap in de fondclub Gooi- en Eemland. En dat is hem gelukt. Hoe, en met welke uitslagen, dat kunt u in de reportage lezen, die ik binnenkort over hem schrijf.

BEVINDINGEN VAN HET AFGELOPEN VLIEGSEIZOEN

Adriaans geloof in de natuurlijke begeleiding heeft nog steeds geen barstje op- gelopen, al probeert menigeen er een behoorlijke deuk in te slaan. Zo was hij het afgelopen winterseizoen op de een of andere kampioenendag, waar hem achteloos een flesje "superspul" in handen werd geduwd, Lichtelijk aangeschoten (dat kan de beste overkomen, nietwaar) betaalde Adriaan de 35 gulden die het moest kosten ook nog!

Eenmaal thuisgekomen kwam het spul op het randje in de keuken terecht en daar bleef het staan tot het aan een langskomende "kampioen" werd overgedaan. Afijn, u raadt het al. De man van het "superspul" loopt nu overal te verkondigen dat Adriaan door zijn preparaat zo hard vliegt. KASSA!!

(Trouwens, een liefhebber hier in de buurt vloog op dat spul een eerste in groot verband. De week daarna zat bij er zowat onderdoor. Tja, wat moet je daar nou mee). Dit is overigens lang niet de enige ervaring op dit terrein. Menigeen schijnt er belang bij te hebben te doen voorkomen alsof Adriaan de natuurlijke begeleiding de rug heeft toegekeerd. Niets is echter minder waar. Zijn mening hierover heeft zich alleen nog vaster verankerd. Hij heeft een rotsvast vertrouwen in die alternatieve weg van duiven houden. Een weg die hij eigenlijk zijn hele duiven–melkers-loopbaan al bewandelt.....

VERANDERINGEN

De grondstenen van de natuurlijke begeleiding liggen er nog steeds, zoals hij die een paar jaar geleden gelegd heeft, en zoals ze beschreven staan in het boekje: "DUIVEN HOUDEN, JA NATUURLIJK".

Daarnaast heeft hij echter een aantal veranderingen aangebracht die hem uitstekend bevallen.

1. Gekiemd voer

Hoewel het verstrekken van gekiemd voer aan duiven door een aantal "deskundigen" behoorlijk bekritiseerd is, past hij het nog steeds met hetzelfde enthousiasme toe op zijn hokken. Hij heeft de hand weten te leggen op een partij "biologische tarwe". Het kiemt voortreffelijk en hij zet het zijn duiven twee keer in de week voor. Daarnaast gebruikt hij nog steeds erwten, linzen en maïs. Dus wat dat betreft geen nieuws onder de zon. "Als je maar goed spoelt en niet teveel geeft, is het een uitstekende aanvulling op het normale rantsoen". En hij kan het weten. Zijn duiven krijgen het nu al zo'n jaar of zes met grote regelmaat. Dan hadden ze inmiddels wel zo'n "schimmelinfectie" of wat al niet meer opgelopen. "Ja, als je maar één keer per dag even spoelt of je potten niet schoonmaakt, of ze boven de verwarming zet, dan vraag je om moeilijkheden".

2. Thee

Zijn duiven krijgen nog steeds de kruidenthee die we in het boekje hebben beschreven, maar hij heeft daar wilgen-weegbree-thee aan toegevoegd. In de vorige artikelenreeks heb ik een stukje over wilgenthee geschreven, en hij besloot het toe te passen. Hij heeft het idee dat zijn duiven er prima op reageren. Hij is dan ook zeker van plan zijn duiven ook het volgend vliegseizoen deze thee voor te zetten.

Daarnaast krijgen zijn duiven, en dat heb ik in het vorige artikel al vermeld, één koor in de week uiensap. Daarvoor doet bij een viertal in ringen gesneden uien en een paar eetlepels basterdsuiker in een afgesloten wekpot. De suiker trekt het uiensap eruit. Eénmaal in de week krijgen zijn duiven dit sap, aangelengd met water, in de drinkbak. Het bevalt hem prima. De altijd schone kelen van zijn vliegers wijt bij voor een gedeelte aan dit sap.

3. Bijenpollen

Adriaan was een van de eerste melkers die zijn duiven biienpollen voorzette. Dit jaar heeft hij zijn oude duiven alleen in de winter pollen gegeven, zijn jongen alleen tijdens het vliegseizoen. Beide ploegen hebben achter uitstekend gevlogen, dus wat dat betreft waren er geen verschillen. Wel moet gezegd worden dat de oude duiven meteen al op de vitesse-vluchten geweldig afkwamen. De jongen begonnen steeds beter te vliegen, met als klap op de vuurpijl een geweldige uitslag van Bourges.

4. Gevarieerde mengeling

Hij voert nog steeds enorm gevarieerd. Verschillende mengelingen worden gemengd en de duiven hebben een grote keuze. Hij heeft naast de al genoemde tarwe, beslag kunnen leggen op biologische gerst. Uitstekende gerst. Hij voert het graag.

5. Stro op de grond

Zijn jongen vlogen op stro, zijn ouden op een keurig schoongemaakt vloertje. Dus ook wat dit betreft is het moeilijk een uitspraak te doen. Beide doenwijzen zijn mogelijk en leiden tot goede resultaten.

SLOT

Dit artikel heeft gelukkig nog genoeg over gelaten voor de reportage, waarin ik nader zal ingaan op zijn duiven, de opbouw van zijn stam, zijn hokken en zijn manier van selecteren. Voorlopig echter hoop ik dat bij u is blijven hangen, dat het, ook in deze tijd, mogelijk is je duiven zo natuurlijk mogelijk te houden en te presteren op het hoogst denkbare niveau....

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.