Duivensites.nl
 
Geen Nationaal Rekenbureau
Van de NPO  29-6-2010
 

In de afgelopen tijd heeft Bestuur NPO bekeken of overname van het bedrijf Compuclub Van Balveren door de NPO mogelijk is. Een speciale commissie had opdracht gekregen hier verder onderzoek naar te doen. Inmiddels zijn er meerdere partijen op de markt verschenen. Dit heeft ertoe geleid dat verschillende afdelingen overwegen om naar een ander rekenbureau te gaan. Mede hierom heeft de commissie geadviseerd het proces van overname te stoppen.

Gelet ook op de ontwikkelingen rond het beleidsprogramma Vlucht naar de Toekomst is het voor Bestuur NPO duidelijk dat er onder de huidige Compuclubgebruikers onvoldoende draagvlak is voor een overname. Het advies om de onderhandelingen te stoppen is dan ook door Bestuur NPO overgenomen. De leiding van Compuclub Van Balveren is hiervan op de hoogte gesteld. Bestuur NPO bedankt de commissieleden voor hun werkzaamheden.

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.