Duivensites.nl
 
Geen stilstand
Weblog Albert de Jong  1-7-2010
 

De verkiezingen liggen weer achter ons. Er zijn grote winnaars en grote verliezers. Overigens is dit niet anders dan in 2002.De debatten tot 9 juni waren hard. Nu is de tijd van onderhandelen aangebroken en praat men weer met elkaar alsof er tijdens de campagne geen verwijten gemaakt zijn. De verschillen tussen de partijen die samen een meerderheid kunnen vormen zijn groot . Het zal dus mogelijk nog wel enige tijd duren voor er een kabinet bij de koningin op het bordes staat.

Omdat tijdens de AV van 31 mei verschillende sprekers aangaven dat het proces van de Vlucht naar de Toekomst wel door moet gaan heeft het bestuur een brief uit doen gaan naar de afdelingen en verenigingen met het verzoek om namen op te geven van mensen die geschikt zijn om in een werkgroep plaats te nemen. Geluiden dat bepaalde werkgroepen geen zin hebben omdat men vindt dat er onderwerpen zijn die al goed geregeld zijn gaan voorbij aan het volgende uitgangspunt : indien we vandaag met de sport zouden beginnen hoe zouden we deze dan inrichten . Deze vraag kan tot heel opmerkelijke en bruikbare idee├źn leiden. Als het resultaat van een werkgroep op tafel ligt gaan we kijken wat de problemen bij invoeringimplementatie zijn en of het gewenst is om het uit te voeren. De valkuil die bij elk veranderingsproces zowel in profit als non-profit organisaties zich aandient is dat men makkelijk terugvalt in oude patronen, oud denken. Daar moeten we echt doorheen.

Onlangs ben ik gestart om met elke afdelingsvoorzitter afzonderlijk een gesprek te hebben. Het is heel anders om onder vier ogen met elkaar te praten dan met alle voorzitters bij elkaar. Na de laatste AV geen overbodige activiteit. Mijn indruk tot dit moment is dat de opvattingen/standpunten echt niet zover uit elkaar liggen . Zeker niet zover als tussen verschillende politiekpartijen. In de politiek is snelheid vereist vanwege de economische situatie. Wij kunnen iets meer tijd nemen maar mogen beslist niet stilstaan. Het gaat om de toekomst van onze duivensport en dan zijn er geen heilige huisjes. Je moet over alles kunnen en willen praten daarom vele onderwerpen die we in de verschillende werkgroepen moeten bespreken.

Albert

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.