Duivensites.nl
 
Advies vluchten i.v.m. warm weer
Van de NPO  7-7-2010
 

Omdat ook komend weekend de verwachting is dat de weersomstandigheden afwijken van standaard heeft het bestuur NPO gemeend advies in te winnen bij de WOWD en het IWB.

Na intern beraad heeft het bestuur besloten de vluchten voor oude duiven regulier door te laten gaan. Wel is het van (evident) belang dat ten minste iedere 4 uur water wordt verstrekt (tijdens het transport). Tot slot zal gepoogd worden zo vroeg mogelijk (eendaagse) te lossen.

Vwb jonge duiven volgt (indien noodzakelijk) in de loop van donderdag een advies.

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.