Duivensites.nl
 
Advies IWB en WOWD m.b.t. zeer warm zomerweer
8-7-2010
 

Advies oude-duivenvluchten weekend vrijdag 9 t/m zondag 11 juli 2010. Het IWB en de commissie WOWD adviseren om voor de donderdag-inkorving met de oude duiven het aantal duiven per mand terug te brengen naar de norm voor de meerdaagse fond, zie: Reglement Vervoer en Lossingen, artikel 3, lid 1.

Advies jonge-duivenvluchten
Het IWB en de commissie WOWD adviseren de vluchten met de jonge duiven voor het weekend van vrijdag 9 t/m zondag 11 juli af te gelasten en aan de Afdelingen te verzoeken om de jonge-duivenprogramma’s (en eventueel de datum voor de nationale Derby der Junioren) hierop aan te passen.

Argumentatie

  • Vrijdagmiddag worden in Nederland maximumtemperaturen boven 30 ºC verwacht. In de avond en nacht die volgen dalen de temperaturen naar minima van 15–18 ºC op de vroege zaterdagochtend, kortom; er is sprake van een ‘warme nacht’. Op zaterdag worden rond 14.00 uur temperaturen verwacht van 27 á 28 ºC in het westen tot 31–34 ºC in het oosten en zuiden van het land.
  • Door maximaal te ventileren kan de temperatuur in de wagens worden verlaagd tot de buitentemperatuur plus 4–6 °C. Dit betekent dat in de wagens tot in de nacht temperaturen van ruim boven de 30 ºC gaan voorkomen. 
  • De duiven kunnen dergelijke hoge temperaturen normaliter aan mits zij over voldoende drinkwater beschikken. Aangezien de meeste Afdelingen hun eerste of tweede jonge-duivenvlucht houden, mag echter verwacht worden dat een groot deel van de jonge duiven het drinkwater nog onvoldoende zal vinden.
  • Uit onderzoek i.s.m. de Katholieke Universiteit Leuven blijkt dat jonge duiven die gedurende 12 uur bij 32–36 °C in de verzendmand en verblijven - en daarbij geen drinkwater tot zich nemen - tot 12% van het lichaamsgewicht aan vocht kunnen verliezen. De thuiskomst van deze duiven is verstoord.
  • Uit het WIS en WAS onderzoek blijkt dat voorzichtigheid geboden is bij jongeduivenvluchten
    1, 2 en 3. De kans op een verstoorde thuiskomst is bij deze drie vluchten groter dan op de latere. Hierbij speelt het nog niet voldoende drinken in de manden waarschijnlijk een rol.
  • Een vroege lossing op zaterdagochtend (temperaturen rond 8.00 uur: 20–22 °C) of het verminderen van het aantal jonge duiven per mand heeft geen effect op het risico dat de jonge duiven het drinkwater nog onvoldoende vinden in de nacht die daarvoor ligt.
  • Ook bij een vroege lossing kan een belangrijk deel van de jonge duiven pas na het middaguur het hok bereiken, waardoor deze toch te maken krijgen met de hoge temperaturen.

Instituut Wedvlucht Begeleiding (IWB),
A. van Dam

Commissie Wetenschappelijk Onderzoek Welzijn Duiven (WOWD),
A. Winkel
J.F. Gaiser
G.A. van Oortmerssen
J. van der Sluis (veterinair adviseur NPO)
L.W. van der Waart

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.