Duivensites.nl
 
Gezond door de rui
Co Verbree  3-8-2010
 

Ieder jaar komen er voorvallen voor die je niet verwacht had en die je seizoen en of prestaties kunnen beïnvloeden zowel positief als negatief. Met negatief bedoel ik b.v. buren die tegenwerken, diefstallen, roofvogels, vernielingen door zware stormen, het verspelen van zogoed als al je jongen, overdreven jalouzie, enz. enz.

Dit zijn stuk voor stuk zaken, voorvallen, die het plezier in de sport volledig kunnen verpesten en dat is nu net waar je voor moet oppassen. Plezier in sport is noodzakelijk om goed te presteren, in alle sporten, het geeft een bepaalde manier van ontspanning en daardoor lijkt het allemaal veel gemakkelijker en kun je meer aan, belangrijk.

Dat ontspannen naar een wedstrijd toeleven belangrijk is bewees o.a. hardloper Bolt, dat teveel stress dodelijk is voor topprestaties is ook bekend, ook voor duiven, we maakten dat zelf mee de avond voor het inkorven van Nat. Blois. Na het trainen, bij het landen van de weduwnaars, viel de roofvogel er tussen tot twee maal toe. Tot dan waren de weduwnaars (veel ) beter dan de duivinnen, op Blois draaiden we niet laat maar de eerste 16 waren duivinnen, de forme bij de doffers was volledig weg en het duurde weken voordat ze weer een beetje handelbaar waren, maar als er iets hun ritme verstoorde was het weer mis.

Datzelfde gebeurde ook bij de jonge duiven, we hadden op de eerste 3 opleer vluchten zegge en schrijve 1 jonge duif verspeeld, ook weer de roofvogel bijna dagelijks er tussen, dom om toch in te korven en natuurlijk ging dat fout, we verspeelden jonge duiven.

De conclusie is dat teveel stress wel eens één van de oorzaken kan zijn van het overmatig  verspelen van jonge duiven en dan niet alleen stress veroorzaakt door een roofvogel maar natuurlijk is teveel stress, door wat voor reden dan ook, altijd slecht, bij oud en jong, daar moet je voor oppassen, o.a. bij het extra motiveren van de (jonge) duiven.

Ik schrijf dit omdat er in mijn omgeving dit jaar wel erg veel jonge duiven verspeeld zijn, om wat voor reden dan ook. Om daar wat aan te doen zul je bij het begin moeten beginnen en dat is, het kan niet anders, de ouders van de jongen. Die oude duiven moeten dus voor het koppelen super gezond zijn, met de nadruk op moeten . Die ouders moet je als je aan winterkweek doet vroeg scheiden en goed behandelen, onder goed behandelen bedoel ik met een bepaalde regelmaat voeren, desnoods 1 x per dag, met een gezonde mengeling en vliegen de duiven niet meer uit dan moet je deze mengeling iets lichter maken met b.v. 10% paddy, daarnaast is het erg belangrijk, misschien wel het belangrijkste van alles, dat er minimaal 2 x per week grit en mineralen wordt ververst.

Die mineralen moet eigenlijk een mengeling van verschillende soorten zijn, wijzelf voegen daar nog extra eiwit poeder aan toe, het is onvoorstelbaar hoe graag ze dit eten, vaak hebben ze dat liever doen voer. Nog wat, het is nutteloos dit in potjes te geven, vooral in de rui, omdat na een uur alles al vol ligt met veren, beter is in de voerbak, of een open bak van 30 x 30 waar de veren dan gemakkelijk uitwaaien.

Dat je na het vliegseizoen gas terug neemt is normaal en nodig maar dat wil niet zeggen dat je de boel maar moet laten verslorren juist ook omdat in die maanden de duiven extra vatbaar zijn voor alles en nog wat. Vaak onschuldig zoals een nat oogje, blijft het bij één duif nietsdoen, desnoods als het na een paar dagen niet over is alleen die ene duif behandelen of opruimen, omdat het vaak steeds dezelfde zijn. In de meeste gevallen kun je dat ook zien, de koppen van dat soort duiven zijn nooit echt helder en droog, de neusdoppen een beetje rose en de kelen altijd rood, niet twijfelen weg, ook al komt U duiven tekort, beter een leeg broedbak.

Toch zijn er ook ziektes  waar je voor op moet passen, zoals b.v. paratyfus, ook al heb je geen uitbraak en is er niets gevonden in een mestmonster. Bij een uitbraak weet je waar je aan toe bent, is het sluimerend dan duurt het soms jaren voordat je in de gaten krijgt dat er iets niet in orde is, daarom is het zo'n gevaarlijke ziekte en daarom is het belangrijk dat je het voorbije seizoen eens met andere ogen bekijkt.

Heb je het hele seizoen net niet gepresteerd, heb je het gevoel dat ze ook weer net niet in goeden doen waren of voelden de jongen bij het afzetten net een beetje te slap aan, niet twijfelen maar voorbehoedend kuren. Gezonde duiven moeten tijdens de vluchten gemakkelijk terug op gewicht komen en stevig aanvoelen, ook al waren die vluchten zwaar, zoniet, niet twijfelen maar voorbehoedend kuren.

Zijn er bij U in de vereniging hokken met een paratyfus uitbraak, niet twijfelen kuren. Dat voorbehoedend kuren tegen paratyfus kan op verschillende manieren en met verschillende medicijnen maar daarvoor moet U bij de dierenarts zijn. Wanneer er in de tweede helft van de rui gekuurd wordt werkt dat tevens zeer positief op de rui. Heeft U een uitbraak gehad dan verandert er eigenlijk niet eens zoveel, er moet ook gekuurd worden, misschien iets langer, maar daar is ook weer de dierenarts voor.

Toch kan er ook een verschil zijn, namelijk het enten, in veel gevallen ent men niet als er voorbehoedend gekuurd wordt, bij een uitbraak zou ik altijd enten. Trouwens zelf enten we ieder jaar ook omdat we er van overtuigd zijn dat het in z'n algemeenheid voor meer weerstand zorgt, alleen moet je voor voldoende ruimte zorgen tussen enten en koppelen, erg belangrijk.

Zo zijn we eigenlijk steeds in het najaar bezig om de duiven voor het koppelen in een perfecte gezondheid te krijgen, eigenlijk moet dat ook. Dan is er nog wat, in deze tijd komen er vaak jongen thuis die eerder verspeeld zijn, soms is het een meevaller waar je niet meer op gerekend had, soms een opruimer.
Zo'n meevaller moet je toch individueel extra behandelen, vooral wat betreft luizen en het geel, met de nadruk op individueel. Op een voorbehoedende kuur na moet je tijdens de rui eigenlijk geen medicijnen geven, alleen ondersteunen met natuurlijke middelen is voldoende.

Succes,
Co Verbree

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.