Duivensites.nl
 
In gesprek
Weblog Albert de Jong  30-7-2010
 

In mijn vorige weblog schreef ik dat het vormen van een kabinet wel even zou gaan duren. Inmiddels is duidelijk dat het zeer lang gaat duren. Professioneel is de opstelling van de politici. Want hoe groot de verschillen ook zijn men praat met elkaar wetend dat er naar oplossingen gezocht moet worden. Het lands-belang staat immers voorop. Maar de duivensport is geen politiek en moet ook niet verpolitiekt worden. Binnen de politiek hebben we te maken met verschillende opvattingen over de inrichting van de maatschappij. Binnen de duivensport hebben we allen een gelijk doel en wel het bevorderen van de duivensport. We moeten daarom ook met elkaar in gesprek blijven. Het vliegseizoen is tot op dit moment met een veelal aanhoudende noordelijke stroming en warm weer aan te merken als zwaar.

Duiven krijgen langer rust en vluchten worden overgeslagen. Er worden daardoor minder duiven per vlucht aangeboden. Het geringere aantal duiven leidt tot een lagere bezetting van het vervoer met als gevolg minder inkomsten voor de afdelingen. Op de langere vluchten is met een goede samenwerking nog heel veel te besparen door een betere co├Ârdinatie. We spreken veel over de betaalbaarheid van de sport maar laten we dan ook kritisch kijken naar een beter geco├Ârdineerd vervoer. Enige tijd terug schreef ik dat ik met alle afdelingsvoorzitters afzonderlijk een gesprek aan wilde gaan om de stand van zaken op te lijnen na de Algemene Vergadering van 31 mei. Dit heb ik ook gedaan. Natuurlijk is ook teruggekeken naar het verloop van de vergadering. De conclusie is dat het anders had moeten lopen. Als voorzitter had ik die avond anders moeten leiden. Omdat niet duidelijk was, niet begrepen werd dat we weliswaar heel belangrijke doelen hebben met het document maar dat deze doelen via werkgroepn pas definitief vorm zullen krijgen.

Inmiddels heb ik de gesprekken met de voorzitters afgerond. Duidelijk is geworden dat de verschillen in opvatting helemaal niet zo groot zijn als gedacht. De tien voorzitters waarmee ik gesproken heb, twee voorzitters wilden met mij geen gesprek aangaan, gaven allen aan dat het veranderingstraject goed is. Een punt is dat men het document opgevat heeft als vaststaand, in beton gegoten. Blijkbaar heb ik onvoldoende duidelijk kunnen maken dat het gehele document Vlucht naar de Toekomst een duidelijke ontwikkelingsrichting aangeeft en dat op de diverse onderwerpen werkgroepen gezet worden die vervolgens met een voorstel komen. Ik spreek nadrukkelijk over een integrale aanpak en daarom werken we alle onderwerpen uit. Het is een document waarbij we kiezen voor een toekomst met perspectief. De voorzitters hebben ook aangegeven dat we door moeten gaan op de ingeslagen weg. Inmiddels heb ik een agendacommissie gevormd bestaande uit drie Afdelingsvoorzitters en twee leden van het NPO-bestuur. Met deze commissie is een gesprek voorbereid voor een overleg met de Afdelingsvoorzitters waarbij ik zeer goede hoop heb dat er weer vaart in het proces komt.

Albert

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.