Duivensites.nl
 
Taartvluchten 2010
9-9-2010
 

Nog enkele weken en dan starten we weer met het taartvluchtenprogramma.

Het goede doel

Zoals u wellicht weet hebben wij de laatste drie jaar het Ronald McDonaldhuis in Friesland verblijd met meer dan € 7.000, vorig jaar ontving KNGF geleidehonden € 750. Jaarlijks ontvangen wij vele verzoeken om ook andere goede doelen te adopteren. Eén van die verzoeken is van het particulier initiatief www.stichting-helping-hands.nl. Iedereen weet nog wel van de verschrikkelijke nucleaire ramp in Tsjernobyl in 1986. Nog dagelijks worden daar kinderen geboren met een geestelijke of lichamelijke handicap. Helaas zijn in de Oekraïne nog steeds weinig of geen voorzieningen voor gehandicapten. Stichting Helping Hands ondersteunt een kindertehuis in de stad L’viv. Het bestuur heeft daarom gemeend om voor 2010 75% te schenken aan het Ronald McDonaldhuis en 25% aan Stichting Helping Hands. 

Samenwerking met bestuur Afdeling Friesland

Ook dit jaar kunnen wij rekenen op een perfecte ondersteuning door ons afdelingsbestuur. Wij krijgen de beschikking over een duivencontainer voor vervoer van de duiven uit Urk naar de losplaats. Onze vrienden van de dependance voor de taartvluchten van  PV De Vredesduif uit Noordwolde krijgen beschikking over klein vervoer om de duiven van Noordwolde naar Urk aan te voeren. Jelle Kooistra heeft nu al alle lossingsvergunningen geregeld met het NPO. Tevens zal Jelle ook de lossingscoördinator zijn voor de taartvluchten. Hierdoor kunnen wij garanderen dat het vervoer en de lossingen van ingezette duiven op het best mogelijke niveau zal zijn. Hulde en dank gaan uit voor deze service van het bestuur van Afdeling Friesland.

Late jongencompetitie

Jonge duiven geringd na 25 mei kunnen worden opgegeven voor een speciale competitie. Met deze taartjongen kunt u dit jaar meedoen voor minimaal 10 hokkampioenschappen met hele mooie prijzen. Aangezien de laatste 2 jaar bijna alle duifkampioenschappen van de late jongen door 1 of 2 liefhebbers werden gewonnen, hebben wij gemeend om dit jaar geen duifkampioenschappen te organiseren. Wij zijn voorstander voor zoveel mogelijke spreiding van kampioenschappen en prijzen. Overigens is het een misverstand dat u alleen met late jongen kunt meedoen aan de taartvluchten. Ook met oude duiven, jaarlingen en jonge duiven kunt u meedoen en in iedere categorie zijn per vlucht prijzen te winnen.

Dependance PV De Vredesduif uit Noordwolde

Wij zijn blij met de samenwerking van PV De Vredesduif uit Noordwolde. De twee contactpersonen zijn:

H.C. (Cor) de Jong                                  
Ds.Talmastraat 26
8471 LR Wolvega
0561-613720
hc.de.jong@home.nl

S.S.Luinenburg
De Nije Sleat 11
8403 BE Jonkerslan
0513-464324
duivenluis@planet.nl

Liefhebbers die in Noordwolde gaan inkorven kunnen duiven voor de late jongencompetitie tonen en laten registreren bij de twee contactpersonen tot 7 dagen voor de eerste vlucht.

Aangezien de duiven die ingekorfd worden in Noordwolde aangevoerd dienen te worden naar Urk, wordt in Noordwolde 5 cent per duif extra aan vrachtkosten gerekend.

Inkorfprijzen

Basis inkorfprijs is 55 eurocent per duif, dit bedrag is bestemd voor vrachtkosten, goede doelen en organisatiekosten.
 
Inzet op de wekelijkse attractieprijzen in het totaal klassement is 25 eurocent per duif/per week, tevens maakt u dan kans op de kampioenschapsprijzen. Dit is verplicht als u wilt klokken, anders komen de duiven niet in de uitslag.

Inzet op de attractieprijzen bij de late jongen is 20 eurocent per duif/per week, u doet dan mee voor de wekelijkse attractieprijzen en het totaal kampioenschap. Dit is verplicht als u in de uitslag wilt komen van de late jongen. Tevens moeten u late jongen opgegeven zijn voor deze competitie. Indien ze niet opgegeven zijn kunnen ze alleen meedoen voor de totale uitslag en totaal kampioenschap.

Samengevat betaalt u voor een vrachtduif op Urk 55 cent en in Noordwolde 60 cent. Voor een prijsduif op Urk 80 cent en in Noordwolde 85 cent. Voor de vooraf opgegeven late jongen betaalt u op Urk 100 cent en in Noordwolde 105 cent.

Volg de actualiteit op onze website www.taartvluchten.nl.

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.