Duivensites.nl
 
Zwavel...
Rob van Hove  16-9-2010
 

Vroeger, in met name de Belgische duivensport, werd er zwavelbloem bij de dorpsapotheker gekocht en aan de kwekende duiven voorgeschoteld. Sommige, melkers weten dit en doen daar nog aan mee; ik ken er al één die heeft het me zelf in een vrij recent verleden toegefluisterd. Hij, zei: “Hè, gijh zhijt un speciale.” En, hij bedoelde niet mijn duivenspecialisatie mee, maar mijn zwaveligheid: de ene keer rustgevend! De volgende ontmoeting: vuurspuwend!

Ja, beste, duivenmelkers: zwavel, is een belangrijk hulpmiddel om je duiven door de kweekwinter te brengen, maar dan moet je maar de reportages van mijn Belgische duivenvriend: J.K. lezen. Hij is zelf een overtuigd Spanjevlieger, samen met zijn maatje Erik uit Geel. Deze twee Belsen hebben een sur plus aan duiven in huis, waar onze beste Hollandse grote fondmatadoren 3x Ù tegen mogen roepen! Je, moet me beloven, het niet verder te vertellen, maar de kans is ruimschoots aanwezig, dat deze 2 Barcelona vliegers, in 2011 de 1ste in het Molse zullen pakken….

Zwavel of dope?

De duif en mens hebben heel veel mineralen in het lijf en dat kan ook niet anders, want anders zouden we niet op aarde kunnen rondlopen en -vliegen. Ik heb ergens gelezen dat doping bij duiven goed wordt gecontroleerd. Niet, alleen bij hard vliegende duiven, worden metingen verricht (onaangekondigd), maar ook bij de krabbers?

Dit, laatste vind ik dan een beetje gek, maar ik ben door mijn voorraad zwavelglucose heen, dus ik ga hier geen strijd voor en om beginnen. Ik bedoel, waarom kosten besparen in deze dure tijden? Meer, zeg ik er niet over!

Het ‘grappige’ is dat je duiven kunst testen op vermeend verbruik van stimulerende middelen, maar de mensen achter deze middelen, die worden niet getest. Ik ben een groot voorstander van het mede controleren van de melkers zelf en niet louter en alleen de doffers en duivinnen. Ik, zou willen voorstellen om onze supermannen en -vrouwen binnen de duivensport, te testen op hun hemoglobine gehalte?

Waarom? Om dat ik als oud magnetiseur kan weten, dat een té hoge dosis ijzer in het bloed, zich een uitweg zoekt naar o.a. goede sportduiven. Zoals, je weet, moeten onze duiven het voor een belangrijk deel hebben van hun ijzervoorraad d.w.z. die wel of niet geladen zijn.

Ik beweer als pseudo deskundige, dat mens en dier zich opladen via o.a. of misschien wel voornamelijk met ijzer! Wie mocht er ooit zijn ziekenhuisbed uit om naar huis te gaan, vóór dat zijn hemoglobine gehalte voldoende hoog (opgeladen) was? Ik vermoed, niemand!

Overschieten…

Ik heb jarenlang gebivakkeerd tussen de vuurlinies van ijzermagnetisme en zwaveldampen. Het, heeft me letterlijk onwel gemaakt. Ik voelde dan met mijn eigen magnetische veld aan die van zieken. Dit, ging via het ‘overschieten’ van positief en negatief geladen gas, waterdamp en stofjes. Denk is aan paintbalschieten of (officieel) paintball. In dit spelletje is het de bedoeling om elkaar te raken met verfkleuren. Meestal, voor de gezelligheid bij bedrijfsuitjes. Ik en mijn zieke klanten ‘schoten’ vrijwillig elkaar de  plusjes (+ pool) en minnetjes (- pool) toe, totdat we beide in evenwicht waren: hij of zij voldoende mingeladen eiwitten. En ik: teveel aan positief geladen eiwitten :-(

Ik snap, dat ik een gecalculeerd risico loop om dit wereldkundig te maken, want ik vertel je tot in het detail hoe een duif zich oplaadt en aflaadt. Ik ben geen duivenarts, dus ik ga je een lekenverhaal vertellen, die steunt op jarenlange praktijkervaring: een wedstrijdduif heeft de neiging om te positief te laden, terwijl hij vliegt. Dit komt o.a. door de verhoogde zuurstofopname en afgifte van stikstof. Hierdoor, ontstaat de behoefte bij de duif om zijn instinct te volgen en te dalen, naar andere luchtlagen (met een rijkere of armere lading aan negatief (-) geladen luchtdeeltjes).

De verschillen komen naar voren, wanneer je ze terug op het hok in de hand neemt en ruikt. Wat, ruik je aan een duif die diep heeft moeten gaan? Ja, exact: zwavel!!! Ik dacht een tijdje ook aan fosfor, maar intuïtief houd ik het op zwaveldamp.

De volgende keer, zal ik proberen dieper in te gaan op de zwaveldamp en succesvolle duiven.

Rob van Hove

Nawoord

Alles wat ik hierboven heb geschreven, steunt, op eigen ondervinding, dus wanneer iemand anders wil zeggen: “Onzinverhaal!” Prima! Maar, ik ben er van overtuigd, dat de geheime sleutel bij goede duivenoriëntatie ligt in de actieve relatie tussen: zwavel, stikstof, zuurstof en waterstof; deze 4 worden geactiveerd door o.a. magnetiet en elektrolyse. Maar, het belangrijkste heb ik kunnen waarnemen: de activerende rol van de liefhebber bij zijn duiven. Vandaar, dat ik gekscherend schreef: “Ik ben voorstander van het testen van de hemoglobine bij melkers.” Want die raken hun overdaad aan ijzerstraling kwijt aan hun duiven, die er dankbaar gebruik van weten te maken om z.s.m. van de losplaats naar huis te vliegen: een vorm van doping?

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.