Duivensites.nl
 
Dierenpolitie duivenpolitie?
Sjaak Buwalda  5-10-2010
 

Blind of blint, blond of blont, blijven we wachten tot we voor voldongen feiten staan of kijken we vooruit? Een nieuw kabinet staat voor de deur en nieuwe maatregelen zijn aangekondigd en voor ons duivenhouders een van de meest opvallende? Er komt een korps dierenpolitie. Het vooruitzicht is dat 500 ingewerkte, met groen gehersenspoelde idealen, politiemensen op zoek gaan naar verwaarloosde honden, uitgehongerde of half verzopen paarden, zwervende katten, hoog intensive nertsenfarms, overbevolkte kippenhokken, op het balkon verblijvende schapenkolonies, ritueel geslachte schapen en geiten, slecht dierentransport, en de mensen die dierenleed veroorzaakt hebben.

Dit zal de eerste periode flink de handen op elkaar krijgen bij het grote publiek en terecht. Want wat voor zieke geest mishandeld nu zijn of haar geliefde twee, drie, vier of achtvoeter? Het televisiescherm zal gevuld worden met geboeide mishandelaren, politiek, publiek en politie allemaal tevreden.
Daarna komt de droogte, de honger. Want één keer de grote dierenleed veroorzakers uit de weg, zal er moeten gezocht worden naar een nieuwe markt. Het wordt schieten met hagel op laag water. Als er geen echte grote zieke mishandelaren meer loslopen, raken de dierenpolitiebanen in het geding, het televisiescherm leeg en gok eens wie er dan aan de beurt zijn? Zeker weten dat er alarm gaat worden geslagen bij: vals blaffende honden, in het wild wippende konijnen, rillende niet geëpileerde chihuahuas, scheef pikkende kippen, luierloze katten, sikloze geiten, schele vinken, onfris ruikende varkens en herten zonder verzekeringsplaatje.

Van begin tot einde zal de duivensport in de beeld zijn, dat risico zit er dik in. Wij worden eenvoudigweg gedoogd, niet meer niet minder. De initiators van het opzetten van de dierenpolitie, de dierenbescherming, zit niet op ons te wachten, zij willen zo snel mogelijk van de duivensport af, of tenminste beperken. Door de politiek worden wij duivenhouders gedoogd, voor de dierenbescherming zijn wij open jachtwild, geen compromis mogelijk. Zij zullen zeker van de gelegenheid gebruik maken om iedere misstand, terecht of onterecht, in het televisielicht te brengen. Nu ondersteund met politie, de wet en daarmee al snel het gelijk aan hun zijde. Daarnaast hebben we onze eigen gekrenkte en ontevreden duivenhouders, die bij persoonlijke tegenslag maar al te graag koppen willen zien rollen, en de journalistiek opzoeken om hun slachtofferrol in grootbeeld terug te zien. Schijnt erg goed voor hun ego te werken.

We kunnen afwachten tot het misgaat en de politiek niet meer kan dan meeknikken met het grote publiek. Aan de andere kant kunnen we ook  zorgen dat de dierenpolitie aan onze zijde staat. Hoe doe je dat? Zelfkritisch worden op ons transport, lossingbeleid, en onze eigen leden met alle onderdelen van onze prachtige sport waar misstanden zouden kunnen ontstaan.

Een mooie opdracht om alle neuzen dezelfde richting op te krijgen bij de afdelingen, want iedereen is verantwoordelijk voor het imago van onze sport. Geen tijd voor lokaal eigenbelang geneuzel, geen -wat bij mij in de achtertuin gebeurt is waar- politiek, geen WOWD rapporten uit het jaar 0 op tafel, geen-handen boven het hoofd van vrienden- houden, geen bestuursplezierreisjes naar de eilanden, geen achterhaalde kies mannen die hun eigen gebit al jaren op het nachtkastje achterlaten. Nee, ga om tafel met elkaar en betrek de dierenpolitie in een eigen inspectiedienst, de politiek zal dit zeker waarderen. Een zelfkritische organisatie toont volwassenheid en maatschappelijke betrokkenheid. Imago kun je niet betalen, wel mee bepalen.

Organiseer een NPO inspectiedienst die het land ingaat, betrek bijvoorbeeld inspecteurs en strafpleiters uit onze eigen organisatie. Zorg dat de inspectiedienst bij de grens staat, duiventransport inspecteert op hygiëne en verzorging, verenigingen controleert op aanwezigheid van alle entformulieren,  die fraudegevallen of meldingen onderzoekt, die op de losplaats manden inspecteert, die meldingen van duivenleed onderzoekt en voordraagt voor een commissie en waar nodig bestraft. Blijf niet stil zitten afwachten, kom in beweging, denk mee, doe iets, voordat het ons overkomt en de sport tot een stop maant.

Succes bestuurders, veel wijsheid gewenst.

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.