Duivensites.nl
 
Algemene vergadering NPO - 6 november 2010
Van de NPO  13-10-2010
 

Op zaterdag 6 november wordt de Algemene Vergadering NPO gehouden. De vergadering begint om 10.00 uur in vindt plaats in Zaal Verploegen, Woeziksestraat 100 te Wijchen.

Agenda

 1. Opening
 2. Appèl der kiesmannen
 3. Notulen AV 31 mei 2010
 4. Benoeming Ton de Vries als secretaris NPO
 5. Vaststelling ‘Vlucht naar de Toekomst’
 6. Voorstellen Afdelingen
 7. Nationaal vliegschema 2011
 8. Reglementswijziging ECS
 9. Begroting 2011
 10. Vragen n.a.v. de notulen en overige rondvraag
 11. Sluiting
 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.