Duivensites.nl
 
Vlucht naar de Toekomst in volle gang - Werkgroepleden gezocht
Van de NPO  17-10-2010
 

Het traject dat enige tijd geleden ingezet is om de duivensport te vernieuwen is nog steeds in volle gang. Op dit moment worden voor deze ‘Vlucht naar de Toekomst’ kandidaten gezocht om mee te denken in de verschillende werkgroepen. Via deze werkgroepen verwacht het bestuur de noodzakelijke ontwikkelingen meer concreet te kunnen maken opdat op een correcte wijze invulling gegeven kan gaan worden aan de vastgestelde beleidskaders. Via de Afdelingen zijn al kandidaten geworven, maar er is behoefte aan nog meer meedenkers!

Wij zoeken liefhebbers met bestuurlijke en inhoudelijke ervaring op de gebieden:

 • kaderopleiding
 • arbitrage
 • inkorven
 • centraal registratiesysteem
 • transport & logistiek
 • centrale vluchtleiding
 • nationaal rekenbureau
 • PR, communicatie & marketing
 • financieel beleid
 • permanente ontwikkeling
 • samenwerkingsverbanden
 • regelgeving

Hebt u interesse, laat dat dan weten door een e-mailbericht te sturen naar directie@npo.nl. Geeft u hierin aan voor welke werkgroep u beschikbaar bent en wat uw ervaringen zijn. Wilt u eerst meer informatie? Ook in dat geval kunt u het beste een e-mailbericht sturen.

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.