Duivensites.nl
 
Duivensport, een manier van leven (1 - najaar 2010)
Nico Jan Koenders  27-10-2010
 

Seizoen 2010 zit er inmiddels op, voor ons het moment om de balans van dit jaar op te maken. Heeft dit seizoen ons gebracht van wat we er op voorhand van hadden verwacht? Aan het begin van het seizoen hopen we dat de weg die we van plan zijn te gaan volgen succes gaat brengen. Vasthouden aan een system zeker als de successen uitblijven is lastig maar wel nodig anders weet je nooit of het iets brengt. Aan het einde van het seizoen weet je waar het mis is gegaan en hoe je dit de komende jaren moet aanpassen om een beter resultaat te halen.

Wij ondervonden dit jaar dat het totaalweduwschap niet eenvoudig is. Maar dat het op sommige momenten iets extra’s geeft hebben we wel ondervonden. Een derde NPO spelen op een eendaagse fondvlucht met een duivin in het jaar dat we voor het eerst met duivinnen spelen is toch mooi meegenomen. Maar om met duivinnen net zo goed te spelen als met doffers vraagt toch een andere benadering. Dit moet je ondervinden dus een heel jaar door vasthouden aan de nieuwe ingeslagen weg was wel nodig.

Wat deden we verkeerd.

A. We speelden de duivinnen vanuit een open ren waardoor in het koude voorjaar de vorm niet kwam die er bij de doffers wel was omdat zij in een droog zolderhok zitten. Hierdoor speelde we veel meer duiven als voorheen maar het percentage prijsduiven daalde waardoor het leek dat we onder ons niveau speelde.

B. Nadat de temperatuur omhoog ging kwam ook bij de duivinnen de vorm maar we gingen de duiven spitsen na de Midfond en de Dagfond. Nadat een Dagfondvlucht een dag werd uitgesteld waren van bepaalde koppels de partner niet thuis van de Midfond duiven. Hierdoor verdween het ritme en de vorm in het hok. Dus conclusie maak keuzes en speel 1 vlucht per weekend!!

C. Doordat bepaalde vluchten werden uitgesteld konden niet alle duivinnen mee. Gevolg was dat zij in de week dat ze niet gespeeld werden gingen aanlopen. Dit komt deels doordat het soort niet geschikt is en deels omdat ze iedere week gespeeld moeten worden.

Maar zoals al genoemd als je een nieuwe weg inslaat moet je hieraan vasthouden. We hebben ook ondervonden dat een groep duivinnen wel geschikt is voor dit spel. Hiermee moeten we verder en leren van de fouten die we gemaakt hebben. Daarbij zijn niet alle duivinnen toppers dus om succes te hebben moet je nog strenger zijn. Daarnaast is het belangrijk om ideeën uit te wisselen met liefhebbers die wel goed uit de voeten kunnen met duivinnen. We kijken nu al uit naar 2011 om met een nieuwe groep van start te gaan.

Jonge duiven.

Na een lastig en moeilijk begin van het jonge duivenseizoen hebben we dit afgelopen zaterdag toch nog goed afgesloten. Te veel jongen verspeeld in het begin door oorzaken die we niet allemaal kunnen verklaren was erg frustrerend. Achteraf hebben we dit jaar zelf ook fouten gemaakt. Jarenlang speelde we goed vanaf het begin en hadden we bijna geen verliezen. Hierdoor raakten we wat overmoedig. Teveel jonge duiven. Veel duiven van vreemde hokken hebben we bijgezet. Dus teveel verschillende leeftijden tijdens het verduisteren. Hierdoor staken de kinderziektes telkens weer de kop op en leken ze goed toen de africhtingen begonnen maar dit was dus niet zo. Ook hiervan leer je al weet je achteraf dat we het hadden kunnen voorkomen. Volgend jaar zullen we deze fouten niet meer maken en hopen dan weer een normaal seizoen met de jonge duiven te hebben.

Selectie

De balans opmaken bij de oude duiven is eenvoudig omdat alleen de prestaties die behaald zijn een reden is om bepaalde duiven te houden. Duiven die ouder zijn dan 2 jaar worden niet meer beter (fond duiven uitgezonderd) dus je weet wat je hieraan hebt. Als je keus hebt altijd een jonge doffer de voorkeur geven. Kijk niet naar de resultaten behaald op de navluchten door twijfelaars. Zij vlogen tegen late jongen of duivinnen zonder ritme. Het lijkt mooi 5/5 maar als daar geen echte kopprijzen bijzitten kun je er beter afscheid van nemen.

Jonge duiven selecteren is lastig maar als je diegene die vooral op de laatste NPO vluchten hun beste prijzen behaalde aanhoud, is de kans van slagen met deze toekomstige jaarlingen het grootst. Jonge duiven afgericht op de natour hebben minder ervaring opgedaan als jonge duiven die tot het einde gespeeld zijn. Hierdoor zullen deze als jaarling meer moeite hebben direct aan te pakken.

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.