Duivensites.nl
 
We gaan nog niet naar huis!?
A. Winkel en W. van Stralen  28-10-2010
 

Onderbuikgevoel. Ken je dat gevoel? Je zit te kijken naar een wedstrijd van het wereldkampioenschap voetbal. Het Nederlands elftal is als beste elftal uit de groepsfase gekomen. Appeltje eitje. Maar nu gaat het echt beginnen, vanaf nu betekent verliezen: ‘naar huis’. Winnen betekent: nog maar een paar stappen naar ‘de wereldbeker’. De volgende wedstrijd voor het Nederlands elftal dient zich aan. Maar na een tijdje spelen komt de tegenstander op voorsprong. Dat is drie keer slikken. Maar, het kan nog best. Er is nog ruim speeltijd. We scoren heus nog wel. Maar een aantal knappe counters, goed ingedraaide corners en snoeiharde vrije trappen ten spijt staan we na lange tijd nog steeds op achterstand. De tijd begint nu te dringen. Nog tien minuten speeltijd. Het kan nog. Nog vier minuten speeltijd. Hoeveel zou de extra blessuretijd zijn? Een laatste uitbraak van Arjan Robben in de drieënnegentigste minuut. Nu dan! Déze moet d’r in. Want we gaan toch niet naar huis?

‘Negatieve spiraal’

Het is dit gevoel dat je zou kunnen bekruipen als je eens nuchter kijkt naar de situatie waarin de postduivensport is beland. We zijn in enkele decennia van ca. 70.000 leden terug geduikeld naar nog geen 24.000 NPO-leden in 2010. De leeftijdsopbouw van de duivensport is er eentje met veel grijze koppen en weinig jong groen. En ons imago bij overheid en samenleving is niet zo best. Als men de duivensport überhaupt al kent. Er is weinig wiskunde voor nodig om uit te rekenen dat de duivensport over niet al te lange tijd door de bodem van haar bestaansrecht heen zal zakken. We hebben amper nog tweeduizend leden onder de dertig jaar! Hoeveel speeltijd heeft de duivensport nog? Gaat de duivensport ‘naar huis’?

Ingehaald door de tijd

Er zijn al vele artikelen geschreven over de oorzaken voor de neerwaartse spiraal. Je kunt er vele noemen. Feitelijk komen de belangrijkste oorzaken op hetzelfde neer: de duivensport is ingehaald door de tijd. Nederland is er sinds de hoogtijdagen van de duivensport nogal anders uit gaan zien. Steeds vaker verkiezen mensen de stad of het verstedelijkte gebied boven dorp of platteland. Veel gezinnen zijn overgestapt op het ‘tweeverdiener gezinsmodel’, al of niet met 2,8 vakanties per jaar. Druk, drukker, drukst. Kerken, sportverenigingen en hobbyclubs merken wat men ‘individualisering’ noemt: de mensen willen er liever niet teveel aan gebonden zijn. Men kan in tegenstelling tot vroeger kiezen uit legio sporten en hobby’s. In de landen waar duivensport nu groeit kun je het bewijs zien van deze stelling, het zijn landen uit het voormalige Oostblok en in Azië. Brief, fax en krant raken uit. Communiceren doen we nu via het internet of UMTS netwerk. Door middel van mobieltjes, sms-jes, websites, weblogs, youtube en twitter. Dieren zijn niet langer ‘productiedier’ of ‘een hobby’, maar onderdeel van het gezin. Een steeds grotere groep in onze samenleving staat kritisch ten opzichte van hoe om te gaan met dieren. Kortom, onze samenleving is nogal veranderd.

Ondertussen in duivenland…

Is de duivensport ondertussen stil blijven staan? Nee, zeker niet! Ook de duivensport is geëvolueerd. Maar alle ontwikkelingen en pogingen ten spijt: het is niet genoeg. De duivensport sluit niet alleen meer onvoldoende aan bij onze samenleving, maar zelfs niet meer genoegbij de wensen en behoeften van haar eigen leden. Ook binnen de sport worden de tegenstellingen door alle onderlinge discussies alsmaar groter en tobben de leden van menige vereniging met de groeiende verschillen in eerlijk spel,  verdeling van de taken en betrokkenheid bij de sport.

Hoe kan dat?

Hoe heeft dat nou kunnen gebeuren? Dat komt omdat we het hebben laten gebeuren! We zijn ons onvoldoende bewust van de wereld om ons heen en zetten te vaak ‘hakken in het zand’, remmen ‘ontwikkelingen af’, zijn ‘bang voor veranderingen’. Keuzes werden teveel gemaakt vanuit het verleden (‘zo deden we het altijd’) in plaats van vanuit de toekomst (‘dáár willen we heen’). Door een organisatiestructuur waarin Afdelingsbestuurders landelijk beleid moeten maken dat conflicteert met hun eigen regionale wensen en belangen. Bedenken, regelen en uitvoeren is allemaal in handen van dezelfde mensen. Dan is het logisch dat je alleen nog dingen bedenkt die je ook wilt regelen en kunt uitvoeren. De wensen en behoeften van de leden worden dan door de bril van ´kunnen we dat regelen, willen we dat uitvoeren´ bekeken en stranden. Basisleden nemen niet meer de moeite door de ‘betonnen laag’ van de Afdelingen te komen, willen er zelfs niet meer naartoe. De organisatie is verlammend gaan werken op de evolutie in het spel.

Vlucht naar de toekomst

De duivensport nadert de blessuretijd en staat op verlies. Vorig jaar startte het NPO Bestuur onder leiding van Albert de Jong een nieuwe aanval: ‘Vlucht naar de toekomst’. De gebruikte strategie kan beschreven worden als een breuk met die oude manier van besturen. Een strategie die in het bedrijfsleven met succes wordt toegepast. Het werkt als volgt. Gooi de oude jas van de duivensport zoals die vanuit het verleden is gegroeid eens in gedachten in de prullenbak. Stel vervolgens de vraag: ‘hoe zou de duivensport er uit zien als we anno nu opnieuw zouden beginnen?’ Dan kom je misschien wel op een heel andere duivensport uit.

Compliment

Dat is de hakken uit het zand halen en met een frisse blik en een portie lef naar een doel toewerken. Dat lijkt op de laatste uitbraak van Arjan Robben in de drieënnegentigste minuut. Misschien de laatste, maar in ieder geval de beste poging die tot nu toe gedaan is. Daarmee verdient Bestuur de Jong wat ons betreft een compliment!

Even schrikken

Een botsing tussen ‘Vlucht naar de toekomst’ en de afgevaardigde Afdelingsbestuurders zat er natuurlijk aan te komen, op die eenendertigste mei jongstleden. Want toen ‘Vlucht naar de toekomst’ bij iedereen op de mat viel, begrepen Afdelingsbestuurders pas goed in welke ambitieuze, snelle vernieuwingsslag zij verzeild waren geraakt. Met een ‘we hebben onze achterban niet kunnen raadplegen’ werd enigszins geschrokken op de rem getrapt. En ach, misschien was een denkpauze zo gek nog niet. Maar hopelijk heeft het een ieder wel doen beseffen dat het nu tijd voor gas geven is!

Geen inhoud?

In dit ingezonden artikel gaan we niet in op de inhoudelijke voorstellen in Vlucht naar de toekomst. Waarom niet? Omdat die niet het belangrijkste zijn. Geen liefhebber zal zich voor 100 procent in alle voorstellen kunnen vinden, wij ook niet. Dat hoeft ook niet. Het stuk Vlucht naar de toekomst zou beschouwd moeten worden als probleemanalyse, discussiedocument en leidraad. De werkgroepen die men wil instellen zullen met concrete plannen moeten komen, op basis van de wensen van de basisleden en de samenleving van nu. Het allerbelangrijkste van het Vlucht naar de toekomst avontuur is dat Bestuur NPO en Kiesmannen erkennen dat een breuk met het verleden nodig is om het tij te keren. Dat het huis van de duivensport niet aan een beetje achterstallig onderhoud toe is, maar aan een volledige renovatie. Als Bestuur NPO en Kiesmannen dat overeenkomen, dan is de belangrijkste kogel door de kerk. Het wordt tijd voor een andere verdeling van verantwoordelijkheden. Landelijk waar die centraal horen te zijn, bij de leden zelf als het gaat om het spel.

Friezen willen vooruit!

Op 20 en 21 oktober jongstleden hield het Bestuur van Afdeling Friesland ’96 twee bijeenkomsten in Leeuwarden en Heerenveen om met haar leden van gedachten te wisselen over Vlucht naar de toekomst. Dit waren zeer positieve avonden. Hoewel een ieder zijn persoonlijke bedenkingen had bij bepaalde voorstellen in Vlucht naar de toekomst waren veel sprekers het over één punt eens: het roer in de duivensport moet radicaal om. Geen jarenplannen, maar actie op korte termijn. De punten die nadrukkelijk werden aangedragen om mee te nemen naar het Wijchense waren deze: 1) een vrouw- en gezinsvriendelijker duivensport, 2) een vakantieperiode opnemen in het seizoen, 3) een minder volgeladen vliegprogramma, minder ‘dubbelvluchten’ (twee of drie vluchten per weekend), minder belasting voor verenigingsfunctionarissen, 4) focus op de grote meerderheid van kleinere liefhebbers, 5) PR, imago, ledenbehoud en ledenwerving, 6) uniformering van vliegprogramma’s en rekenregels, maar dat  in combinatie met Afdelingseigen samenspelindelingen en 7) meer eenduidigheid en coördinatie in het lossingsbeleid.

Jongeren willen vooruit!

Wij zijn relatief jonge liefhebbers uit het noorden van het land; dertigers om precies te zijn. Als het even kan willen we over dertig jaar nog steeds met duiven kunnen spelen. Ook de twintigers en dertigers in de duivensport staan te springen om een vitale en moderne duivensport. Wij willen niet worden bijgezet in het hobbymuseum! Dus namens de groene scheuten aan de boom van de duivensport: Bestuur NPO en Kiesmannen, de kop d’r voor! Want de duivensport gaat toch niet naar huis?!

Albert Winkel, Drachten
Wiebren van Stralen, Bantega

Als jij als (jonge) duivenliefhebber ook vindt dat de duivensport niet naar huis moet en je wilt onze oproep aan de kiesmannen ondersteunen, zet dan je naam onder het artikel d.m.v. een reactie via de site met je naam en lidnummer, dan zorgen wij dat de kiesmannen dat krijgen!

Een greep uit de reacties:

 • 1710-9080  G. & S. Verkerk
  Schitterend betoog! Je zou er volgende week zaterdag zelf naar toe moeten!
 • 0221-0811 Fetze Walda
  Ik wil bij deze dan ook van harte de oproep aan de kiesmannen ondersteunen om de duivensport toekomst vast te houden. Het is nog niet te laat we zitten al wel in blessure tijd en wellicht kunnen we nog op tijd scoren om een verlenging voor de duivensport af te dwingen.
 • 1254-0618 Marcel van Stralen
  Ik sta er volledig achter. Met deze mail wil ik jou en Albert laten weten dat ik jullie initiatief steun om de Vlucht naar de toekomst weer vlot te trekken.
  Ik deel jullie mening dat er iets moet gebeuren willen we  over 30 jaar nog van onze sport kunnen genieten.
 • 0853-9085 Wim Gerritsen 
  Ik ben dan wel geen dertiger, maar een (eind) veertiger en dat is ook nog relatief jong in de duivensport. Ik kan me heel goed vinden in jullie artikel.
  Er moet wat gebeuren om de duivensport te halen uit de neerwaartse spiraal waar deze zich nu in bevind. Ik denk als je het aan de duivenliefhebbers zelf voorlegt
  deze in grote meerderheid zich zullen scharen achter de 7 punten genoemd in het stuk onder de kop “Friezen willen vooruit” Dit zou eigenlijk moeten worden “de duivenliefhebbers in Nederland willen vooruit.”
  Nu moeten we een manier bedenken om de bestuurders/kiesmannen van de afdelingen te bewegen om dit ter harte te nemen en de stem uit brengen die de grote meerderheid van een afdeling uitdraagt. Probleem hierin blijft dat de kiesmannen nog steeds een vrij mandaat hebben en kunnen afwijken van het stemadvies wat de afdelingsvergadering meegeeft (als die al voor de NPO vergadering is). Ze preken veel te veel voor eigen parochie.
 • 1548-0497 Cees Selhorst 
  Natuurlijk steun ik je initatief
 • 0220-0052 Ronnie Leusink, Engwierum
  Uiteraard mijn steun.    
 • 0206-0708 Hessel Wouda
 • 0414-9184 Gebr.Limburg Zuidveen
  Hierbij mijn ondersteunende mail betreft VNDT. Tuurlijk zullen er overal nog wel haken en ogen aan zitten maar we moeten met z'n allen die grote stap voorwaarts durven te maken.
  En laat Friesland'96 maar voorop in de caravaan, zodat wij straks allemaal kunnen zeggen in Friesland gebeurt het, en zo moet het.............
 • 0907-9108 Will & Falco Ebben
  De jongere generatie duivenmelkers moeten er zeker over 30 jaar ook nog staan, van daar dat ik je actie steun.  Wij willen de oproep aan de kiesmannen uiteraard ondersteunen!
  Tijd voor verandering! De VNDT is het begin!
 • 0226-0135 Harry de Jong
  Ik ondersteun jullie actie en ons aller belang van harte.
 • 0208-0039 Simon IJnsen 
  De punten die jullie aanhalen is precies wat we nodig hebben en ik steun jullie hier dan ook in .
 • 0234-0080 Rink Hofstra
  Ik sluit me aan, de duivensport moet niet naar huis
 • 0226-0658 Sjaak Buwalda 
 • 1622-0500 Jan Polder 
 • 0221-0781 Douwe Akkerman
  Goede brief jongens! Als het zo door gaat worden we misschien wel oud..... maar geen oude duivenboer
 • 0907-0737 Kerwin Ebben
  Ik wil de oproep aan de kiesmannen uiteraard ondersteunen! Tijd voor verandering! De VNDT is het begin!
 • 2016-0435 Frans van den Heuvel, Middelbeers
  Ook ik sluit me hier bij aan !!! Speel in de Afdeling Oost-Brabant
 • 0350-0112 Gerjan Heerkes, Emlichheim
  Lid in NL en D, 41011-02-004. Wellicht is een optie om in de grensgebieden de toekomst ook eens te verkennen met liefhebbers in Duitsland (en België). Daar kan met schaalvergroting ook iets worden gedaan, en ook daar is het hard nodig. Mijn steun hebben jullie!
 • 2156-0681 Karin van der Aa, Nieuwkuijk
  Met de door jullie aangehaalde punten slaan jullie de spijker op z'n kop. Als de VNDT daarvoor een oplossing vindt, hoeven wij over een paar jaar niet als laatste het licht van het clublokaal uit te doen...
 • 0874-0019 Wim Wisselink, Zelhem
  We gaan nog niet naar huis!? Mijn steun heb je!
 • Ad v/d Herik, Tilburg
  Ik wens jullie en mijzelf veel succes met vlucht naar de toekomst. Voor mij is duivensport (ruim 50 jaar)  zeker geen 40 vluchten per jaar maar hooguit 5 of 6 overnachtvluchten. En het moet voor iedereen leuk blijven ook voor het thuisfront. Groetjes en op naar vlucht naar de toekomst, Gupke
 • 1907-0732 J vd Burgt, Bergen op Zoom
  "We gaan nog niet naar huis", prima initiatief, vooral doorzetten en eventueel bijsturen waar nodig.
 • 0713-0507 Marco Gosen
  Als 30-er sluit ik me hierbij aan
 • 0853-0361 Kees van Rijswijk
  Ik ben dan wel midden vijftig maar iets wijzigen in de duivensport is heel erg moeilijk, dat weet ik uit eigen ervaring. Eigenlijk moeten er geen mensen meer in het bestuur zitten die ouder zijn dan 65 jaar. Die categorie is tenslotte met pensioen. Uiteraard steun ik jullie initiatief.
 • 0267 0034 Ruurd Visser, Holwerd
  Ik sluit me aan!
 • 1307 0593 Klaas Kroezen, Hoogkarspel
  Kiesmannen kijk niet naar uw eigen leeftijd en uw eigen duiventoekomst. Stem voor en zorg dat de duivensport ook over 30 jaar nog in Nederland beoefend kan worden.
 • 1143.0490 M.A.Allessie
  Mijn complimenten dat u het voortouw neemt. Prima verwoord. Wij hebben de plicht om het stokje door te geven. Zo’n fijne hobby mag niet verloren gaan. Helaas is onbekend, onbemind. Het is al dik over twaalf, maar in de winter kunnen we de klok nog een uur terugzetten. Mijn steun heeft u.
 • Aad van Bergen Henegouwen,
  Het heeft al veel te lang geduurd,het roer moet nu om. Laat de kiesmannen hun verstand gebruiken en dit verhaal ondersteunen. Wat ik me wel afvraag is of deze kiesmannen wel lezen wat er onder de liefhebbers leeft,soms denk ik dat ze een andere agenda en berichten hebben.
  Het roer moet nu om, en natuurlijk zal er dan ook wel iets niet goed zijn maar niets doen is helemaal niet goed dus kiesmannen ga eens voor iets wat heel veel liefhebbers willen.
 • 1313-0431 Cees Nagel
  Eindelijk gebeurt er weer iets positiefs door dit schrijven en ik hoop dat dit een stap vooruit is om het schip weer volt te trekken waardoor de negatieve sipraal doorbroken wordt.
 • 1015-1059 A.Klaassen
 • 0349 0415 Chris van Es, Nieuw Roden
  Goed initiatief. Het heeft te lang doorgesudderd. Tijd voor verandering. Uiteraard mijn steun. Kiesmannen wakker worden!
 • 1313 1312 H.Pijper
  Ik ben dan wel een zestiger, maar ondersteun het plan “vlucht naar de toekomst” omdat ook ik na mijn pensionering nog van deze geweldige hobby wil genieten.
 • 0433-9012 Louwe Janson, Urk
  Mooi geschreven, mag ik ook nog meedoen ik ben pas 47 jaar?
 • 0755-0574 P.E.Fidder, Nunspeet
  Ik ben inmiddels 67 jaar , maar behoor niet tot de groep van " Het zal mijn tijd wel duren"   Dus mijn enthousiasme is voor jullie! Duivensport is mijn hobby en dat moet er blijven , ieder geval tot ik honderd ben!!
 • 0239-9101 Theo Boelens, Leeuwarden
  Goed artikel Wiebren en Albert! Wij steunen dit van harte. Theo (vader) en Mirjam (dochter) Boelens.
 • Jan Willem Vreeman, Aalten
  Hierbij steun ik dit betoog voor 'vlucht naar de toekomst'. Ik hoop  o.a dat evenveel vluchten aan de westkant en de oostkant van de vlieglijn een gevolg zullen zijn van deze nieuwe ingeslagen weg. De kampioenen zullen dan elders zitten. Wel zo eerlijk.
 • Aad en Louise Alsemgeest, Delft
  Weg met de afdelingsbesturen d'r mentaliteit. Ikke ikke en de rest kan ......
 • Enrico Doldersum, Almelo
  Natuurlijk ook mijn steun. Wij moeten in de duivensport met de tijd mee gaan en niet “in het oude” blijven hangen. Tevens zal de duivensport gezinsvriendelijker moeten worden.
 • 0209-0415 Klaas Dijkstra, Twijzelerheide
  Jullie geven in jullie artikel een goed beeld van de huidige duivensport en hetgeen moet gebeuren om de duivensport in stand te houden en misschien wel weer te doen groeien.
 • 0356-1078 Gré Veninga-Smit, Ter Apel (een vrouw in de duivensport )
  Allereerst hartelijk bedankt voor uw tijd en moeite om onze fijne duivensport voor nu en in de toekomst te behouden. Via deze e-mail wil ik u dan ook van ganse harte ondersteunen en ik hoop dan ook dat we met z'n allen verstandig worden en gaan zoeken naar permanente oplossingen om onze "duivensport" te redden van de ondergang.
  In mijn beleving gaat het hier niet meer om de prachtige samenwerking tussen dier en mens, maar om allerlei heren (besturen) die met hun haantjesgedrag hun gelijk willen halen.
  Ik hoop dan ook dat uw actie stemt tot overdenking en bereidwillendheid en dat we met z'n allen voor nu en in de toekomst de neuzen weer dezelfde kant op krijgen.
  Laat de duivensport a.u.b. niet verloren gaan, het is een sport waarin dier en mens van elkaar kunnen genieten, en een sport die in zovele gezinnen, alleenstaande mensen, kinderen en ouderen een belangrijke plaats in neemt.
 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.