Duivensites.nl
 
Beste Albert...
Rob van Hove  31-10-2010
 

Ik schrijf je deze brief, omdat ik vind, dat je een paar dingen van mij moet weten: Ik kijk niet zozeer naar 'n bestuurder als privépersoon. Ik kijk als 'n mede-mens, die wederzijds (jij en ik) zoekende is naar de best mogelijke oplossingen...

Samengevat: het gaat er m.i. niet om wat "jij en ik" denken, beleven en doen in onze huiselijke kringen, want dit is nu eenmaal privé :-) Maar... zodra, jij en ik binnen een verenigingsverband o.i.d. wat naar buiten brengen, dan zijn we beide verantwoordelijk voor onze woorden en daden!? Vandaar, dat ik deze "open brief" aan jou richt, want jij publiceert onder je bestuurlijke taak en verantwoordelijkheid middels je weblog enz. Waar, ik uiteraart zeer over te spreken ben :-)

Let op!: ik ben van mening, dat ik niet zomaar allerlei beweringen of losse feiten, meer naar je bestuurdershoofd kan gooien, want ik wil iedereen altijd graag recht in de ogen blijven kunnen kijken. Daarom, zal ik proberen om met enige regelmaat de publiciteit te zoeken om je te informeren over mijn: mening, ideeën en... daden...?

De gedachte, dat ik maar beter in een of ander duivenbestuur zou kunnen zitten, past niet in mijn levensvorm, anders had ik dit allang gedaan. Ik was immers nog maar nét 16 jaar, dat ik secretaris was bij de L.PC. In Leiden. Daarna, heb ik in diverse andere besturen (buiten de duivensport ) gezeten ;-)

Vorm & beweging...

Dat jij zoekende bent naar nieuwe vormen in de nationale duivensport, dat kan ik heel goed begrijpen, maar ik snap niet, waarom de halve duivensportwereld hiervoor moet komen opdraven, via allerlei groepsoverleggen e.d.??? Waarom ijver je niet voor meer beslissingsbevoegdheid voor het dagelijkse bestuurd én... maak je wel voldoende gebruik van je onderzoek- en beslissingmandaten? Ik heb, het idee dat je te lang onderzoekt en daardoor, niet of té laat, in vorm komt ;-) En, je weet als ervaren duivenmelker, dat je dan naast de ereprijzen pakt...!

Mijn mening: kijk, goed om je heen en praat met mensen op sleutelposities. Trek je dan tijdelijk terug uit de dagelijkse bestuurdershectiek.... EN PAK JE KANSEN! Neem moedige en verstandige besluiten over.

Mááárrrr, Albert: er komt een dag dat de anderen en ik je gaan vragen om verantwoording af te leggen voor je gedane werkzaamheden en gemaakte (on)kosten. En...als blijkt, dat je geen eerlijk of oprecht verhaal kunt houden, dan is dáár het gat van de deur! :-)

Dus: doe wat jij denkt dat er z.s.m. moet gebeuren in duivenland, maar wees voorbereid op de momenten, dat je "rekening en verantwoording" moet afleggen tegenover alle gewone huis tuin en keukenmelkers van Groningen t/m Maastricht.

Ik wens je voor, tijdens en vooral na 6 november a.s. veel wijsheid toe.

Rob van Hove

Nawoord

Albert, ik heb je vaker mijn meningen voorgelegd en bijna altijd, heb je een reactie gegeven via de privémail: en dit waardeer ik ten zeerste, want ik geef zelf (te pas en onpas...:-) vaker reacties op ingezonden kritische verhalen, maar daar krijg ik (bijna) NOOIT een antwoord op terug òf een uitermate onbeleefde, of ruwe.... Nogmaals, ik krijg maar van weinig mensen: genuanceerde eigen ideeën of meningen op mijn duivenbordje gesmeten. Steunbetuigingen d.w.z. niet wat betreft qua inhoud, maar gewoon uit morele overtuigingen, die vind ik wel met enige regelmaat in mijn mailbox.

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.