Duivensites.nl
 
De blik vooruit
Weblog Albert Jan de Jong  15-11-2010
 

Zaterdag stond voor de Algemene Vergadering een aantal stevige onderwerpen op de agenda zoals de begroting, Vlucht naar de Toekomst en het Nationale Vliegschema. De begroting werd met een paar kleine opmerkingen goedgekeurd. Hierbij werd tevens behandeld het voorstel om de inleg op de nationale concoursen af te schaffen. Om het gat  in de begroting dat ontstaat met het laten vervallen van de inleg bij de nationale-  en sectorvluchten te dichten wordt voor 2011 een bedrag van € 2,- per lid bij de afdelingen geïnd. Hiermee kunnen alle duiven in concours staan  en is het niet meer mogelijk dat er verschil is tussen de eerste nationaal en een duif die niet nationaal staat. De Vlucht naar de Toekomst werd als leidraad geaccepteerd waardoor we nu de blik weer op de toekomst kunnen richten en kunnen starten met het instellen van de werkgroepen. In overleg met de door het bestuur ingestelde agendacommissie zullen we de prioriteiten oplijnen.

Er werd in den lande blijkbaar erg meegeleefd met het al of niet accepteren van de leidraad Vlucht naar de Toekomst. Er is zelden een onderwerp geweest dat tot zoveel actie heeft geleid in woord en geschrift. Het aantal gelukwensen na het accepteren door de vergadering onderstreepte dat nog eens extra.

Het vliegschema werd, voor wat betreft de data, zonder noemenswaardige discussie  aanvaard. Vervolgens ging het om de ochtend-  en middaglossingen. Snel werd duidelijk dat niet iedereen gelukkig is met ochtendlossingen. Aangevoerd werd om  uit te gaan van het voorstel van een aantal noordelijke fondclubs om van de zes vastgestelde data er één aan te merken als ochtendlossing. Het argument was om te luisteren naar de mensen die het dichtst bij de leden staan die deze discipline vliegen. De kiesmannen van sector 1 gaven aan dat de leden in het zuiden geen behoefte hebben aan NPO-ochtendlossingen omdat de ZLU voldoende mogelijkheden biedt. Dat is jammer omdat we steeds gesteld hebben dat het NPO-bestuur voor alle leden dezelfde mogelijkheden moet bieden ook met het oog op de nationale kampioenschappen. Uiteindelijk is de besluitvorming  zodanig geweest dat in 2011 de zuidelijke afdelingen geen NPO-ochtendlossingen hebben en de andere sectoren wel. Als je stelt dat de wens van de leden belangrijk is moet je dit als bestuur ook honoreren. Ik ga er vanuit dat een op te richten werkgroep voor deze problematiek voorstellen zal formuleren voor de toekomst.

Op 6 augustus is er nog een  mogelijkheid voor de sectoren om een marathonvlucht te programmeren. Ik had de indruk dat velen  tevreden naar huis vertrokken. En nu is het devies: de blik vooruit.

Albert

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.