Duivensites.nl
 
Op weg naar de Olympiade in Polen
Theo Hutten  17-11-2010
 

In week 38 zijn in de landelijke duivenbladen onder het NPO-nieuws de nodige mededelingen gedaan over de komende Olympiade te Poznan in Polen van 28 t/m 30 januari 2011. De voorwaarden voor deelname aan zowel de standaard- als sportklasse werden daarin uitgebreid vermeld. Deze voorwaarden zijn ook te lezen onder www.npo.nl onder de rubriek Olympiade 2011.

Aanmelding duiven
Voor het aanmelden van duiven voor de Standaardklasse kunt u hier het inschrijfformulier aanvragen. Na aanmelding ontvangt u per duif een controlelijst, die u volledig ingevuld moet inleveren tijdens de voorselectie op zaterdag 8 januari 2011 in Voorthuizen.  De inschrijving moet voor 16 december 2010 plaatsvinden.

De inschrijfformulieren voor de Sportklasse zijn hier te downloaden. De duiven voor de Sportklasse moeten aangemeld worden voor 10 december a.s. bij de heer J. Heikens, Beukenlaan 3, 9741 HJ Groningen.

Nieuw

Voor de Standaardklasse zijn de eisen betreffende de prijskilometers zowel bij de doffers als met duivinnen met 500 km verlaagd. Dit betekent dat de duivinnen nu nog 2000 en de doffers 2500 prijskilometers in de prijsverhouding 1:5 in de afgelopen twee seizoenen moeten hebben gevlogen, waarvan minimaal 30% in 2010.

Voor de Sportklasse hebben er een tweetal veranderingen in kilometers plaatsgevonden. De categorie vitesse is nu met 50 km verhoogd en loopt nu van 100 tot 400 km. De categorie Marathonduif is met 100 km verhoogd en begint nu met 800 km. Verder is de Sportklasse met drie klassen uitgebreid: categorie jonge duiven (ring 2010) boven de 100 km, categorie jaarlingen (ring 2009) boven de 100 km en categorie oude duiven (ring t/m 2008 ).

Verzekering
De duiven die uitgezonden worden naar de Olympiade naar Polen worden verzekerd voor een bedrag van € 9000,-. De duiven zijn door de NPO verzekerd vanaf het moment dat zij door de eigenaar afgegeven worden t.b.v. de Olympiade tot en met het moment van teruggave aan de eigenaar of door de eigenaar gemachtigde. De duiven zijn verzekerd tegen ontvreemding en dood door schuld door de organisatie Olympiade. De liefhebbers zijn uiteraard vrij op eigen kosten hun duiven extra te verzekeren.

Stand van zaken
De eerste aanmeldingen voor zowel de Standaard- als sportklasse zijn binnen. De tussenstand in de Sportklasse kunt u hier bekijken.

Aantal duiven
Voor de Standaardklasse worden voor zowel de doffers als duivinnen elk vijf duiven uitgezonden.  De voorselectie van deze duiven vindt plaats op zaterdag 8 jan. 2011 in Voorthuizen. Op woensdag 26 januari 2011 vindt de eindselectie plaats eveneens in Voorthuizen.

Van elke categorie uit de Sportklasse worden drie duiven afgevaardigd. Deze duiven moeten op woensdag 26 jan. 2011 in Voorthuizen worden aangeleverd.

Namens Olympiadecommissie,

Theo Hutten

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.