Duivensites.nl
 
Promotie!
Peter Tolk  11-12-2010
 

Al een aantal jaren proberen een aantal duivencoaches en duivenliefhebbers hun sport in een zo goed mogelijk perspectief naar voren te brengen. Dat dit niet gaat zonder slag of stoot, is een ieder bekend. Was het maar zo eenvoudig? Om in duiventermen te blijven: "We hebben nog al eens te maken met tegenwind."

Toch geven we niet op. Er is echt nog zoveel te doen. Dit blijkt eens te meer toen ik werd gebeld door een, ik neem aan, een lieftallige mevrouw van "Hart van Nederland". Zij had het plan opgevat om postduiven in te zetten naar aanleiding van de staking van TNT. Het leek haar leuk als de postduiven de kerstgroeten dit jaar konden overbrengen. Na een kort gesprekje  begreep ze dat dit niet mogelijk was. Ook met voorbeelden uit een wereldoorlog zag ze in dat de postduiven wel vliegen, maar altijd  weer naar hun thuisbasis terug keren. Misschien leuk gevonden, maar eens te meer een bewijs dat er nog heel veel braakliggend terrein voor onze postduivenwedstrijdsport ligt. Juist nu moeten we als organisatie doorpakken. Blijf onze sport promoten!!

VAN DUIVEN HOUDEN

De afgelopen vijf weken waren we als postduivensport te zien bij Omroep MAX. De uitzendtijd was voor velen niet gunstig, maar men had de mogelijkheid de uitzendingen alsnog te zien op Uitzending gemist, bij de NPO site en diverse andere kanalen. Ondanks het ongunstige tijdstip van uitzenden waren de kijkcijfers bemoedigend en af en toe verrassend. Het laatste kijkcijfer heb ik nog niet voor u, maar achtereenvolgens keken 85.000, 52.000, 50.000, 109,000 (!!) en 62.000 geregistreerde mensen naar onze uitzendingen. Uit verschillende reacties blijkt dat het overgrote deel tevreden is over de serie. Natuurlijk niet iedereen, je kunt het immers niet iedereen naar de zin maken. Dat is inherent aan ons leven. Zoveel mensen, zoveel meningen. Blijft over dat het ons imago beslist niet geschaad heeft. In het voorjaar proberen we de uitzendingen opnieuw op de televisie te krijgen. Misschien wel op een aanlokkelijker tijdstip. Daar zal dan waarschijnlijk wel een prijskaartje aanhangen. Als postduiven organisatie moeten we ons natuurlijk realiseren dat nu stoppen, weggegooid geld is. Doorpakken, blijf geïnteresseerden maar enthousiasmeren. Kwaad kan het zeker niet. Na de embargodatum kunnen we dan de serie aan de plaatselijke cq. lokale televisiestations aanbieden. We houden u op de hoogte.

PROMOHOKJES

Eén van de items van de PPN was het plaatsen van promohokjes bij de scholen. Leuke kleine hokjes waar de basisschoolleerlingen konden genieten van onze postduif. Langzamerhand werd het kleine hokje aangepast voor die jeugdleden, die meer wilden dan alleen maar aan de buitenkant van het promohokje konden staan en niet in het hokje. We ontwierpen het Junior promohokje.

Een schot in de roos. Nu konden geïnteresseerde jeugdleden wel met de duiven spelen en kweken. Een opmaat voor het intensiveren van hun hobby. De opgroei van een jong duifje naar een wedstrijdduif. Men kon zelfs via de PPN een hoktekening en een materiaallijst verkrijgen. Deed men het precies zo als de werktekening vermeldde, dan had men geen materiaal (restafval) meer over. Zo hebben we een aantal potentiële jeugdleden kunnen helpen en ook nu komen de verzoeken voor een Junior Promohokje nog steeds binnen. Men kan zo'n hokje verkrijgen om lease basis. Men is wel verplicht om lid te worden van en plaatselijke postduivenvereniging.

De stand tot nu toe: 28 scholen/kinderboerderijen/instellingen, 25 Junior Promohokjes in bruikleen en er zijn er zo'n 50 ( via bouwtekening) nagemaakt. Wilt u ook een enthousiaste duivenliefhebber in spé verrassen met een Junior Promo hokje. Laat het ons weten! Na aanmelding nemen we dan zo spoedig mogelijk contact met u op ( liefst via email ) over de plaatsing.  Het hokje wordt in principe kant en klaar afgeleverd. Mocht dan niet gewenst zijn, bijv. de ingang is te klein om het hokje in de tuin te krijgen, dan zoeken we daar samen een oplossing voor. Als u de foto's ziet van Daniek van Loon weet u dat deze geste vast wel goed terecht komt.

De komende tijd hebben we Henk Wassink bereid gevonden, op vrijwillige basis en kostenvrij, de bezitters van een hokje te gaan bezoeken en de stand van zaken weer te geven. Een kort verslag, opgefleurd door enkele foto's moet u en ons een goed beeld geven over het wel en wee. het reilen en zeilen van deze jeugdige duivenliefhebbers. U kunt ons werk natuurlijk blijven steunen middels de nationale schenkingsbon of gewoon een bedrag overmaken. Uw geld wordt goed besteed en enkel en alleen aan de promotie van de wedstrijdduivensport.

GOEDE VOORNEMENS

Zo aan het eind van het jaar is het een goed gebruik om het afgelopen seizoen eens te overdenken. Wat ging goed en wat behoeft enige verbetering. Achteruit kijken heeft meestal geen zin want voor je het weet loop je ergens tegenaan. Kijk in de toekomst, kijk vooruit. Mocht u, wat ook gebruikelijk is, een aantal goede voornemens zoeken, uit bovenstaand relaas kunt u er vast wel een aantal halen. Enthousiasmeer potentiële duivenliefhebbers, help uw mede-duivencoaches, geef een donatie aan de PPN, laat zien dat u een waardige vertegenwoordiger van onze wedstrijdduivensport bent. Stoppen er liefhebbers in uw vereniging wegens ouderdom, ruimtegebrek, financiële middelen. Steek als duivencoaches eens de hoofden bij elkaar. Misschien is er een mogelijkheid voor het houden van postduiven bij uw verenigingslokaal. Een stukje grond, op zolder enz. Zo kunt u ook die liefhebbers het plezier weer terug geven. Het sociale contact met de duivenmelkers is ook zo belangrijk bij een vereniging. Daarnaast kunnen deze herintreders een oogje in het zeil houden bij het verenigingslokaal. Misschien een kleine moeite, maar u houdt er verenigingsleden bij. Geen toename, maar geen leegloop. Zet uw beste beentje voor.

Namens de PPN,
Peter Tolk

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.