Duivensites.nl
 
Ringen 2011: vergissing nummering Gouden ringen en Derby ringen
Van de NPO  4-1-2011
 

Inmiddels heeft u de ringen voor 2011 binnen. Met enige trots kunnen we aangeven dat in het verpakkingsproces enorme voortgang is geboekt. Waar vorig jaar nog weken nodig waren en extra personeel moest worden ingehuurd is dit nu veel sneller en zonder inhuur gelukt. Helaas zijn ook dit jaar op enkele punten wat zaken misgelopen. Dat hebben wij reeds geĆ«valueerd en dat moet volgend jaar leiden tot een nog beter eindresultaat. Gelukkig zijn de meest urgente problemen door uw aller inspanning alweer verholpen en waar nodig zijn zaken vanuit het bureau NPO rechtgezet. Sommige zaken hebben iets meer tijd nodig maar zullen zo snel mogelijk worden opgelost. Helaas is er in het voortraject een fout gemaakt die niet herstelbaar is en tot enige ophef leidt. Er is niet, zoals verwacht, invulling gegeven aan de ophoging van de nummering van het begincijfer 30 naar 31 bij de Gouden ringen en de Derby ringen. Doordat de ringen van een uniek jaartal zijn voorzien en de eigendomsbewijzen consequent in de nummering zijn meegenomen heeft dit verder geen vervelend effect. Men kan allee niet aan het nummer zien over welk jaar het gaat. Wij begrijpen dat dit  erg vervelend is maar daar valt in alle redelijkheid niets meer aan te doen.

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.