Duivensites.nl
 
Opleiding tot dopingcontroleur weer van start
Van de NPO  12-1-2011
 
Cursus Oneigenlijk Gebruik van Substanties 2011 in Enschede.

Wederom start er een opleiding voor dopingcontroleurs binnen de duivensport. Reeds enige tijd wordt er binnen de NPO gewerkt met gecertificeerde controleurs die garant staan voor kwalitatief goede en betrouwbare controles. De opleiding staat borg dat de deelnemers voldoende kennis en vaardigheden kunnen verwerven om hun taak als controleur te kunnen vervullen. De opleiding wordt afgesloten met een examen.

Als het examen wordt afgesloten met een voldoende, verkrijgt men een certificaat en kan men worden benoemd tot 'controleur oneigenlijk gebruik van substanties bij postduiven'.

De opleiding staat in principe voor alle leden en ook niet-leden open die van onbesproken gedrag zijn en beschikken over goede communicatieve vaardigheden. Natuurlijk zijn de deelnemers aan de opleiding integer.

Ook nodigen wij de reeds actieve controleurs uit aanwezig te zijn om hun kennis van de controles en de reglementen te komen opfrissen.

De docenten zijn P. Derycke en G. de Jongh.

De opleiding zal bestaan uit de volgende onderdelen:

  1. Algemene kennis van de NPO als organisatie en de interne rechtsgang
  2. Kennis van het Reglement Oneigenlijk Gebruik van Middelen bij Postduiven
  3. Internationale samenwerking op het gebied van bestrijding van doping
  4. Kennis van dopingproducten en de effecten
  5. Vaardigheden bij het nemen van monsters
  6. Administratie rond het nemen van mestmonsters

De opleiding wordt gegeven op zaterdag 22 januari 2011 van 10.30 uur tot ca 17.00 uur.

Dit jaar zal de cursus plaatsvinden bij een postduivenvereniging in Enschede. Na aanmelding ontvangen deelnemers alle benodigde informatie, inclusief cursusmateriaal behorende bij de cursus. Op de cursusdag zelf ontvangt men eveneens schriftelijk materiaal om zich op het examen voor te bereiden.

Op zaterdag 29 januari 2011 zijn er in de ochtend / middag individuele examens waarvoor de deelnemers tijdig een oproep ontvangen. Het examen zal worden afgenomen door de docenten en een gecommitteerde van het Bestuur NPO. De examens worden afgenomen op het Bureau NPO te Veenendaal.

U kunt zich hier schriftelijk aanmelden tot uiterlijk 14 januari 2011.

Hebt u nog vragen over deze cursus, stuurt u dan een e-mailbericht naar rechtspleging@npo.nl of bel tijdens kantoordagen tussen 8.30 en 12.30 uur met de afdeling Rechtspleging.

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.