Duivensites.nl
 
Laatste nieuws van de NPO
27-1-2011
 

Zoals reeds aangekondigd heb ik als gevolg van de acties van het NPOrgaan bezien welke varianten er zijn om u van informatie te voorzien.

Voorlopig is gekozen om dit middels de digitale nieuwsbrief te doen. De informatie hierin zal voorlopig vergelijkbaar zijn met de pagina’s ´nieuws en informatie van de NPO´ in het NPOrgaan. Deze nieuwsbrief onvangt iedereen die zich in de ledenadministratie hiervoor heeft aangemeld. Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet, meldt u dan aan. Linksonder op deze pagina kunt u een e-mailadres opgeven; ook van uw (klein)kind) worden gemaild. U kunt uw e-mailadres ook doorgeven aan uw verenigingssecretaris of via dit formulier. Tevens wordt de nieuwsbrief verzonden naar alle afdelings- en verenigingssecretariaten.

Nadrukkelijk verzoek ik iedereen om grondig te controleren of hij/zij een correct e-mailadres heeft opgegeven.  Heeft u na vrijdag niets ontvangen neem dan contact op met uw verenigingssecretariaat of de NPO.

De nieuwsbrief wordt binnekort aanzienlijk uitgebreid. Daarom zijn we bovendien genoodzaakt een ´redactiecommissie´ in het leven te roepen. Bent u ´vlot in de pen´ en vindt u het leuk om periodiek een bijdrage te leveren voor onze nieuwsbrief, laat het dan weten door een e-mail te sturen aan Carmen van Schaijk.

Tuchtrechtelijk onderzoek tegen B.W.

Hedenmorgen (maandag 24 januari 2011) omstreeks 10.35 uur, heeft de Aanklager NPO de heer B. W. te De Heen telefonisch in kennis gesteld van het feit dat de Aanklager op verdenking van overtreding van artikel 12 van de Statuten (verplichting leden NPO) een besloten Tuchtrechtelijk onderzoek tegen hem heeft opgestart. Dit naar aanleiding van de publicatie in het NPOrgaan van 21 januari 2011, Jaargang 64.

Samenwerking NPOrgaan

Wellicht heeft u het NPOrgaan van deze week reeds ontvangen. Hierin wordt op de voorpagina en op pagina 39 op een wijze, waarvan ik als directeur mij in alle toonaarden distantieer, een situatie geschetst over de keuze van de nieuwe rekenaar. Ik wil erop wijzen dat Dhr Walpot hier een mening verkondigt die niet strookt met de subtitel van zijn uitgave ´officieel orgaan vd NPO en aangesloten afdelingen´.

Aangezien Dhr Walpot alle samenwerking officieel opzegt laat hij het bestuur en het bureau geen andere optie dan zelf met een alternatief te komen voor de berichtgeving aan de leden. Hierover wordt u zo spoedig mogelijk verder geïnformeerd.

Volledigheidshalve wil ik u allen erop wijzen dat bestuur en medewerkers van het bureau NPO net als u met deze berichtgeving zijn overvallen.

George de Jongh
Directeur NPO

Algemene Nieuwsfeiten van Bestuur NPO - januari 2011

Rekenwerk 2011
Na advies van de automatiseringscommissie NPO heeft het bestuur besloten het rekenwerk 2011 voor de nationale en de sectorvluchten te laten verrichten door Pigeon Village.

Evaluatieformulier
Vanaf 2011 zullen liefhebbers die het lidmaatschap hebben opgezegd een evaluatieformulier ontvangen. Dit om te onderzoeken wat de reden is van het stoppen met de duivensport.

Buitenlandse leden
In de grensstreek in Oost- en Zuid-Nederland zien we een groeiend aantal leden. Reglementair is dit mogelijk. Het betreffende verenigingsbestuur besluit na onderzoek of iemand als lid wordt toegelaten.

NPO vluchten Jonge duiven
Het is afdelingen toegestaan de NPO vluchten met jonge duiven op te splitsen in twee groepen. Het is in het belang van de jonge duiven de afstanden niet te groot te laten worden.

Vlucht naar de toekomst
Deze maand zal de startbijeenkomst worden gehouden voor de Vlucht naar de Toekomst.

Eenhokraces
Na een verbod tot het houden van eenhokraces in Nederland heeft het bestuur NPO besloten ook niet meer mee te werken aan deze races in het buitenland. Individuele leden kunnen nog wel deelnemen. Zij zullen dan zelf e.e.a. moeten regelen.

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.