Duivensites.nl
 
Belangrijk nieuws voor spelers met jonge duiven in Afd 8 (GOU)
4-2-2011
 

Binnen Afdeling 8 GOU is het initiatief genomen om te komen tot de oprichting van een jonge duivenclub. Nu de meerderheid van de Afdelingsvergadering gekozen heeft voor de zogenaamde gezamenlijke vluchten (natour in combinatie met jonge duiven), wordt voor de leden die plezier beleven aan het spel met jonge duiven een stuk van het sportplezier weggenomen. 

In dit hiaat, waar de spelers met jonge duiven niet voor gekozen hebben, zal de nieuwe jonge duivenclub voorzien door eerder met de jonge duiven aan de start te kunnen komen en naast de gezamenlijke vluchten daarom ook te voorzien in enkele extra vluchten voor de jonge duiven. Meld u nu vast aan via het aanmeldformulier!

Wij zien het als belangrijk dat voorzien gaat worden in dit hiaat en wel om de volgende redenen:

 • Er zijn natuurlijk mensen die hun jonge duiven niet kunnen of willen verduisteren. Deze groep van leden kunnen met enkele extra vluchten en een paar G-vluchten hun jonge duiven toch als jonge duif voldoende opleren en worden dan ook niet op achterstand gezet als ze met de jaarlingen gaan vliegen.
 • Er zijn leden die het jonge duivenspel als hoogtepunt of als een van de hoogtepunten van de duivensport ervaren. Met een aantal extra vluchten kan deze groep van leden optimaal van de duivensport genieten
 • Voor de betere spelers met jonge duiven zijn er ten opzichte van de rest van Nederland gelijke kansen binnen (commerciële) competities.
 • Mensen met bijvoorbeeld kleine kinderen kunnen op vakantie in augustus terwijl dan toch de jongen opgeleerd kunnen zijn.
 • Kwekers van winterjongen kunnen tijdig met hun jonge duiven vliegen en hoeven dan niet te wachten tot hun duiven ouder dan een half jaar zijn. Deze leeftijd is veel te oud en daarom te risicovol om te starten met vluchten.

Uitgangspunt is overigens dat gewoon aan alle G-vluchten van de afdeling wordt meegedaan. Gezocht zal enkel worden naar uitbreiding van de vluchten voorafgaand aan de G-vluchten en mogelijk ook nog na de G-vluchten. Op dit moment denken we aan:

 • 18 juni Meer
 • 25 juni Duffel
 • 2 juli Strombeek
 • 9 juli Pommeroeul
 • 16 juli Pommeroeul
 • 23 juli St. Quentin

Uiteraard kan er op al deze vluchten geklokt worden. We willen de duiven allemaal tegelijk lossen en maken, indien er voldoende animo is, een uitslag per regio. Natuurlijk komt er ook een afdelingsuitslag.

In december hebben we de afdeling om toestemming verzocht. We wachten nog op officiële toestemming van onze afdeling, die graag zoveel mogelijk en zeer gedetailleerde informatie van ons ontvangt. Daarom is het voor ons ook van belang om nu al te weten wie er lid wil worden. Daarom verzoeken wij u, indien u geïnteresseerd bent, uw potentiële lidmaatschap via het aanmeldformulier kenbaar te maken.

Later volgen meer details.

Werkgroep Jonge Duiven Club Afdeling 8 i.o.

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.