Duivensites.nl
 
Beƫindiging onderzoek aanklager
Van de NPO  10-2-2011
 

Vanwege het beƫindigen van het lidmaatschap door de heer B.W. te D.H. zal de Aanklager NPO het tuchtrechtelijk onderzoek naar de overtreding van artikel 12 van de Statuten (verplichting leden NPO) stopzetten.

Hem is schriftelijk meegedeeld dat wanneer hij zich weer aanmeldt als Basislid van de NPO het onderzoek hervat zal worden.

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.