Duivensites.nl
 
In deze tijd...
Co Verbree  5-3-2011
 

Het is nu tijd om de duiven in orde te hebben en te gaan werken aan het aankomende seizoen, zo'n 5 weken voor de eerste opleer vlucht. Die 5 weken is zo ongeveer de tijd tussen de kweek en vlieg seizoen zelf vinden we dat een prachtige tijd om de puntjes op de i te zetten, daarom eigenlijk doen we aan winterkweek met de vliegduiven, niet voor de jongen maar voor de ouden, je werkt net als in de sportwereld naar een seizoen toe.
De tijd dat je ze de eerste vluchten zonder training en zo van het nest of uit de broedbak pakt om in te korven is voorgoed voorbij, eenvoudig omdat de concurrentie er wel alles aan doet om ze perfect aan de start te brengen en laten we eerlijk zijn zo hoort het ook.
Je moet de duiven dus in een bepaald vlieg ritme zien te krijgen, anders gezegd conditioneren, dat wil zeggen dat je de duiven op scherp moet zetten die moeten eigenlijk gaan weten of aanvoelen dat er wat van ze verlangt wordt.
Vijf weken is voldoende om de duiven als ze de gehele winter niet los geweest zijn weer voldoende fit te krijgen voor de eerste vlucht, maar er zijn hokken die door de roofvogels die tijd niet eens hebben en toch gaat dat meestal ook goed, de enigste moeilijkheid bij een korte invliegperiode is dat de training vaak te snel en te intensief is.

Het gevaar is dan vleugelblessures en dan niet alleen met de training maar zelfs gedurende de eerste vluchten, zelf hebben we er ieder jaar een paar om dezelfde reden als boven beschreven en het zijn vaak niet de slechtste duiven die er de dupe van worden.
Een bekende dierenarts zei ons eens: De enigste troost is dat veel goede hokken er last van hebben, dat is dan wel de enigste troost want in de loop van veel jaren hebben we geleerd dat er weinig aan te doen is en voor de sport zijn ze zo goed als waardeloos.
Opgepast dus met het trainen en vooral zorgen dat ze niet te dik zijn, dikke duiven moet niet meer in deze tijd, daarom ook geven wij ze een zogenaamde rustmengeling ( vezelrijke mengeling ), tegenwoordig hebben de meeste voederfabrikanten deze wel in hun pakket en vaak mengen we daar nog een bepaald percentage paddy aan toe.

Ook geven we ze een soep-kuur, 10 dagen, jaren lang was dat een eigengemaakte soep maar de laatste jaren hebben we dat vervangen door Prange-Suppe, eigenlijk een beetje gemakzucht maar het laatste bevalt ook prima, na die 10 dagen krijgen ze dan zoals de gehele winter om de 2 dagen appel-azijn met honing en knoflook.
Wat we absoluut niet geven in deze tijd zijn medicijnen, waarom deze geven als ze er helder en strak uit zien en de kweek goed is geweest, vooral dat helder en schoon vinden we belangrijk we nemen dan aan dat ze niets mankeren, je moet dat leren zien en aanvoelen.
Vertrouwt U het niet ga dan met enkele duiven naar de dierenarts al was het maar voor uw gemoedsrust.

Dit alles doen we zoals boven beschreven in de periode dat ze gescheiden zitten na de winterkweek of in de voilére of in het hok, de laatste 2 jaar zitten ze bij ons gewoon in het hok met overdag de ramen los en s'nachts de horren met wind -breek gaas erin.
We zijn ook afgestapt van de zogenaamde zuurstof kuur door ze dag en nacht in de open voilére te doen, eigenlijk zien we steeds minder het nut er van in, vooral ook omdat we ze dan niet los kunt laten, daar komt bij dat we ze in de maand Maart verduisteren en dan is het hok gemakkelijker.
Dat niet geven van medicijnen en zogoed als altijd open ramen doen we opdat ze tijdens het vlieg seizoen beter reageren juist op die medicijnen vooral als ze werkelijk wat mankeren en op de warme zon dat wat de conditie betreft.

Trouwens ik heb een zwak voor duiven die gemakkelijk op de natuur reageren en waar nog "natuur " inzit, bijvoorbeeld duiven die tijdens de broedperiode hun terratorium schoon houden, die nog gemakkelijk hun eigen nest bouwen, jongen die zo snel mogelijk over de rand hun behoeften doen en niet in het nest, duiven met een natuurlijke weerstand die niet van elk wissewasje uit conditie raken of erger nog ziek worden, duiven die zich duidelijk als doffer of duivin tonen en gedragen, juist dat zijn vaak de duiven die er wekelijks zijn als het er op aan komt, als er gepresteerd moet worden.
Het trainen in deze tijd kun je in 2 delen onderscheiden, aan huis en het rijden met de duiven, vooral het laatste is belangrijk speciaal voor de jaarlingen en voor het presteren op de eerste vluchten.
Dat presteren op de eerste vluchten houdt ook een beetje verband met het wel of niet herkoppelen van de duiven, tenminste zo hebben wij dat ervaren.
Duiven die men herkoppelt en na 5 dagen broeden op weduwschap gezet worden komen de eerste paar weken beter lijkt het wel maar leveren die voorsprong de laatste weken van het seizoen weer in.
Er zijn liefhebbers die niet herkoppelen voor het gooien van de pennen, niet koppelen zou inhouden dat de pennenrui later op gang komt, nonsens, die pennenrui beinvloed je vooral de 2e helft van het vliegseizoen en het najaar, daarom hebben wij er totaal geen moeite mee dat er duiven zijn die in Januari en soms nog later hun laatste pen gooien en we zijn in Nederland de enigste niet die er zo over denken, één van de beste duiven van 2008 (van geheel Nederland ) gooide in Maart haar laatste pen.

Het is in Nederland en België natuurlijk ook belangrijk omdat we de duiven van einde maart tot half september kunnen spelen en dan is de pennenstand en de dek-rui van cruciaal belang.
Is het seizoen korter dan moet je er vanaf het begin bijzitten en zou ik me niet al teveel zorgen maken wat betreft de pennen maar dan nog blijven de laatste 2 - 3 vluchten doorslaggevend en dat red je niet door ze in deze tijd vol te stoppen met allerhande medicijnen onder de mom van voorbehoedend, er is niets slechter en dommer dan daar in te geloven.
Liever geloof ik in een natuurlijke ondersteuning met daarbij een goede voeding en een gerichte training zonder anti-biotica, in iedere sport is dat normaal waarom in de duivensport dan niet, het proberen meer dan waart al is het maar met 1 afdeling.
Wat de training betreft die is voor een gedeelte afhankelijk van de voeding, het moet eigenlijk zo zijn dat de duiven ongeveer een uur trainen zonder dat U als een zot bezig bent om ze in de lucht te houden.
We kregen over dat laatste nogal wat vragen en in de volgende aflevering zullen we hierop dieper ingaan.
Al met al is die ruimte tussen het kweken en vliegen belangrijk daarom is het me altijd een raadsel waarom er altijd nog liefhebbers zijn die het zo niet doen, er geen gebruik van maken, maar ja dat is persoonlijk.

Succes,
Co Verbree

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.