Duivensites.nl
 
NPO-lid geschorst op verdenking van fraude
Van de NPO  3-3-2011
 

Met ingang van 27 februari 2011 heeft de Aanklager van de NPO, K. Hassing, het NPO-lid P.G te V. met onmiddelijke ingang als ordemaatregel geschorst. Dit i.v.m. mogelijke manipulaties om de wedstrijduitslag seizoen 2010 te beïnvloeden.

De schorsing heeft betrekking op het verbod om deel te nemen aan wedvluchten, tentoonstellingen en verzendingen, alsmede het bezoeken van vergaderingen en inkorflokalen.

De Basisvereniging, de Afdeling en het bevoegd Tucht- en Geschillencollege zijn door de Aanklager op de hoogte gesteld van deze schorsing.

De Aanklager,
K. Hassing.

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.