Duivensites.nl
 
De beurs en diversen
Weblog Albert de Jong  16-3-2011
 

Zaterdag 5 maart heb ik de beurs in Houten bezocht en daar zeer veel enthousiaste liefhebbers ontmoet. Het viel mij op dat veel leden zich zeer betrokken voelen bij de ontwikkelingen in het kader van de Vlucht naar de Toekomst.

Onderwerpen als een Nationaal Vliegschema, vergelijkbare competities , ochtendlossingen en de wekelijkse Nieuwsbrief werden daarbij regelmatig genoemd. In de middag vergaderde ook het dagelijks bestuur van de ECvP. De belangrijke onderwerpen waren het dopingonderzoek ,elektronische constateersystemen en de aan de vaste voetringen te stellen eisen. In het begin van de avond was er een bijeenkomst georganiseerd door de Olympiadecommissie.

Tijdens deze bijeenkomst vond de uitreiking plaats van oorkonden en herinneringsmedailles van de Olympiade in Poznan en van de Europacup in Dortmund. Aan Henk Schepens mocht ik tijdens deze bijeenkomst een Gouden Speld uitreiken voor zijn inzet gedurende vele jaren voor de nationale organisatie. Al met al een gezellige avond met als bijkomende bate het aanbod van aanwezigen om taken op zich te willen nemen dan wel anderen te willen ondersteunen. Een positief geluid en dat doet goed! Ook een bijeenkomst die we zeker na elke Olympiade moeten houden. Veel wordt er gesproken over het betaalbaar houden van de sport. Dit is zeker van belang waar we de factoren die de prijs bepalen zelf enigszins in de hand hebben.

Geen grip hebben we echter op de externe factoren zoals de prijzen van de grondstoffen. Als we naar de prijs van granen en ruwe olie op de wereldmarkt kijken en de koers van de euro ten opzichte van de dollar is het duidelijk dat duiven houden niet goedkoper wordt. Het voer wordt duurder maar ook de prijs van dieselolie zal leiden tot een hogere vrachtprijs en daarmee tot het duurder worden van de duivensport.. Welk tegenwicht kunnen we bieden om de sport aantrekkelijk te houden dan wel te maken voor bestaande en nieuwe leden? Een vraag voor elk bestuursniveau in onze organisatie en voor de werkgroepen.. Zaterdag vindt de Algemene Vergadering in Wijchen plaats. Een vergadering waarin het bestuur verantwoording aflegt van het beleid in het afgelopen boekjaar.

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.