Duivensites.nl
 
Help!!! De duivensport verdwijnt (1/2)
Co Verbree  11-4-2011
 

We staan erbij en kijken er naar. Het gaat niet goed met de duivensport, in geen van de 3 toonaangevende (?) landen als Belgie, Nederland en Duitsland. Vooral wat betreft de terugloop van de leden en een te weinig aanvoer van nieuwe, daardoor krijg je dan automatisch een vergrijzing, het woord waar iedereen de mond van vol heeft.

Nu zijn we niet de enige bond waar we zoiets tegenkomen, ook andere, veelal met een bepaalde uitstraling zoals gymnastiekbond, de dam- en schaakbond, zang verenigingen, enz., enz., eigenlijk het hele verenigingsleven heeft er op één of andere manier mee te kampen.
Heel duivenminnend Nederland heeft wel een mening wat betreft die terugloop en alles wat daar mee te maken heeft. Natuurlijk ben ik daar geen uitzondering op, alleen heb ik een beetje getwijfeld om deze op papier te zetten, ook om niet te negatief over te komen, want negatief overkomen is wel het laatste wat je bij een teruggang kunt gebruiken.

Verschillende voorvallen en de opkomende ontevredenheid aan de start van het nieuwe seizoen van sommige liefhebbers heeft mij doen besluiten hierover ook eens te schrijven.

Die enorme terugloop van de laatste jaren moet een oorzaak hebben en als je je oor te luisteren legt dan kom je er in een mum van tijd achter dat:

a). ERGENIS één van de grootste oorzaken is van die terugloop. Men ergert zich aan (in willekeurige volgorde):

1). GROOT/KLEIN met in dezelfde categorie maar met andere woorden prof/hobby of veel -/weinig tijd en misschien zelfs wel veel -/weinig geld (de enorme bedragen die voor duiven gegeven worden).
2). Het "INSTITUUT" NPO. met daarbij het bureau, de bestuurders, kiesmannen, en sommige commissies.
3). Het wegnemen van de SPELVREUGDE met o.a. ook het overdreven hanteren van onbenullige regeltjes.
4). De RECHTSGANG binnen het NPO. waarbij vooral soms onbegrijpelijke beslissingen werden genomen en schuldigen w.o. fraudeurs hun straf ontlopen.

b). HET ENORME VERLIES VAN VOORAL DE JONGE DUIVEN heeft gezorgd dat leden in grote getallen het voor gezien hielden. Reken hierbij ook het verlies door roofvogels en je kunt de moedeloosheid van deze liefhebbers enigszins begrijpen want het moet je overkomen om alles te begrijpen.

c). HET KOSTENPLAATJE, met oa. het hok, onderhoud en alles wat daarbij hoort, De aanschaf van duiven en ook weer het onderhouden ervan, Het Vliegen met de duiven en de begeleiding, waarvan het overdreven Medicijngebruik misschien wel het grootste kostenplaatje is, enz.

Naar mijn inziens zijn dit wel de grootste boosdoeners en er zitten problemen waarbij een oplossing werkelijk zeer moeilijk blijkt te zijn en als je het reëel bekijkt ook is.

We zullen enkele punten belichten, om te beginnen met de ERGERNIS en dan punt 1 (groot/klein). Het is ook nogal wat, stel je voor een liefhebber met 10 duiven mee en één met 150 mee en je speelt tegen elkaar, natuurlijk oneerlijk maar verzin maar eens een oplossing, je kunt van alles verzinnen voor een kampioenschap maar één van de beste oplossingen is toch de Nationale Fondspiegel waar groot tegen groot speelt en klein tegen klein, misschien kan het nog een beetje bijgewerkt worden maar in eerste instantie is het toch een stap in de goede richting en hier komen wel de echte kampioenen naar voren en speelt men tegen gelijkwaardigen, daar gaat het toch om, ja toch?

Al het andere zoals b.v. de groten inkrimpen, opdelen in ploegen, niet meer dan een bepaald aantal inkorven, de eerste 10 tellen voor de punten of van iedere 4 gezette duiven er 1 klokken voor weer de punten dat werkt niet, niet bij de zeg maar de beroepsspelers, in eerste instantie malen die niet om een ver., kring of afdelingskampioenschap, die liggen niet wakker als ze de getekende duif niet klokken want de uitslag blijft staan en hun naam komt 20x voor op het eerste blad, voor deze liefhebbers zijn maar 2 zaken belangrijk en dat is:

DAT HET IN DE ZOMER DRAAIT OM DE UITSLAGEN EN IN DE WINTER OM DE DUIF INDIVIDUEEL (voor de grote competities ) en hier weer, al het andere is ondergeschikt, dat pak je mee.

Wat betreft het aantal duiven wat men inzet daar is hoe je het ook wend of keert weinig aan te doen, je hebt nu eenmaal duiven nodig om redelijke concoursen te houden en om de kosten te betalen vooral als het ledenaantal afneemt.
Daarnaast moet er toch ook eens voorzichtig gedacht worden aan een oplossing van b.v. een combinatie bestaande uit: liefhebbers met veel en weinig ruimte, veel en weinig tijd, veel en weinig geld, oud en jong enz., te optimistisch gedacht, ik denk het niet, de bekende Gebr. De Wit hebben nooit duiven gehad bij hun huis, altijd een stukje grond gehuurd bij een boer, zelf hebben we 2x een aanbieding gehad van een voor ons geheel onbekende plaatsgenoot met totaal geen tijd, die ons op alle gebied financieel wou ondersteunen met als tegenprestatie de vermelding van zijn naam in de combinatie en in het weekend erbij zijn met het inkorven, het inkorflokaal, de aankomst van de duiven, de feestavonden, zeg maar duiven houden zonder inspanning.

Je moet zo denken WAAR EEN WIL IS, IS EEN WEG (oplossing).

Punt 2 de NPO, eigenlijk niet nodig om daarop verder in te gaan vooral niet na de perikelen van de laatste weken, het zoveelste bestuur dat de laatste jaren opgestapt is, dat zegt eigenlijk genoeg, persoonlijk vind ik het jammer, dit bestuur probeerde tenminste iets, het bestuur hiervoor, de "Visser periode" was misschien wel het slechtste wat we in het bestaan van de N.P.O. meegemaakt hebben, dat bestuur had totaal geen feeling met de duivensport en de duif opzich waardoor de onzinnigste beslissingen genomen werden die (en dat is misschien wel het ergste ) bakken met geld gekost hebben.

Dan het bureau, veel oudere liefhebbers kunnen zich Maliestraat 10 nog met wijlen Maarten de Roode als directeur herinneren en ze vergelijken dit met het hedendaagse bureau, veel liefhebbers komen dan tot de conclusie dat mijnheer De Roode een soort van wereldwonder is geweest vooral ook omdat alles gebeurde zonder computer, met minder personeel en voor veel meer liefhebbers, natuurlijk kun je de hedendaagse sport niet meer met vroeger vergelijken maar vooral oudere hebben zo hierover een mening.

Over kiesmannen is de laatste tijd genoeg gezegd, afschaffen die manier van vergaderen, meer wil ik er eigenlijk niet over zeggen.

Punt 3, met de SPELVREUGDE wegnemen moet je denken aan bijvoorbeeld het overdreven hanteren van regeltjes wat betreft de grenzen van het gebied waar je moet spelen, soms betrof het een paar tientallen meters waardoor je van vereniging moest veranderen en dat heeft wat leden gekost.
Het afschaffen van de klassieker Orleans jonge duiven, alleen omdat een clubje mensen (WOWD ) zich bang liet maken, voor veel liefhebbers was deze vlucht het hoogtepunt van het jaar, zo een vlucht haal je niet weg vooral ook omdat de reden van het afschaffen niet klopt, zo zijn er nog verschillende andere punten te noemen maar persoonlijk kan ik me niet van de gedachte onttrekken dat vooral deze beslissingen genomen werden door het soort bestuurders die hun macht wilden laten gelden, diezelfde bestuurders zitten er alleen maar voor hun eigen ego, U en ik, we kunnen er allemaal wel een paar opnoemen en eigenlijk kun je ze missen als kiespijn.

Dit was deel 1 en oplossingen hebben ik ook niet echt gegeven, misschien de volgende aflevering, toch nog wel een tip, het is erg belangrijk dat je POSITIEF naar buiten toe overkomt en niet alle veranderingen meteen afkeurt want anders moeten we straks zeggen WE STONDEN ERBIJ EN KEKEN ERNAAR, (zonder dat er ingegrepen werd ) en dat is eigenlijk het laatste wat we willen, ja toch.

Wordt vervolgd!

Co Verbree

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.