Duivensites.nl
 
Op (de) hoogte
Van de NPO  14-4-2011
 

Een nieuwe naam. U ziet het! Deze week een nieuwe heading! Met complimenten aan Carmen van Schaijk en de ontwerpers van het logo en vooral dank aan iedereen die suggesties voor een nieuwe naam heeft ingezonden.
Drie inzenders kwamen met een naam die in de richting van de gekozen naam ‘Op (de) hoogte’ kwam. 
Deze drie inzenders zijn J. Vos uit Emmeloord, Ben Derksen uit Zevenaar en Herman Messink uit Gaanderen. Een cadeaubon is naar hen onderweg! Gefeliciteerd!
 
Ontwikkelingen Berekenen Nationaal Kampioenschappen

Afgelopen weekend liepen we nog tegen de nodige probleempjes aan. Inmiddels zijn daar acties op uitgezet en is de verwachting dat het komend weekend goed gaat lopen. Belangrijkste constatering was dat verschillende rekenaars met verschillende uitslagen kwamen (geconstateerd in afdeling 10). Dit onderstreept het belang van het centraal berekenen van de kampioenschappen. Het mag natuurlijk niet zo zijn dat er straks discussie ontstaat over een podiumplaats op grond van het argument dat een andere rekenaar de uitslag wel goed zou hebben berekend. Door alles op dezelfde manier te berekenen (dus bij dezelfde rekenaar) kan de afwijking alleen het gevolg zijn van prestatie.

Vlucht naar de Toekomst

Afgelopen week zijn de werkgroepen van commentaren voorzien. Opgemerkt mag worden dat zonder uitzondering alle werkgroepen prima resultaten hebben aangeleverd. Komende weken wordt voor wat betreft de VndT gewerkt aan het uitbreiden van de bezetting van een aantal werkgroepen en het verder in kaart brengen van de ontwikkelingen tot nu toe. Al met al moet op 6 mei in een vervolgoverleg beeld ontstaan van de eerstvolgende concrete stappen per werkgroep (of een combinatie van werkgroepen). Tot die tijd is het zaak dat de werkgroepen bezien wat zij, aan de hand van de geleverde reacties, nog kunnen en willen uitwerken.

Ontwikkelingen op Europees niveau

Er gaan berichten rond dat de Europese Unie op 30 april 2011 wijzigingen zou willen doorvoeren aangaande het vrije gebruik van voedingssupplementen. Aangezien veel liefhebbers gebruik maken van deze middelen willen wij hier aandacht aan schenken. De NPO wordt hierover periodiek geïnformeerd en zal, zodra er concrete stappen genomen worden, hierover berichten. Inmiddels zijn er partijen die hiervoor extra aandacht vragen en gebruikers uitnodigen om een petitie te tekenen. De NPO stelt zich nadrukkelijk neutraal op in eventuele discussies rond voedingsupplementen. Meer hierover op http://www.savenaturalhealth.eu/

George de Jongh
Directeur NPO

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.