Duivensites.nl
 
Na Egypte en Syrië nu het legertje van de afdelingvoorzitters?
24-4-2011
 

Revolutie of evolutie binnen de NPO? Terwijl het duivenseizoen begonnen is met echt duivenweer, ben je als liefhebber benieuwd naar al dat mooie duivennieuws. Nu de duivenbladen steeds schaarser worden, gaat er een nieuwe wereld voor ons open. Internet is zonder meer de toekomst.

Over toekomst gesproken

Op de site van Falco Ebben is een schets uitgetekend die overduidelijk is:

Afdeling 5 begint met vliegen op 1 april en heeft 15 jonge-duivenvluchten op het programma staan. Afdeling 8 vindt 1 mei wel vroeg genoeg en het jonge-duivenprogramma is beperkt tot drie vluchten van 100 kilometer in augustus, wie anders wil en zelf wat onderneemt wordt geroyeerd en is lid af. Afdeling 11/Friesland ’96 heeft een verbod ingesteld op vluchten boven de 500 kilometer, omdat de nieuwe voorzitter van de NPO – tevens van Friesland ’96 - dat wel ver genoeg vindt. Van vluchtcategorieën en zeggenschap over de eigen categorie is geen sprake.
Nationale competities zoals WHZB worden door deze totaal verschillende vliegprogramma’s nog meer vervuild en hebben geen enkele waarde meer. Afdelingen werken niet samen en willen alles in eigen hand houden. Daardoor wordt het vervoer niet goedkoper maar duurder.
Het is chaos in duivenland en bepaalde groeperingen maken daar dankbaar gebruik van. Er zijn geen ingangen meer bij het ministerie doordat de NPO is vervallen tot een ringenuitgifte-bureautje.  Er worden ons beperkingen opgelegd. De duivensport holt nog harder achteruit en het einde is nabij.

Het zal toch niet waar zijn denk je dan, maar dat is het mooie van internet, alle informatie is bij de hand. Wat je dan allemaal langs ziet komen je gelooft je eigen ogen niet. Eerst wordt op onzuivere en onduidelijke motieven een Voorzitter van de NPO (maximaal) vertrouwen onthouden.

Vervolgens staat de boel in brand en gaan die kiesmannen, ik noem ze voor de duidelijkheid “die pyromanen” zelf bekijken wat de oorzaak van de brand is.

Wonderwel is de conclusie: “Zolang we deze structuur en cultuur hebben kan er geen goed bestuur komen, dus laten we een tijdelijk bestuur formeren die de weg naar de toekomst gaat plaveien”.

Mee eens denk je dan! Maar vervolgens geloof je je ogen en oren niet.

Dezelfde pyromanen willen nu brandweerman worden. Sterker nog brandweer commandant zijn en tegelijkertijd willen ze verantwoordelijk worden voor de  openbare orde in duivenland.

Wat in Oost europa de laatste jaren is afgebroken. Wat recent in Egypte en nu in Libië niet meer gepikt word, gaat de afdeling Friesland met in hun spoor een legertje van afdelingsvoorzitters nu aan ons voorleggen. Je kunt over dit voorstel nog heel veel schrijven maar de kern blijft: dat de pyromanen zelf voor een afgebrand dorp/land hebben gezorgd.

En nu willen die zelfde  pyromanen de brand blussen, brandweer en brandweercommandant zijn en... tevens het interim-kabinet vormen om het land te redden.

Sorry... het Nederlandse duivenland!!! Niet hoe gek moet het worden, maar hoe gek zijn wij? Evolutie of revolutie? Nee, krokodillentranen, pyromaan, brandweerman, brandweercommandant zelfs interim bestuurder!

Het is het verhaal van de vos die wel zijn haren verliest, maar niet zijn streken. Over streken gesproken: die zijn dus benoemd op de  site van Falco en hierboven geciteerd.

Uit de grond van mijn hart weet ik dat vanuit alle winstreken de liefhebbers niet langer meer deze streken pikken. Elders in de wereld noemen ze dit dictatuur!

Een liefhebber die zijn mond niet meer houd.
(Naam bij de redactie bekend)

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.