Duivensites.nl
 
Op (de) hoogte: Waar gaat het heen?
Van de NPO  22-4-2011
 

Beste liefhebbers. Gisteren is  vanuit de afdeling Friesland een voorstel binnengekomen dat vergaande gevolgen kan hebben voor de duivensport. Het demissionaire bestuur heeft inmiddels een eerste reactie opgesteld. Beide stukken u hier lezen.

George week 16

Keuren & Stickeren, wat moet, wat mag en wat wordt er aangetroffen

De afgelopen weken is er nogal wat te doen geweest rond de ‘afwikkeling van de keuringen ECS’. De geconstateerde tekortkomingen zijn inmiddels verholpen. Voor wat betreft de afronding lijkt er onduidelijkheid te zijn ontstaan over de noodzaak van het stickeren. Dit vooral bij Unikon.

Voor alle duidelijkheid:

Voor alle duidelijkheid:

  • De officiële verkopers van de systemen mogen de NPO-zegels aanbrengen. (In geval van Unikon zijn dat De Heus en Uyen)
  • De NPO zegels moeten worden aangebracht op een schroef van het systeem.
  • Alle gegevens van liefhebbers en systemen moeten worden ingebracht in een databank en publiek worden gemaakt.

Zodra alle keuringen zijn afgerond stellen de keurende partijen een kopie van de opgestelde database  beschikbaar aan de NPO zodat, bij bijvoorbeeld vermeende fraude, controle mogelijk is.

Overigens worden er op verschillende keuringen de nodige niet reglementaire aanpassingen aan systemen ontdekt. Maar hierover zal ik berichten zodra de databases en de evaluaties van de keuringen binnen zijn.

Ontwikkelingen berekenen Nationale Kampioenschappen

Ondanks of misschien wel dankzij onze uitgebreide toelichting over wat wel en wat niet moet met de UDP’s hebben bijna alle afdelingsbesturen gemeend nu openlijk de richtlijnen van het bestuur NPO te negeren. Als uitvoerders levert dat voor het bureau enorm veel (extra) werk op en voor de liefhebbers grote problemen om straks kans te maken op een kampioenschap. Het bestuur NPO heeft daarom deze reactie uitgezet. Ik moet het blijven benadrukken: als de UDP’s niet als aangegeven worden geleverd, is het in aanmerking komen voor een kampioenschap niet mogelijk.

Vlucht naar de Toekomst

In de afgelopen week is op bescheiden schaal  gewerkt aan de VndT. Kennelijk heeft het mooie weer veel leden naar hun hokken geleid in plaats van, denkend en tikkend, achter hun computers. Wel heb ik de toezegging binnen dat ik op korte termijn verdere stappen kan verwachten. Ik wens allen veel succes met de eerste vluchten en vooral veel ‘VndT-inspiratie’. 

Wat gebeurt er met het NPOrgaan

In de afgelopen dagen hebben we veel vragen gehad over de ontwikkelingen rond het NPOrgaan.

Voor de duidelijkheid: het NPOrgaan is geen blad van de NPO. Wij hebben daar geen invloed op. Wij weten niet of er werkelijk sprake is van een faillissement. Wel is inmiddels duidelijk dat ‘Het Spoor der Kampioenen’ mogelijkheden ziet om de teleurgestelde abonnees van het NPOrgaan tegemoet te komen. De oplettende lezers van ‘Het Spoor’ hebben afgelopen twee uitgaven de actuele lossinggegevens al opgemerkt. Komende week komt  het blad met een persoonlijk aanbod aan alle NPO-leden die geen abonnement hebben. Doe er uw voordeel mee!

Opgevangen duiven en de dierenambulance

Nu het nieuwe vliegseizoen is begonnen en de eerste opvangers een feit zijn heb ik de eerste meldingen over de dierenambulance ook binnen. Ik wil alle leden herinneren aan het feit dat u verantwoordelijk bent voor (het welzijn van) uw dieren. Dit kan tot gevolg hebben dat kosten die gemaakt worden voor uw verdwaalde of gewonde duiven op u verhaald worden. Door elkaar  bij achtergebleven duiven  zoveel mogelijk te ondersteunen en tijdig te informeren kan het prijskaartje dat daar soms aan hangt zo laag mogelijk gehouden worden.
 
Tips: werk mee, ben vriendelijk en reageer direct. Mocht u zelf niet in staat zijn om uw duif op te halen probeer dan via een collega liefhebber in de buurt iets te regelen.  Voorkom discussies en zeker gerechtelijke procedures. Vorig jaar is hierover heel duidelijk een uitspraak gedaan; de eigenaar betaalt!Los van deze tips proberen wij vanuit het bureau verdere stappen te zetten om afspraken te maken met de verschillende dierenambulances (plusminus 60 in Nederland).

Tot slot: Bestuur en mederwerkers NPO wensen u hele fijne paasdagen! 

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.