Duivensites.nl
 
Voedingssupplementen
Peter Boskamp  25-4-2011
 

Veel vragen die me de laatste weken via telefoon, mail of op het spreekuur gesteld worden gaan over de mogelijkheden die er zijn om met natuurlijke middelen de vorm en de vlieglust van de duiven te ondersteunen.
Hoewel er ook specifieke vragen tussen zitten kunnen deze vragen ook algemeen beantwoord worden. Als uitzondering wil ik de nieuwsbrief deze week hier dan ook aan weiden.

Ik ga er bij de beschrijving van deze voedingssupplementen wel van uit dat de liefhebber de duiven goed gezond heeft, geen problemen heeft met coccidiose, wormen, trichomoniasis of luchtweg- en andere aandoeningen. Kortom de duiven zijn goed gezond. Is dit niet het geval schaf  U deze of soortgelijke voedingssupplementen dan  niet aan want dit heeft totaal geen nut. Zorg dan eerst dat de duiven hun ziektes kwijtraken en geef dan bijvoorbeeld eerst het Basissysteem om de weerstand op een hoger peil te krijgen.
Het Basissysteem is in onze benadering het uitgangspunt of zo U wilt de rode draad in het begeleidingssysteem van de duiven. Veelal verkeren de duiven als ze de enige tijd de producten van dit Basissysteem krijgen al een goede gezondheid. (voor de volledigheid; het bestaat uit SGR, Basiskern, Nucleovit, Minral en B.M.T.).
Veel liefhebbers zijn bij het gebruik van deze middelen al ruimschoots tevreden met de dan door de duiven geleverde vliegprestaties.

We moeten bij de verstrekking van extra voedingssupplementen wel rekening houden met de vluchten waaraan men mee doet. Zo kunnen Fondspelers nu  beter de duiven nog niet in de vorm brengen die bij de Dag- en Overnachtfond gewenst is.
Voor Programmaspelers die voor de vlucht iets extra’s willen geven om op die manier de prestaties te ondersteunen zijn er een aantal mogelijkheden.
Te noemen vallen de Bony topconditie, de Powerglutavit, Bony Amin compleet en eventueel de Bony MR supplement.
In onze nieuwe catalogus staan genoemde producten uitgebreid beschreven.

Van bovenstaande producten kan verteld worden dat ze allemaal rijk voorzien zijn van dierlijke eiwitten aangepaste hoeveelheden sporenelementen en vitamines. Geen overdaad aan vitamines. Bony Amin compleet en Bony MR supplement zijn wat rijker voorzien van vitamines en mineralen dan de Bony Topconditie en de Powerglutavit.
Hoewel de bovengenoemde producten allemaal wel tevreden gebruikers kennen worden de meest lovende woorden vooral toch geuit over de Bony Power glutavit. Dit product bevat naast Alanine ook extra Glutamine. Dit Aminozuur is belangrijk als voedingsstof voor de darmcellen maar ook belangrijk voor de spiercellen. Meerdere liefhebbers meldden terug dat de duiven na een kuur van een week met de Powerglutavit duidelijk beter gingen trainen. En ook als opbouwproduct voor de vluchten heeft het reeds zijn sporen verdiend.
De Bony topcondtie bevat wat meer vet dan de andere supplementen. De MR supplement wordt tenslotte vooral bij midfond gebruikt. Maar ook daar kent de
Powerglutavit genoeg tevreden gebruikers. Een aantal liefhebbers mengt beide producten. Dat laatste  gebeurt ook met de MR plus die weer meer bij de Grote Fond gebruikt wordt.

Hechting aan het voer kan plaatsvinden met Vliegolie, Lookolie of Nucleovit.
De liefhebbers die Octacosanol wensen te gebruiken om het uithoudingsvermogen te verbeteren moeten wel in de gaten houden dat dit alleen zinvol is als tijdens de trainingsfase dergelijke producten gedurende langere tijd dagelijks worden verstrekt. Octacosanol zit in onze Bony Endurance en in onze Vliegolie Octacosanol 20.000.De laatste wordt vooral toegepast als de opbouwfase achter de rug is. Deze vliegolie kan men dan  vervolgens twee maal per week verstrekken.

Kort voor de vluchten, zeker als de afstanden langer worden kan men extra vitamine B12 gebruiken. Dit is onder andere aanwezig in de Vluchtsupport en de Catplus. Deze vloeibare preparaten kunnen al dan niet samen met 10 druppels Bony mineral 1-2 dagen voor het inkorven gegeven worden.

Jonge duiven tenslotte die weinig vlieglust hebben kan men een kuur geven met Ironboost. Zoals de naam al aangeeft bevat dit preparaat extra ijzer. Zijn de jongen door ziekte in matige conditie beland dan kan men dit combineren met de vluchtsupport vanwege de daarin aanwezige Vitamine B12  welke gezamenlijk de bloedaanmaak ondersteunen.

Het heeft, zoals al eerder gezegd, alleen zin extra voedingssupplementen te geven als de duiven goed gezond zijn. Deze producten verstrekken aan de duiven om achterliggende problemen te verbergen is niet de juiste aanpak.

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.