George de Jongh
Directeur NPO

Duivensites.nl
 
Op (de) hoogte
30-4-2011
 

Deze week hebben we afscheid genomen van een inmiddels redelijk ingeburgerde kracht. Stijn van den Moosdijk heeft in december in België bij het inpakken van de ringen ondersteund en later heeft hij een welkome ondersteuning geleverd op een breed scala van werkzaamheden op en rond het bureau. Taken die soms al langere tijd bleven liggen omdat de prioriteiten elders lagen zijn door hem snel en vakkundig afgerond. Hij vertrekt dit weekend naar Malta om daar een cursus Engels te volgen en gaat aansluitend vakantie vieren en studeren! Stijn veel dank en veel succes!

Ervaringen met de dierenambulances

Vorige week heb ik al gewezen op de samenwerking met de dierenambulances en, jawel, deze week is al een incident gemeld. Dit keer betrof het een onhandig advies gegeven door een medewerker van een dierenambulance: “knip de ring maar van het pootje dan kun je het nummer beter lezen…”

Helaas was daarmee de inzetbaarheid van de duif voor wedstrijden ook over. Betreffende liefhebber heb ik geadviseerd zelf te bellen met de lokale dierenambulance en uit te leggen dat zo’n advies, hoe goed bedoeld ook, bepaald niet verstandig is. Tip: maak gebruik van je eigen kennis en leg, waar mogelijk, aan de goedwillende vrijwilligers van de dierenambulance uit wat wel en wat niet verstandig is om met een (gewonde) duif te doen.

Wij van onze kant proberen op de hoofdlijnen een goede verstandhouding met de federatie Nederlandse Dierenambulances verder uit te bouwen.

Verdwaalde Belgische duiven

Afgelopen donderdag is er overleg geweest tussen de directeuren van de VDB (Lutz Ruth) , KBDB (Patrick Marsille) en de NPO. Hier zijn diverse onderwerpen besproken (landsgrensoverschrijdend lidmaatschap, éénhoksraces, losplaatsproblematiek, verzekeringen, technische ontwikkelingen, enz). Doelstelling was naast elkaar beter leren kennen vooral om van elkaar te leren en mogelijkheden te benutten om ontwikkelingen van elkaar te gebruiken. Heel concreet is een optie voor een speciale duivenverzekering ter tafel gekomen waarover ik  binnenkort meer kan vertellen. Daarnaast heeft Patrick Marsille kort de nieuwe duivenmeldprocedure in België toegelicht. De aanmeldingen van de Belgische verdwaalde duiven vanuit het buitenland kan nu RECHTSTREEKS worden uitgevoerd via de KBDB website.

De Nationale Kampioenschappen

Inmiddels is gebleken dat bij nogal wat verenigingen minder nauwkeurig is bijgehouden wie op welk coördinaat speelt. Dit MOET volgens de laatste stand van zaken zijn ingebracht in de internetledenadministratie. De berekening van ALLE nationale vluchten en Nationale kampioenschappen MOET hier op gebaseerd zijn. Helaas blijft er tegenwerking komen vanuit de afdelingen. ´Helaas´ omdat het voor ons op het bureau als uitvoerders  per week moeilijker wordt om op een correcte manier onze opdrachten uit te voeren.  Inmiddels ben ik bang dat de schade voor dit seizoen zo groot is  geworden dat herstel niet of nauwelijks meer mogelijk is  en we tijdens de manifestaties verschillende kampioenen NIET kunnen huldigen. Kennelijk wil men niet begrijpen dat de gemaakte keuzes consequenties hebben.

Dit  leidt  tot schade bij alle betrokken partijen! Nogmaals wil ik alle verenigingen oproepen hun W- en D- bestanden in te sturen en de afdelingen verzoeken de specifieke afwijkingen (bv splitleden) aan te bieden aan Frank Marinus. Wij doen dan ons best om de uitslagen alsnog, met de laatste gegevens, opnieuw te berekenen.

FCI-vergadering

De afgelopen week hebben de diverse commissies van de FCI weer vergaderd. Gisteravond kwamen de Nederlandse afgevaardigden terug vanuit Brussel, hier al de belangrijkste punten.

Vlucht naar de Toekomst

Inmiddels worden de contouren voor VndT steeds meer zichtbaar. Komende dagen zal ik met Sharon Schaapman (Secretaresse en  'speciaal medewerkster VndT') de door haar in kaart gebrachte stand van zaken doornemen. Dat dit niet eerder gelukt is heeft met name te maken met de onderbezetting op het kantoor. Zoals de voortgang zich nu laat aanzien kunnen we al veel eerder dan verwacht concrete opties verwachten.

Niet in de laatste plaats vormen de discussies rond de stappen die momenteel op het bestuurlijk vlak genomen worden inspiratiemomenten voor de 'organisatiedenkers'. Bij de verschillende momenten van 'out of the box' denken hebben bestuur en kiesmannen, wellicht onbedoeld, al de nodige bruggetjes gemaakt richting de doelstellingen van VndT.  Waarvoor dank en aan alle werkgroepleden: maak er gebruik van!  Veel succes!
Wat kan de NPO betekenen richting het NPOrgaan?

Net als vorige week zijn er ook deze week veel vragen binnengekomen over wat voor actie de NPO kan ondernemen (namens haar leden) richting het NPOrgaan. De NPO is (behoudens dat zijn ook voor diverse abonnementen betaald heeft en er dus financieel 'bij ingeschoten is') op dit moment geen partij. De status van het NPOrgaan is, voor zover ons bekend, dat er geprobeerd wordt om een of meerdere partij(en) te vinden die het blad willen overnemen. Mochten er meer ontwikkelingen zijn laat ik jullie dat natuurlijk weten!

Brief voorzitters afdelingen

Op verzoek van Dhr Provoost (VZ afdeling Zeeland) is een oproep van de voorzitters opgenomen. Dhr de Wildt, Voorzitter van afdeling 6 heeft in een persoonlijk commentaar openlijk afstand van de inhoud van dit schrijven genomen en verzocht hier melding van te maken.  Behoudens dat Bestuur NPO nu nadrukkelijk aangeeft dat er geen sprake is van een bestuurscrisis (het demissionaire bestuur is unaniem in haar optreden en staat voor haar taak) zal zij komende week inhoudelijk op de brief reageren.

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.