Duivensites.nl
 
Op (de) hoogte
13-5-2011
 

Onze vaste nieuwsbriefredacteur Carmen van Schaijk was er, samen met haar man en drie kindjes, afgelopen week even tussenuit. Dat neemt niet weg dat ze de nieuwsbrief netjes voorbereid heeft. Marjan van Berkel heeft ervoor gezorgd dat de laatste informatie is toegevoegd en deze nieuwsbrief ook is verzonden.

Opvangkosten

Met enige regelmaat ontstaat er onenigheid over de door sommige liefhebbers berekende kosten voor het opvangen van iemand anders zijn duif. In het Reglement Eigendomsrecht en Hokcontrole is hierover het volgende gesteld:
 
Artikel 37 (REH) VOEDERGELD

De houder van een opgevangen vreemde duif kan vanaf het tijdstip van ofwel het telefonische contact met de eigenaar ofwel ontvangst van het eerste bericht van Bureau NPO tot het tijdstip van afhalen van de duif, aan de eigenaar per dag een bedrag aan voedergeld in rekening brengen en voor de emballage en porto niet meer dan de werkelijke kosten in rekening brengen.
 
De hoogte van het bedrag aan voedergeld wordt vastgesteld door Bestuur NPO en gepubliceerd.

Jaren geleden (in het gulden tijdperk) is dit bedrag op 25 cent gesteld. Inmiddels is dit al geruime tijd omgezet naar 25 eurocent per dag per duif. Vanzelfsprekend is iedereen vrij meer te geven (of minder te vragen).
 
Vergadering Lossingcommissie

Afgelopen vrijdag heeft de jaarlijkse evaluatie met de lossingcommissie plaatsgevonden. Het overleg verliep vlot en het verslag is kort en krachtig. Te lezen onder deze link.
 
Nieuwe systemen, nieuwe uitdagingen

Zaken lopen, al is het nog steeds niet overal van harte, steeds beter. Er zijn onvolkomenheden in de inbreng van de juiste co√∂rdinaten vastgesteld. Bij het wijzigen van een combinatie of verhuizing wordt de aanpassing van de co√∂rdinaten wel eens vergeten  of wordt ervan uitgegaan dat dit niet aangepast hoeft te worden. Dit is niet juist. In de database van de NPO moeten de juiste gegevens zijn opgenomen. Die gegevens zijn namelijk bepalend voor het ontlenen van rechten op prijzen. Dit is reglementair vastgesteld (WVR art 7). Op de website van PV zijn de uitslagen van de eerste vluchten te lezen. Er komen vragen om PDF-formaat uitslagen direct na afloop van een wedstrijd. Dit kan. Via de UDP bestanden kan iedereen aangeven of hij een (betaalde) papieren uitslag wil ontvangen. Het alternatief is een (gratis) digitale uitslag al dan niet op mailadres te ontvangen of (nu reeds mogelijk) te downloaden.  Hierover binnenkort meer.
 
Ook dit jaar Montauban vervlogen vanaf Caussade

Er komen (nu al!) vragen /opmerkingen over nationaal/sectoraal  Montauban op 29 juli. Aangezien daar door drie sectoren gelost gaat worden en er maar ruimte is voor 2 wagens (in Montauban zelf) zal ook dit jaar, net als vorig jaar, uitgeweken moeten worden naar Caussade. Deze locatie wordt door velen gekoppeld aan een lossing in Cahors. Maar voor de liefhebbers: Caussade ligt dichter (27 km) bij Montauban dan bij Cahors (37 km)!

Vlucht naar de Toekomst

Inmiddels zijn met de stuurgroep de stukken doorgenomen. Hieruit zijn wat actiepunten gekomen die ik hopelijk deze week nog kan oppakken. De aangeschreven deelnemers aan de werkgroepen hebben nog niet allemaal geantwoord, maar dat gaat helemaal goed komen. Richtlijn is dat we eind van de maand meer beeld hebben bij de acties die inmiddels door de werkgroepen zijn ontplooid.

George de Jongh
Directeur NPO

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.