Duivensites.nl
 
Op (de) hoogte
George de Jongh  22-5-2011
 

Het is niet bepaald verrassend maar wel het vermelden meer dan waard. Over twee weken gaat het weer gebeuren. Dan is het eerste Nationale Concours van dit seizoen. De informatie, de poster en de spanning komen naar jullie toe. Begin volgende week ligt alles op mat. De sponsoren zijn, met dank aan veel enthousiasme bij Gijs Fluijter en Henk Schepens, weer bereid gevonden de Nationale vluchten financieel te ondersteunen. Alle ins en outs leest u hier. Voor alle deelnemers: Heel veel succes met het voorbereiden van de duiven!

Analyse rekenwerk

Er wordt op dit moment gewerkt aan een analyse van de eerste ervaringen rond het rekenwerk. Inmiddels zijn er diverse berichten in het land over onvolkomenheden. Het lijkt  erop dat  fouten of onreglementaire acties NIET bij alle systemen (en op dezelfde manier) geconstateerd worden. Dit biedt de mogelijkheid tot frauderen. Een duidelijk voorbeeld is het niet beschikken over de juiste coördinaten. Het is inmiddels duidelijk dat bij het wijzigen van een combinatie of verhuizing de aanpassing van de coördinaten geregeld vergeten wordt of dat men ervan uitgaat dat dit niet aangepast hoeft te worden. Dit is niet juist. In de database van de NPO moeten de juiste gegevens zijn opgenomen. Die gegevens zijn namelijk bepalend voor het ontlenen van rechten op prijzen. Dit is reglementair vastgesteld  (WVR art 7). Op het bureau wordt inmiddels geprobeerd de bekende gegevens tegen elkaar af te zetten. We verwachten in de loop van de komende week harde onderleggers om aan het bestuur en andere wedvluchtorganiserende instanties voor te leggen.

Vogelgriep

We hebben inmiddels een tweede melding van Vogelgriep (Aviaire Influenza of kortweg AI) doorgemaakt. Na een nauwelijks aandachttrekkende uitbraak in Zeeland was er nu een uitbraak in Kootwijkerbroek.
 
Hier is actie op uitgezet. Bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief is bekend dat besmetting buiten het bedrijf waar AI werd geconstateerd, niet aan de orde is. Het toeleveringsbedrijf bleek bij controle negatief en zo ook de andere bedrijven die vanuit dezelfde populatie waren bevoorraad. Op het Ministerie werd nogmaals bevestigd dat voor (sport)duiven uitzonderingen zijn. Dit neemt niet weg dat wij doorlopend op de hoogte moeten zijn van wat er rond dergelijke uitbraken gebeurd.

Promotieproblemen

Twee weken geleden heb ik  geschreven dat we door de Dierenbescherming gewezen werden op een mogelijke éénhoksrace. Inmiddels is de bron van dit verhaal achterhaald en hebben de NPO, het  betreffende afdelingsbestuur, verenigingsbestuur en de dierenbescherming in goed overleg een passende oplossing voor het probleem gevonden. De door de betreffende vereniging gekozen vorm voor promotie, ondanks de goed bedoelde insteek, is niet langer acceptabel. Ik wil nogmaals onderstrepen dat éénhoksraces (in welke variatie of omvang dan ook) ABSOLUUT verboden zijn.  Als u als vereniging of kring aan promotie wilt doen is dat natuurlijk perfect maar doe  dit niet met behulp van (een variatie op) een éénhoksrace. Mocht er twijfel bestaan over het toelaatbare van uw promotieactiviteiten, vraag het dan alstublieft na via uw afdelingsbestuur of bureau NPO.

Door ons streng te houden aan de uitgevaardigde richtlijnen voorkomen we grote, onnodige,  problemen!  Ter informatie is hier de (geanonimiseerde) brief aan betreffende vereniging bijgesloten. Neem hier alsjeblieft nota van. We mogen hier geen risico’s lopen.
 
In deze nieuwsbrief verder de rubriek 'Jeugdbrievenbus' van Henk Poelakker. Samen met Henk gaan we kijken of en hoe we de rubriek in de toekomst het beste in 'Op de hoogte' kunnen inpassen.

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.