Duivensites.nl
 
Promotie Postduivensport Nederland
Peter Tolk  14-6-2011
 

In Nederland hebben we en behoorlijk aantal duivenhokjes geplaatst. Op kinderboerderijen en enkele scholen het kleinere model en bij diverse starters voornamelijk jeugd staan de zg. Junior Promohokjes. Wat u echter misschien nog niet weet of wist dat we ook een groter promohok in bezit hebben. Dit promohok is gesponsord door firma P&P uit Mill, u weet wel de bekende hokkenbouwer. De daaraan bevestigde spoetnik is geheel gratis beschikbaar gesteld door de fa. HABRU, de specialist op het gebied van aluminium rennen en spoetniks.  Het geheel wordt gecomplementeerd door een EC systeem van Unikon, gesponsord door fa De Heus. Echter een nieuw fenomeen is dat het hok is voorzien van camera's en een systeem dat het mogelijk maakt via internet het reilen en zeilen van de duiven en de verzorging, terugkomst van de duiven live mee te maken. Dit geheel is van CC. Uden en van www.liveduiven.nl . Dit hok dient uitsluitend ter promotie van onze mooie wedstrijdduivensport. Dit jaar heeft de postduivenvereniging uit Reusel er de beschikking over. Zij zetten dit in om het 100-jarig bestaan van hun duivenclub extra cachet te geven.  Hieronder leest u een verslag van Henk van Limpt, één van de initiatiefnemers.

100 jarig bestaan "De Luchtbode" Reusel.

Postduivenvereniging "De Luchtbode" Reusel bestaat in 2011 100 jaar. Dit willen wij natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan!

Wij willen in dit jubileumjaar een aantal activiteiten organiseren, waardoor de duivensport bij een breed publiek bekend gemaakt wordt. Hierbij denken wij natuurlijk ook aan de jeugd. Middels een speciaal project willen we dit in samenwerking met de basisscholen uitdragen.

Centraal in deze activiteiten staat een duivenhok bij het clublokaal op het Sportpark. De duiven die hierop gehuisvest worden, kunnen "geadopteerd" worden door enthousiaste schoolkinderen van de huidige groep 7 uit de gemeente Reusel. Natuurlijk zijn de overige kinderen ook van harte welkom.

Afhankelijk van het aantal leerlingen en duiven kunnen zij met een groepje hun favoriete duif uitkiezen, die zij zelf een naam kunnen geven. Natuurlijk kunnen deze leerlingen (uitsluitend met goedkeuring van hun ouders) elke maandag t/m vrijdag van 16.00 – 17.00 uur het duivenhok bezoeken en helpen met de verzorging van de duiven. Alles natuurlijk onder begeleiding van twee vaste begeleiders.

Uiteraard zijn ze ook welkom om de duiven bij aankomst van de wedvlucht op zaterdag of zondag "binnen te roepen" (de Luchtbode kan niet aansprakelijk gesteld worden tijdens het verblijf en de reis van en naar huis van de kinderen).

Kinderen kunnen via een geïnstalleerde webcam de duiven in en buiten het hok "live" via onze website volgen. Via Hyves kunnen ze met elkaar communiceren omtrent hun ervaringen. Bezoek aan website/webcam/Hyves is gratis.

Via onze website www.reusel100jaar.nl kan men alle (actuele) informatie vinden omtrent het scholenproject en onze activiteiten van ons jubileumjaar.

Wij willen leerlingen van de lagere groepen d.m.v. DVD presentatie, documentatiemateriaal, demonstraties e.d. op school en in ons clublokaal uitleg geven omtrent alle  facetten van deze leuke hobby. Ook wordt een kleurwedstrijd georganiseerd.

Eveneens organiseren wij rondleidingen voor de scholen, verenigingen en belangstellenden in ons clublokaal.

Tijdens onze officiële "Open Dag" zullen wij de prijzen van de kleurwedstrijd en duivencompetitie aan de leerlingen overhandigen (ouders en docenten zijn hierbij natuurlijk welkom). Voor de school, die in zijn totaliteit het best heeft gepresteerd wordt een speciale Cup uitgereikt.

Dit wordt een uniek landelijk project, waarbij iedereen op elk willekeurig moment onze website kan bezoeken om de duiven live via de webcams, de resultaten van de scholencompetitie en verdere actuele bijzonderheden kan volgen.

Op deze manier willen wij de jeugd, ouders en geïnteresseerden kennis laten maken met alle facetten van deze leuke hobby. Dit project zal landelijk via de media veel aandacht krijgen.

De Open Dag wordt georganiseerd op zondag 2 oktober 2011, 9.00 – 20.00 uur bij het clublokaal op het Sportpark in Reusel. In een grote feesttent en het clublokaal wordt de historie van 100 jaar duivensport in Reusel in beeld gebracht d.m.v. DVD-presentaties, oude duivenmaterialen, zoals: oude foto's, klokken, manden, uitslagen, kranten, etc.

Tevens staan er diverse stands, een vrachtwagen voor het vervoer van postduiven, een springkussen en natuurlijk een stand om wat te eten.

Alle actuele informatie omtrent het 100-jarig bestaan kunt u volgen op de website ww.reusel100jaar.nl. Eveneens is er door Jan Wijten een leuk filmpje gemaakt: bezoek www.janwijten.com en klik op "Reusel Nieuws".
Dit is beslist de moeite waard!!!

Wilt u meer weten: neem rustig contact op met: P.V. de Luchtbode Reusel,
telefoon: 06-53398081 of prut@giantel.nl (Henk van Limpt-Prut).

Tot zover dit initiatief van de Luchtbode uit Reusel. Heeft u ook in de komende jaren iets te vieren, waarbij dit promohok van pas kan komen, meld het ons! De postduivenvereniging uit Eersel heeft al een optie voor 2013.  Uw interesse kunt u kenbaar maken via tolk.peter@gmail.com.  Ook voor opgaven voor het vertonen van de tv serie Van Duiven Houden op een lokale zender.

Namens de PPN,
Peter Tolk.

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.