Duivensites.nl
 
Jonge duiven (3) - Preventieve aanpak
Peter Boskamp  20-6-2011
 

Vorige week besprak ik op deze plek het probleem dat het Circovirus jaar na jaar in toenemende mate begint te vormen. Dit door het scala aan ziektes die in de slipstream van dit virus voor problemen zorgen in periodes van stress. En stress is er natuurlijk zodra er begonnen wordt aan de opleervluchten.

Maar ook melden zich meer en meer liefhebbers die melding maken van grote verliezen aan huis. Maar ook jonge duiven die niet willen vliegen en als makke lammeren op het dak zitten te pikken in de veren.

Dat niet willen vliegen van de jonge duiven komen we natuurlijk al heel lang tegen. De laatste jaren maken de liefhebbers echter in toenemende mate melding van teleurstellende resultaten van kuren.
Onderzoek bij de jongen maakt dus duidelijk dat een heel scala van ziekten aangetoond kan worden. Variërend van Streptokokken, Staphylococcen, Candida, Adenovirus, Paramyxovirus en het Herpesvirus.
Sinds ca 2005 zien zagen we in toenemende mate problemen met het Herpesvirus wat ons deed besluiten te gaan zien of het toepassen van een vaccinatie tegen dit virus bij kan dragen aan de oplossing van een deel van de problemen. We hebben inmiddels een groter aantal duiven dubbel tegen deze ziekte gevaccineerd. Daarbij valt op de heel vaak melding wordt gemaakt van een opleving van de jongen na de vaccinatie. Ze worden gretiger, eten beter en hebben er meer zin in.

Een verklaring is niet direct aanwezig. Dat zal nog nader bestudeerd moeten worden. Het betreft een combinatie-enting Paramyxo met Herpes die dubbel toegediend moet worden met enkele weken tussentijd.

De dubbele enting tegen paramyxo is dan een bijkomst voordeel omdat het opvalt dat er steeds vaker duiven worden aangeboden met een aantoonbare aanwezigheid van het paramyxovirus. Dit is dan zowel bij de jaarlingen als de eenmalig gevaccineerde jongen het geval.

We gaan, op praktische ervaring gestoeld, op een situatie af dat het wel eens verstandig zou kunnen zijn om twee maal te vaccineren tegen paramyxovirose. De liefhebbers die melden dat het toch niet allemaal goed kan zijn de duiven zo vaak te vaccineren moet ik helaas teleurstellen. Zo maakte Dr. Duchatel  onlangs melding van een onderzoek naar de effecten van een vaccinatie tegen paratyfus bij duiven waarbij het Circovirus aanwezig was. Er bleek overduidelijk dat deze enting geen nadelige gevolgen voor het verloop van de Circovirusinfectie. Er werd zelfs positief effect van de enting vastgesteld. Kortom vaccineren levert geen problemen op voor de duiven.

Dat laatste is niet te zeggen van de overmatige kuren met antibiotica waardoor de ontwikkeling van de darmflora en de afweer in de darmwand duidelijk verstoord wordt.

Helaas is er momenteel (nog steeds) geen vaccin tegen het Circovirus beschikbaar. Tot die tijd dat het er wel komt (industrie!) moeten we onze toevlucht zoeken in management maatregelen zoals het verlagen van de infectiedruk, een isolatieruimte om zieke duiven op te vangen, het verhogen van de weerstand, het verrichten van onderzoek zodat de infectiedruk van de ‘huis- tuin en keuken infecties’ (het Geel, Hexamitiasis, wormen en coccidiose)  zo laag mogelijk blijft.

Vaccineren tegen de secundaire virusinfecties waartegen het vaccineren mogelijk is zou voorlopig wel eens het enig zinvolle kunnen blijken te zijn om de grote verliezen van de jongen in te dammen. Maar dit laatste zal dit jaar nog moeten bewezen worden.

Bent U dit jaar ook een van de pechvogels die weer tegen grote verliezen aanloopt en gefrustreerd raakt doordat er nauwelijks jongen over blijven. Helpen de gebruikelijke kuren niet of niet voldoende. Neem dan eens in overweging om volgend jaar vanaf het afzetten van de jongen te kiezen voor een andere aanpak. Die aanpak zou dan kunnen bestaan uit het geven van Bony SGR gedurende een week tot tien dagen bij het afzetten. Vervolgens tijdens de opgroeien van de jongen twee maal per week.

Voorts op een tot twee dagen per week de Bony Basiskern, BMT en Nucleovit over het voer. De kans dat de jongen beter en voorspoediger opgroeien zou U dan waarschijnlijk met eigen ogen kunnen overtuigen van het nut van een meer preventieve en natuurlijke weerstand opbouwende aanpak.
Nee het is geen garantie dat de dieren niet ziek worden, maar de dieren krijgen een meer faire kans, omdat ze meer wapens in handen hebben om de ongelijke strijd die de jonge duiven de laatste jaren moeten leveren aan te kunnen.

Als ik dit vertel op internet aan mensen die me mailen dan hoor ik vaak de vraag of men moet wachten tot het afzetten van de jongen om met bovengenoemde aanpak te kunnen starten. Nee, men kan er natuurlijk op ieder moment mee beginnen. Ook dan is het effect meestal snel merkbaar. Maar nog meer effect heeft men als men deze aanpak vroeger in het leven van de jonge duif start.

Succes

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.