Duivensites.nl
 
De B-Side
Antonia Columba  25-6-2011
 

Argeloze bezoekers van de Algemene Vergadering NPO op 20 juni 2011 meenden, gezien het feit dat er een agenda was, dat zij een vergadering van Nederlandse kiesmannen in de duivensport bij zouden wonen. Er stond veel op het spel dus het was een drukte van belang.

Zo zou een motie aan de orde komen waarbij de kiesmannen, allen afdelingsbestuurders, vervangen zouden worden door vertegenwoordigers uit de Basisverenigingen, en dan was er het voorstel van het Bestuur NPO om een onderzoek door een externe instantie te laten houden naar de meeste gewenste organisatiestructuur omdat het besturen van de NPO helemaal vastloopt op de verhouding Bestuur NPO aan de ene kant en de kiesmannen/afdelingsbestuurders aan de andere kant. Ook was er nog een petitie van een grote groep betrokkenen in de duivensport waaronder veel ereleden, oud bestuurders, veel commissieleden van de NPO en andere betrokkenen met een heel divers pluimage.

De petitie wenste een extern onderzoek waarbij de resultaten bindend zouden moeten zijn en na vaststelling van de nieuwe organisatiestructuur zou een nieuw bestuur benoemd moeten worden.
Maar ook de afdelingsvoorzitters hadden een duit in het zakje gedaan. Zij wensten een geheel nieuw NPO bestuur bestaande uit afdelingsbestuurders waaronder zelfs drie voorzitters. Maar ja, als je een dergelijk voorstel doet moet je binnen een normale verenigingsstructuur er wel rekening mee houden dat je tegen grenzen aanloopt. Mensen benoemen die zichzelf mogen controleren dat zie je wel, maar meestal in landen waar je niet graag wilt wonen. Dus ook binnen de NPO was dat niet mogelijk omdat de reglementen de functie van afdelingsbestuurder en NPO bestuurder verbieden, onverenigbaarheid van functies heet dat. Maar men zag in hun voorstel wel mogelijkheden omdat even onder het tapijt te vegen, gewoon even het artikel zo wijzigen dat afdelingsbestuurders ook NPO bestuurder konden worden. Al met al beloofde het dus een spannende avond te worden.

De zaal bleek te klein en van alle kanten werden stoelen aangedragen. En dan eindelijk gaat de vergadering van start. Als het eerste inhoudelijke voorstel aan de orde komt, de motie van Richart Joling om de afdelingskiesmannen te vervangen door een congres met vertegenwoordigers van de basisverenigingen, wordt hij bijna het graf in geprezen. Ja hoor, zeggen enkele sprekers, wij kunnen de strekking best onderschrijven. Maar ja, de uitwerking vraagt toch echt meer tijd, we moeten nog eens goed naar de consequenties kijken, we moeten nu niet een dergelijk vergaand besluit nemen, kortom, veel mooie woorden maar al heel snel verdwijnt de motie in de prullenbak en wordt de motie zelfs niet in stemming gebracht.

Dan is de petitie onderwerp van beraad. Ook hier zijn de heren kiesmannen heel snel klaar mee. Nee, de kiesmannen kunnen geen besluit nemen over de petitie. Ze moeten eerst de zaken bestuurlijk op orde hebben en aan bindende adviezen hebben de kiesmannen een hekel want die moeten ze opvolgen. Weg petitie, weg ook een begaanbare weg om tot een oplossing te komen.

En dan zijn we bij het voorstel van het bestuur. Dit voorstel doet de kiesmannen pijn. Het Bestuur NPO zegt daarin namelijk dat men is teruggekomen op hun voornemen om terug te treden. Dat willen de kiesmannen niet want ze zijn uitsluitend gekomen om een NPO bestuur met afdelingsbestuurders te kiezen. Dat  is wat problematisch want als er al een bestuur is kun je maar heel moeilijk of eigenlijk helemaal niet een ander bestuur benoemen. Dus daar moest iets op gevonden worden. Volgens de beoogde nieuwe voorzitter van he NPO bestuur en tevens voorzitter van afdeling Friesland, de heer Buwalda, is het huidig bestuur niet bevoegd om iets in stemming te brengen. Hij beseft op dat moment waarschijnlijk niet dat dit bestuur ook zijn voorstel in stemming moet brengen. Het zou een mooie vergadering zijn waarbij een bestuur niets in stemming mag brengen! Ja, dat zegt wel iets over de kwaliteiten van onze huidige nieuwe voorzitter. Maar hij bedoelde feitelijk wat voorzitter Epping van Zuid-Holland gewoon ongegeneerd naar voren bracht. Hij wilde een einde aan de discussie en stemmen over de wijziging van het reglement waarbij het mogelijk werd gemaakt dat afdelingsbestuurders ook zitting konden nemen in het NPO bestuur.

Even krijgen we dan nog een rituele dans waarbij Bram Scherpenzeel van afdeling GOU meent dat het beter is om het gewraakte artikel even buiten werking te stellen in plaats van het te wijzigen. Heel mooi allemaal, klinkt heel democratisch, maar het effect is natuurlijk hetzelfde. Maar zelfs daar willen de kiesmannen niet aan. Het reglement moet worden gewijzigd, afdelingsbestuurders moeten ook NPO bestuurder kunnen zijn. Dat gebeurde dan ook evenals de verkiezing van het nieuwe bestuur.

En het oude bestuur dan? Ja, dat is niet afgetreden en heeft evenmin ontslag gekregen. Is dat oude bestuur dan nog het bestuur? Volgens de wet is dit zeker het geval en dat wil zeggen dat we een bestuur hebben bestaande uit de oud bestuursleden en dus geen nieuw bestuur hebben zoals de kiesmannen dat hebben gekozen! Het oude bestuur lijkt echter de pijp aan Maarten te hebben gegeven en heeft het bijltje er dus bij neer gegooid. Ze komen niet terug en daarmee hebben we dus een nieuw bestuur zonder enige wettelijke basis.

Is er dan niemand geweest die hierop gewezen heeft? Ja, er waren enkele juridische opmerkingen te beluisteren. Daar was onder meer de heer Kramer van afdeling Noord-Holland, jurist en voorzitter van deze afdeling. Maar op de momenten dat hij het over de rechtmatigheid had was het heel onrustig in de zaal. Oorzaak daarvan waren enkele leden van het Beroepscollege. Deze heren dachten op de B-side van een voetbalstadion te zitten. Was het al eerder dat hun voorzitter meende dat hij wat toe te voegen had aan de discussie, namelijk dat het bestuur bij hun voornemen om af te treden een voorbehoud had moeten maken, waren de andere leden ronduit luidruchtig. Even afgezien van het feit dat ook de voorzitter van het Beroepscollege op dit punt de plank flink mis slaat, waren zijn twee andere aanwezige collega's ronduit veel meer dan vervelende stoorzenders.

De heren H.t,R. en S.P dachten op de Beroepscollege-side een voetbalwedstrijd bij te wonen. Gedurende de gehele discussie, waarin het als toehoorder past toe te horen, hebben zij zich uitsluitend bezig gehouden en wel de hele avond lang, om blijken van goedkeuring en afkeuring de zaal in te slingeren. Niet een beetje voor zichzelf, maar soms zo luid dat de gehele zaal het horen kon. Waren de kiesmannen aan het woord dan alleen maar bijval, was het bestuur NPO aan het woord dan alleen maar “kan niet, klopt niet” en andere uitingen die duidelijk maakten waar de heren stonden. Ze waren daarmee zo irritant dat omstanders er opmerkingen over maakten. Overduidelijk kozen de leden van het Beroepscollege partij voor de afdelingsvoorzitters en voor het nieuwe bestuur. Een geruststellende gedachte voor de leden van onze organisatie die een geschil krijgen  met een afdelingsbestuur of het NPO bestuur. U kunt gerust naar het Beroepscollege, ik kan het besluit in een dergelijk geschil aan u voorspellen!

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.