Duivensites.nl
 
Verspelen van jonge duiven
Gert Jan Beute  28-7-2011
 

Ieder jaar hebben wij duivenliefhebbers te maken met verliezen tot zeer grote verliezen bij jonge duiven, en ieder jaar schrijven de doktoren en columnisten er een artikel over. Het is voor mij ook één van de ergste dingen die liefhebbers kunnen overkomen. Je hele toekomst in één of twee keer naar de filistijnen.

Waar komt het toch door? Wanneer gaan we nu eens een echt onderzoek doen? Natuurlijk zijn er in het verleden wel eens onderzoeken gedaan maar ik hoor of lees er niets meer over. Is er wat mee gedaan? Zijn zaken aangepast? Volgens mij is er weinig mee gedaan. Dus ik hoop dat het nieuwe NPO bestuur eens een gericht onderzoek laat doen naar verliezen met jonge duiven.

Eén van de grootste oorzaken naar verlies van leden is het verliezen van jonge duiven. En als het NPO bestuur meer leden wil hebben moet je eerst zorgen dat diegene die we nog hebben niet afhaken. En naast alle andere oorzaken is het verliezen van jonge duiven Eén van de belangrijkste oorzaken.
Niet weg trekken van jonge duiven
Volgens enkelen is het verliezen van jonge duiven grotendeels te wijten aan het niet wegtrekken van jongen bij huis. Als ik bij ons in de vereniging kijk dan hebben de mensen die last van roofvogels hebben het minste last van “niet” wegtrekken. De jonge duiven komen buiten, zijn nog jong, moeten alles nog leren en de roofvogel valt er iedere dag tussen. Gevolg is dat er natuurlijk naast veel slachtoffers vallen, maar dat de rest vliegt alsof hun leven er letterlijk van af hangt. Bij de roofvogel probleem hokken trainen de jongen veel beter en trekken ze verder van huis om aan de roofvogel te ontkomen. Natuurlijk zijn die mensen er ook niet gelukkig mee want soms tot 50% van hun jonge duiven is al opgegeten voor dat de eerste vlucht er is. Maar voordeel is wel dat hun overgebleven jonge garde iedere dag uren traint (uit angst) en zo de omgeving tot tientallen kilometers leert kennen.

Een andere oorzaak van niet trekken is dat er liefhebbers zijn (vaak met weinig oude duiven) die diverse leeftijden bij elkaar zet. Dus winterjongen soms zelfs samen met maart- en apriljongen. En dan heb je dat de kleintjes steeds de oudere bij huis houden en dus beletten te trekken. Bijkomend probleem is dat de oudere jongen steeds opnieuw in aanraking komen met de kinderziekten van de kleintjes, en dat de kleintjes juist te weinig tijd en voeding krijgen ten opzichte van de oudere jongen.

Mijn eigen jonge duiven trekken ook niet weg (vorig jaar ook niet), gevolg is dat ook ik toch teveel jonge duiven verspeel. Ik denk dat het mijn eigen schuld is, ik heb winterjongen en die laat ik bij huis slenteren (zonder te vliegen) tot soms begin mei. Ik heb het steeds te druk met de ouden om echt werk van de jonge duiven te maken, geef ze daarbij ook nog teveel voer en ze gaan lekker scharrelen bij huis. Natuurlijk komt de roofvogel wel eens, maar niet zo vaak als bij de echte “probleemhokken”

Ik zou met mijn winterjongen eigenlijk veel harder moeten zijn, zodra ze zo’n 6 weken oud zijn moeten ze eigenlijk met een vlag al van het dak worden gejaagd en bij zo’n 10 weken oud (14 maart) moet je ze in de mand steken. Ik weet het allemaal wel, en ieder jaar ga ik het ook doen zeg ik dan. Maar het komt er niet van, ik ben druk met de ouden, en heb er op dat ogenblik even geen puf voor. Als ik bij Peter Fincken kijk (Maasbracht), die heeft de jongen al in de mand wanneer ik met de ouden aan het opleren ben. Zijn verspelen met jonge duiven is ook minimaal.

Dus niet trekkende jonge duiven in de mand steken is zeer gevaarlijk. Het kan wel want ik doe het ook maar dan echt hele kleine stapjes per keer. U moet dan echt beginnen met 500 meter, 2 kilometer, 4 kilometer, 8 kilometer etc etc. En wanneer duiven er een keer te lang over doen, nogmaals de zelfde afstand.

Wel trekkende jonge duiven hoef je waarschijnlijk niet eens af te richten (te lappen), dat doen ze namelijk zelf veel beter. Bij mij in de club zijn twee goed spelende liefhebbers (een allround man en een grote fond man) die in een probleem roofvogel gebied wonen. Zij richten hun duiven niet af, gewoon helemaal nooit. Op de eerste africhting van de afdeling (3 juli) op 70 kilometer hadden zij alles op de eerste dag weer thuis. Anderen waaronder ik zelf waren koppels kwijt. Mijn duiven zijn wel afgericht maar komen steeds in één koppel thuis en wat leren ze dan? Niets waarschijnlijk.

Ziekten?

Als ik zie wat liefhebbers soms in de mand durven steken dat is verschrikkelijk. Ik zie soms jonge duiven met natte ogen, bruine neuzen en de staart vol met stront. En dan toch in de mand steken, dan weet je natuurlijk dat er een flink aantal weg blijft. Maar dat niet alleen, ook uw clubgenoten komen ook met hun duifjes bij deze liefhebber in de mand. Deze doen dan een besmetting op met bijvoorbeeld Herpes en dan na 5/7 dagen is het bal.

Ik zou graag zien dat ieder lid verplicht is een duivenarts te bezoeken en een gezondheidsverklaring afgeeft èèn week voor de jonge duiven vluchten. Zo’n onderzoek moet dan zijn gedaan in de maand voorafgaande aan de eerste vlucht met de jongen. Kun je dan alles onder controle houden? Nee, natuurlijk niet, maar je moet toch ergens beginnen. En als we niets doen, hebben we straks geen leden meer om tegen te spelen, want liefhebbers die al hun duiven kwijt zijn stoppen maar zo hoor.

Eén van de problemen met jonge duiven m.b.t. verliezen is het Herpes Virus. Zijn uw jonge duiven besmet met dit virus dan zijn de verliezen zeer groot soms tot 80% zelfs. Aan het virus zelf kunnen we niet veel doen, maar aan de bij problemen wel. Dus maken uw duiven kleine rondjes boven het hok of blijven ze lang boven de losplaats hangen of heeft u zelfs gele aanslag in de bek van uw duiven gezien, pas op het kan Herpes zijn. Speel uw weken dan even een veertien dagen niet, gebruik een koudijs droogontsmetter (rookblokje), geef ze een geeltablet en kuur een paar dagen tegen ornithose.

Hopelijk zijn de duiven dan na zo’n 14 a 21 dagen weer in staat om mee te gaan op de vlucht.
Probeer de weerstand van jonge duiven zo groot mogelijk te maken en te houden, goede middelen hiervoor zijn Bony SGR, Sambuccaplus en Basiskern van Peter Boskamp en natuurlijk de Prange Suppe. Middelen zoals azijn, citroen en of knoflook-teentjes hebben geen enkele zin.

Volgende week gaan we verder met verliezen jonge duiven.

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.