Duivensites.nl
 
Weer een weekend naar de kl*ten
Gert Krab  14-8-2011
 

Door zowel het aannemen van een omstreden G-Vluchtenprogramma (amper de meerderheid was hier voor), de weersomstandigheden van de laatste weken én besluiteloosheid van de lossingsverantwoordelijken hebben de leden van Regio 3 Afdeling 8 half augustus zegge en schrijve één jonge duivenconcours gehad. Zaterdag kwamen de duiven voor de tweede keer naar de lokalen op een totaal van drie vluchten en dat terwijl heel Nederland wel concourste.

Het programma
 
In november 2010 beslist Afdeling 8 om G-Vluchten in het programma op te nemen. Bij mij en vele andere liefhebbers van jonge duivenvluchten valt die beslissing slecht:

  • Pas in de laatste dagen van juli het eerste concours! 
  • Slechts 7 mogelijkheden om te concoursen met jonge duiven!

Samen met Falco Ebben, Nico Jan Koenders en Henk Bussing hebben wij het idee toen opgevat om een Jonge Duiven Club op te richten met als doel een aantal korte concoursen te organiseren voor jonge duiven voor aanvang van de G-Vluchten. Wat hiervan tot op heden terecht is gekomen dankzij het afdelingsbestuur en TGC heeft u eerder op deze site kunnen lezen. Het laatste woord is daar zeker nog niet over gezegd.
 
Het weer
 
Daar kunnen we kort over zijn. Dat is het enige waar je nu eenmaal geen invloed op kunt uitoefenen, dus zijn we afhankelijk van de besluitvorming van de lossingscommissie. Laten wel duidelijk zijn dat deze mannen, geschikt of ongeschikt, niet te benijden zijn de afgelopen twee maanden.
 
De lossingsverantwoordelijken
 
Afgelopen vrijdag was voor amateurs weerbekijkers al te zien dat de duiven tijdig gelost zouden moeten worden om zodoende voor de aankomende buien thuis te kunnen zijn. De losplaats was conform het vliegprogramma Menen, vrij westelijk gelegen. Zaterdagmorgen was goed op de buienradar te zien dat Menen de eerste losplaats zou zijn die de regen vanuit het westen bereiken. Dus toen de duiven zo tegen 9 uur nog niet gelost waren, was het al duidelijk dat er daar niet meer gelost zou worden.
 
Om 8:30 loste Afdeling 7 (zelfs!) in St. Quentin, een kilometer of 70 zuidelijker dan Menen. Om 9:00 uur loste Afdeling 10 in Pommeroeul, een kilometer of 40 oostelijker dan Menen. Even kon je de illusie hebben dat onze Regio daar (Pommeroeul) naar toe gegaan zou zijn en 9:15 zou lossen. Daarna de illusie dat ze naar een kortere afstand waren gereden waar nog voor de regen uit gelost kon worden, want zoals gezegd was dat het enige wat je moest doen.
 
Dit alles gebeurde niet. Dan komt er laat in de middag op Teletekst dat Regio 4 in Menen is blijven staan en Regio 3 naar Strombeek verplaatst. Welke reden ligt daar aan ten grondslag? Waarom zou je dichter op een front gaan zitten waar je achteraan wilt lossen?
 
Of het slechte verloop van de lossingen tegen 15 uur van Afdeling 9 en Regio 4 van Afdeling 8 nu wel of niet te voorzien zou zijn geweest wil ik buiten beschouwing laten, immers, men had nooit in die situatie terecht moeten willen komen. Vóóraf waren de weersvooruitzichten namelijk al zodanig dat als het 's morgens niet tijdig zou kunnen, de kansen verder minimaal zouden zijn.
 
Helaas is dit een niet op zichzelfstaand voorbeeld. De laatste dagfondvlucht werd Chateauroux uitgesteld naar zondag. Hoe die lossing is afgelopen weet iedereen, één blik op de buienradar had iedereen kunnen leren dat de duiven in de regen zouden moeten thuiskomen. Op zich niet het allerergste overigens als er weinig andere mogelijkheden zijn, als alle duiven maar reëele kans maken om thuis te komen. Maar ook dat was een kwestie van niet in die situatie moeten geraken. Met in het achterhoofd dat de weersvoorspelling voor de zondag niet goed was en met enige improvisatie had de zaterdag ervoor tijdig uitwijken naar een ander lossingsstation een prima en verantwoorde lossing kunnen worden.
 
Zo zijn er helaas meerdere voorbeelden uit (recent) verleden aan te halen waaruit kraakhelder de besluiteloosheid en gebrek aan improvisatie blijkt van de lossingscommissie van Regio 3. Dit schrijven is niet bepaald een schouderklopje voor de vrijwel zeker welwillende personen die met veel inzet hun werk trachten te doen. Maar toch moet dit aan de kaak gesteld worden. Iedereen in Regio 3 is afhankelijk van de beslissingen zoals die genomen worden. En als je ziet dat er een structureel probleem is waardoor velen gehinderd worden in het optimaal plezier beleven van de hobby, wil ik de knuppel wel in het duivenhok gooien..
 
Alternatieven
 
Nu we in deze situatie zijn terecht gekomen, zou het de Regio tevens passen om de roep om een midweekse vlucht ditmaal niet te negeren om deze week een extra klokvlucht te organiseren. Daar waar de liefhebbers van Afdeling 8 voor wat betreft het aantal concoursmogelijkheden voor jonge duiven met een volledig programma al zeer ondermaats zou zijn geweest (het eerder genoemde aantal van zeven), kan de teller bij doorgang van alle overige vluchten nu maximaal op vijf komen!

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.