Duivensites.nl
 
Jeugdbrievenbus
15-8-2011
 

Hierbij willen wij u laten kennis maken met een nieuwe website. Henk Poelakker beheert deze website. Hij schrijft al meer dan twintig jaar over postduiven in diverse duivenbladen. Het NPOrgaan (ter ziele gegaan in het voorjaar van 2011) publiceerde iedere week een Jeugdbrievenbus, ook van de hand van Henk. De opzet was een vragenrubriek voor de jeugd, waarbij Henk als coördinator optrad. Veel vragen werden doorgespeeld naar ervaren duivenmelkers en/of ervaringsdeskundigen (denk hierbij bijvoorbeeld aan een dierenarts). In de loop der jaren groeide de Jeugdbrievenbus uit tot een rubriek die behalve vragen wist te beantwoorden, ook allerlei nieuwtjes en informatie doorgaf. Onderzoek heeft uitgewezen dat de Jeugdbrievenbus in het NPOrgaan een van de best gelezen rubrieken was, mede door inhoud en vormgeving: kort en krachtige stukjes tekst. Het bleek een rubriek te zijn die door zowel jeugdleden als oudere melkers gelezen werd; met gemak zou de rubriek ‘De Brievenbus’ kunnen heten.

Na het wegvallen van het NPOrgaan heeft Henk gemeend om de Jeugdbrievenbus voort te zetten. De digitale nieuwsbrief van de NPO, genaamd Op de Hoogte, fungeert vanaf de start van die nieuwsbrief als een warme gastheer. Jong en oud kan via Op de Hoogte de Jeugdbrievenbus blijven lezen. Sinds juli 2011 is een eigen website in de lucht met de volgende uitgangspunten en doelstellingen:

  • de Jeugdbrievenbus is er blijvend voor jong en oud
  • de Jeugdbrievenbus biedt wekelijks nieuws en wetenswaardigheden
  • de Jeugdbrievenbus is onafhankelijk en staat open voor iedereen
  • de Jeugdbrievenbus wil de duivensport op een positieve manier benaderen en voor het voetlicht plaatsen
  • de Jeugdbrievenbus geeft de jeugd een eigen plekje in de berichtgeving
  • de Jeugdbrievenbus beantwoordt vragen van iedereen, specifiek van de jeugd en schakelt daar deskundigen bij in
  • de Jeugdbrievenbus staat open voor adverteerders, sponsors enz.
 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.