Duivensites.nl
 
Leden van Afdeling 8: Volgend jaar kan het anders!
21-9-2011
 

Aan de postduivenverenigingen in Afdeling 8 GOU
Beste sportvrienden,
 
We staan weer kort voor het moment dat het vliegprogramma 2012 moet worden vastgesteld. De afgelopen jaren is er behoorlijk veel onvrede geweest over de programma's van onze Afdeling. Er werden wel alternatieven voorgesteld, maar door de versnippering van de vele voorstellen, gedaan door de verenigingen, wist het bestuur steeds het eigen voorstel er doorheen te krijgen. Dat moet nu echt anders!

Bezien we het afdelingsprogramma dan zijn de kritiekpunten:

  • Onze Afdeling heeft veel minder vluchten dan de rest van Nederland.
  • Onze Afdeling start veel later dan de rest van Nederland en stopt ook eerder dan veel andere afdelingen.
  • Onze Afdeling kent geen eigen jonge duivenprogramma vanwege de combinatie met de natourvluchten. Gevolg is dat we met de jonge duiven veel later beginnen. Wil je meer dan een paar vluchten vliegen, dan ben je verplicht je duiven te verduisteren.
  • Als je een ziekte onder de jonge duiven krijgt en je moet ze thuis houden, dan kun je niet meer instappen met de duiven in de natour omdat die gelijktijdig vervlogen worden.
  • De JDC heeft van het beroepscollege het advies gekregen om in de winter met de Afdeling om de tafel te gaan zitten. Dan is het vliegprogramma voor 2012 allang via de ALV vastgesteld. Wij hebben daarom met onze vliegschema,s voorstellen gemaakt, waarbij naar onze mening de kritiekpunten van de Afdeling worden weggenomen.

Er zijn twee varianten en wel een programma met- en een zonder G-vluchten. Voor de toelichting verwijzen wij u naar het bijgevoegde voorstellen. Inmiddels hebben al enkele verenigingen hun steun aan deze voorstellen gegeven en zullen deze conform indienen bij de Afdeling.

Wij verzoeken u om onze voorstellen te steunen omdat daarmee in alle disciplines voldoende spelplezier wordt geboden.

Deze steun kunt u geven door dezelfde voorstellen voor 25 september a.s. in te dienen bij het bestuur Afdeling 8. Voor een nadere toelichting zijn wij natuurlijk graag bereid.

Download alle verwante bestanden bij dit voorstel als ZIP file. Indien u de bestanden liever los per email ontvangt, stuurt u dan een email naar info@duivensites.nl.

Met sportgroeten,

Bestuur JDC

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.