Duivensites.nl
 
Grote liefhebbers, een gevaar voor de duivensport? (2)
Willem Mulder  30-9-2011
 

In voorgaand artikel heb ik gesproken over de kleine liefhebber. Ik heb daarmee bedoeld die ene kleine liefhebber met heel veel commentaar. Niet alle kleine liefhebbers. Helaas kon het wel zo worden opgevat. Dat is natuurlijk nooit mijn bedoeling geweest. Daarvoor mijn excuses. Het artikel is inmiddels aangepast.

De insteek van het artikel was om binnen de eigen club  eens met elkaar te praten, hoe we het,  het  volgende jaar gaan opzetten. Kleine en grote liefhebbers. En wel op een manier, dat iedereen er weer plezier aan kan beleven. De AOW er, de jonge beginnende liefhebber, de drukke ondernemer, de werkende en niet werkende leden  etc.  De club is immers van alle leden.  Er zijn fanatieke leden, die op de voorgrond willen treden. Er zijn liefhebbers met veel duiven die landelijke successen willen behalen. Er zijn liefhebbers die duiven houden omdat ze dat leuk vinden. Die al blij zijn dat hun duifjes weer allemaal thuis zijn gekomen.

De club is er voor alle leden, dus zullen we moeten proberen om het zo te regelen, dat die ook allemaal tot hun recht komen. Je zou b.v. kunnen kiezen voor het oprichten van een kleine A divisie en een veel grotere B divisie. In de A divisie zitten vooral mensen die op afdelingsniveau strijd willen leveren. In de grotere B divisie zitten mensen die graag met duiven spelen en minder tijd hebben, of minder ambitie, gewone doorsnee liefhebbers,  jonge en nieuwe liefhebbers, ik noem maar een dwarsstraat. Of je zou kunnen kiezen voor een maximum ( b.v. maximaal 20 stuks) aan prijsduiven per liefhebber. Speel je 100 duiven, dan kunnen de eerste  20 prijs maken. Speel je er 20, dan kunnen alle duiven prijs maken. Dan gaat de uitslag er in de club of in een kleine CC weer anders uitzien. Ik zeg maar wat. 

Ik ben niet voor grote liefhebbers of juist voor kleine. Ik ben er voor om de duivensport weer samen te beleven. Meer gezelligheid en respect voor elkaar.  In steeds meer  gebieden zie je een tweedeling. De grote liefhebbers bepalen er alles. Het is niet meer leuk om daar tegen te spelen. Veel liefhebbers stoppen uit frustratie daarom met de sport. Dat mogen we eigenlijk niet laten gebeuren.  De v raag is, hoe kunnen we dat voorkomen of weer terugdraaien. De grote liefhebber moet zich te realiseren, dat er honderden motivaties kunnen zijn om duiven te houden. En die moeten we met elkaar in stand houden. Dat kan niet als zijj alleen de uitslag volledig gaat beheersen. Probeer eens om begrip te krijgen voor elkaars standpunten en dan samen een goed doordacht systeem ontwikkelen waar een ieder tot zijn recht komt. Dat kun je alleen maar, door het er samen over te hebben.  Het seizoen is afgelopen. We hebben er nu de tijd voor.

Veel succes ermee.

Willem Mulder.

 
Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Duivensites.nl is het niet toegestaan materiaal van Duivensites.nl te publiceren, kopieren of reproduceren voor gebruik op uw website of die van iemand anders.